Към съдържанието

Начини за показване на функцията на частите на речта в изречението:

именителен падеж
Някои функции, като тази на подлога, се разпознават по това, че не показват функцията си по специфичен начин. Липсата на показатели за функцията се нарича именителен падеж.
винителен падеж
Функцията на прякото допълнение, както и някои други функции, се изразяват чрез окончанието -n. То се нарича окончание за винителен падеж или просто винителен падеж.
предлози
Много и разнообразни функции на думите в изречението се изразяват с различни думички, които се наричат предлози.
Обратно нагоре