Al contingut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de juliol de 2010

Missatges: 7042

Llengua: 简体中文

Standardo (Mostra el perfil) 12 de maig de 2019 1.38.26

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 346
战斗在 中国
SES MONATOJ
六个月了
1
Unu 第一段
Tag-meze sireno eksonas.
中午 警笛 开始响起来了。
Jen komenciĝas bruo.
瞧 喧闹声 开始了
Oni, jam preta, frape fermas dikan kajeron,
有人,已准备,拍着 合上了 厚本子
fajfas, babilas, tra-kuras la koridoron.
吹口哨,聊天,穿过 走廊。
Meze de tia atmosfero
在这种气氛中间,
Nagai ankoraŭ fidele daŭrigis sian laboron enskribadon.
永井 还在 忠实地 继续自己的写作工作。
Kiam li laste en-igis la plumon en la inkujon,
在 他 最后 把 笔 放进 墨水瓶里,
servisto al li proksimiĝis.
一个仆人 走近他
S-ro sekci-estro vokas vin. Tuj!
科长先生 召唤你。立刻!
Finiĝis la tricent kvardek sesa
第346段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 13 de maig de 2019 2.14.34

Montara Vilaĝo 465
山 村
La fremdulo kap-balancis penseme, dirante,
这位 陌生人 思索着 点头,说:
"Jes, certe mi aŭdis pri li.
“当然,我 当然 听到过 关于他的事。
Li estas tigro ege sen-kompata!"
他是 一个 太不值得同情的 老虎!”
"Vi pravas!" konsentis Onklo Pan,
“你 说得对!” 潘大叔 表示同意
kuraĝigite de l' komprenema komento de la vizitanto.
这位客人 同情的话语 使他的胆子也有些壮大起来了。
"Kaj li mordas en la homojn ĝis la ostoj.
“他 啃起人来的时候,总是一直啃到骨头。
Al li plaĉas eĉ tiel maljunaj ostoj,
甚至 那些的老骨头,他都要啃!”
kiel tiuj de nia instruisto, Onklo Pejfu!"
我们 那位塾师 佩甫大伯那些人
"Onklo Pan!" kriis mia patrino,
“潘大叔!” 我的 母亲 大喊一声,
palpebrumante al Onklo Pan.
对 他挤了挤 眼睛。
Finiĝis la kvarcent sesdek kvina
第465段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 13 de maig de 2019 2.41.12

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 347
战斗在 中国
Nagai sentis, ke najbaraj rigardoj sin ĵetis sur lin kompate.
永井 感觉到,邻居们的 观点 倒也同情地 对待他。
Oni ja scias: la sekciestro nur
人们 确实知道;科长 仅
por doni malbonon alvenigas maleminentulon, kia li estas.
给底下人 带来 坏处,他 就是那样的人。
Nagai sen- polvigis la astigmatajn okul-vitrojn,
永井 擦净了 近视 眼镜
for-viŝis akvan naz-mukon, kaj ekstaris senforta.
扔去 湿手帕,无力地 站了起来。
Kio lin atendas?
他 期待着 什么?
Severa mal-laŭdo, aŭ eĉ puno?
严厉 谴责,或者 甚至 惩罚?
Sed li neniel tion meritas!
然而 他 怎样 得到 它!
Kun mallevita kapo li eniris la sekciestran ĉambron,
他 低着头 走进了 科长的 房间。
kie sola troviĝis ĝia mastro.
只有 科长 一人在那里。
Finiĝis la tricent kvardek sepa
第347段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 13 de maig de 2019 23.59.42

Montara Vilaĝo 466
山 村
"Ne timu, S'rino,"
“不要怕,大娘,”
La fremdulo diris,
陌生人 说着,
rigardante la palpebruman avertadon de mia patrino al Onklo Pan.
他 瞥见我母亲 在用眨眼的方式 告诫潘大叔。
"Mi ne denuncos vin al la maljuna tigro,
“我 决不会 去向那只老虎 告发你,
ĉar mi ne estas lia 'kurhundo'.
因为 我 不是 他的 走狗。
Onklo Pan absolute pravas.
潘大叔的 话 讲得 完全对。
Li estas vera proleto,
他 是 一个真正的 无产阶级,
kun instinkta malamo al la ekspluata klaso.
他 对剥削阶级 怀有本能 的仇恨。
Sed homoj kiel bienulo Ĉu Min estas nur parto de la ludo,
但 象地主 储敏 那样的人 不过 是整个 把戏中的一部分,
nuraj dentradetoj en la tuta maŝino.
是 整个机器中的 一个零件。
Finiĝis la kvarcent sesdek sesa
第466段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 14 de maig de 2019 1.21.11

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 348
战斗在 中国
Ho, bonan tagon!
哦,美好的 一天!
la estro akceptis lin per oficiala afablo,
科长 客气地 接待了他,
mentone montris apudan seĝon. Nu ĉi tien!
用下巴 指着 旁边的 椅子。 呶,去那里坐吧!
Kun hezito li sidiĝis tiel, kvazaŭ li volus tuj for-iri.
他 犹豫着 坐下,好像 要立刻 离开 。
Rekte rigardante tiun,
直接 地 看着他
pli maljunan ol li, la sekci-estro ne-rapide komencis:
比他 更老一点,科长 慢慢地 开始
Ne pro alio mi petis vian venon...
不是 由于 别的事,我叫 你来。
Pasis kelke da minutoj.
过了 几分钟。
Dum tio la estro eble diris mil vortojn sinjore,
期间 科长 绅士般地 说看 很多话,
sed en la kapo de Nagai nur unu sovaĝe bolis,
但是 在永井 脑海里 只是 一个劲翻腾着
ĉirkaŭ-kuris - "maldungo".
转圈得 跑着,“解雇”
Finiĝis la tricent kvardek oka
第348段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 14 de maig de 2019 23.29.49

Montara Vilaĝo 467
山 村
Ekzistas, kiel mi diris, militaj lordoj
我刚才说过,另外还有军阀、
kaj fremdaj armil-vendistoj,
和 外国军火商人,
kiuj kun-laboradas unu kun alia por nian sangon elsuĉi."
他们 相互串通一气,把我们的血都吸干了。”
Dum li paroladis, pli kaj pli agresiĝis lia voĉo,
他 讲话时 越讲声音 变得 越激烈,
kvazaŭ ĉiuj menciitoj estus liaj ĝismortaj malamikoj.
好像 他刚才提到的 那些人 全是他不共戴天的敌人。
Ruĝiĝis lia vizaĝo, el-staris bluaj vejnoj sur liaj tempioj,
他的 脸色 变得赤红,他两边太阳穴上的青筋直暴,
kaj liaj manoj pugniĝis.
他的手 也握起拳头。
"Pro tio mi eĉ rezignis pri inĝenieriĝo," li diris.
“这 也就是为什么 我 不再想当工程师的 原因,” 他说,
"Fer-vojojn kaj uzinojn ni ne povas konstruadi
“我们 也建不起 什么 铁路和工厂了。
dum tiaj hom-aĉoj tenas la potencon
当 这些 腐败的人物还在当权的时候
Finiĝis la kvarcent sesdek sepa
第467段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 14 de maig de 2019 23.56.52

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 349
战斗在 中国
Firme teniĝu, ĉar vi estas virjapano!
坚强地 对待吧,因为 你 是一个日本男人!
fine li admonis sin,
最后 他 告诫 自己,
kaj de-nove inter-plektis la manojn sur-genue.
重新 把交错的 双手 放在膝盖上。
Tiuj strange tremetis,
它们 奇怪地 颤抖着,
kaj klare aŭdiĝis rapidega batado de l' koro kvazaŭ krevonta.
清楚地 听到了 心脏 快速地 跳动声,仿佛 将要爆裂。
Vi havas kvindek tri jarojn,
你 有 53岁了,
estas sufiĉe maljuna por ofici,
为了 公职 是 十足的 老了,
daŭris la parolado de l' estro.
科长 继续在 讲着
Krome vi jam tridek kvin jarojn laboradas
另外 你 已经工作了 35年了
en tiu ĉi Edukad-departemento,
在这个 教育部门,
kio tute malofte okazas.
这种事 完全是 不常发生得。
Finiĝis la tricent kvardek naŭa
第349段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 16 de maig de 2019 0.04.08

Montara Vilaĝo 468
山 村
Ni bezonas novan administradon
我们 得 需要 有效能更高的 新政府。”
antaŭ ol povi paroli pri ia nacia re-konstruado!"
在我们 谈到 国家建设以前
Li ekkriis preskaŭ slogane per sia laŭta voĉo,
他 几乎 接近于在喊口号 的声音 变得越来越大,
kio timigis nin ĉiujn.
这可把 我们吓坏了。
Cetere, ni ne komprenis la temon de liaj paroloj.
确实,我们 也不懂得 他讲的 是些 什么东西。
Do mia patrino ŝanĝis la temon per demando:
因此 我的母亲 转换话题,问:
"S-ro Gasto, vi diris, ke vi konas mian pli-aĝan filon.
“年轻 客人,你说 你认识 我的大孩子。
Kiel vi konatiĝis kun li?
你 是怎样 认识他的 呢?
Li ne estis studento.
他 并不是 一个学生呀。
Certe li ne frekventis vian lernejo."
无论如何,他 没有进过 你的学校。”
Finiĝis la kvarcent sesdek oka
第468段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 16 de maig de 2019 8.57.47

Verkoj de Verda Majo
绿川英子 文集
En Ĉinio Batalanta 350
战斗在 中国
Vidu ĉirkaŭ vin, vi ne trovos
请看看 你周围,你 没有 发现
eĉ unu el viaj plej mal-novaj kolegoj.
甚至 你的 最老同事中的 一位。
Mi mem estas flavbeka novulo por vi, ha-ha-ha!
我 本人 对你来说 是 黄嘴小儿了,哈哈哈!
Nun estas via vico,
现在 轮到你了,
mi diras tamen kun multa bedaŭro.
然而,我 非常遗憾地 说着。
Sed S-ro! -Nagai vortis mallaŭte,
然而 先生!永井 小声地 说话,
ĉu vi ne bonvolus pripensi mian familion?
你 也不考虑考虑我的 家庭吗?
Miaj infanoj...Infanoj?
我的 孩子们,孩子们?
La sekciestro sin esprimis nekomprene.
科长 表示了 自己不可理喻的 态度。
Finiĝis la tricent kvindeka
第350段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 16 de maig de 2019 23.55.07

Montara Vilaĝo 469
山 村
"Certe ne," la fremdulo diris senemocie.
“当然 他没有进过,” 陌生人用一种老老实实的声音说,
"Sed ni estas bonaj amikoj -ne, bonaj kamaradoj!
“但 我们 是 很要好的朋友--不,是很要好的同 志。
Mi scias ĉion pri li.
他的情况 我全知道。
Oni fianĉigis lin al povra knabino,
他 ,就和一个穷女孩子定了亲,
kiam li estis eta, ĉu ne?
在他很小的时候 对吗?
Sed..." Subite li paŭzis,
不过...” 忽然 他止住了,
konscia pri la ĉe-esto de Alan,
因为 他发现 阿兰就在 旁边,
kiu aŭskultadis lin kun granda intereso.
她 是一直就以 很大的好奇心 在倾听他的讲话。
Li rigardis ŝin mal-trankvile.
他 不安地 望了她一眼。
Finiĝis la kvarcent sesdek naŭa
第469段 结束

Tornar a dalt