Al contingut

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de juliol de 2010

Missatges: 6807

Llengua: 简体中文

Standardo (Mostra el perfil) 14 de juliol de 2019 23.40.39

Kanto de Juneco 1
青春之歌

de Yang Mo
中文原著 杨沫
esperantigita: Yang Yongsen
世界语翻译 杨永森
ĉinigita el Esperanto: Amo
世译汉 爱心

Fru-matene, sur la vasta kaj verda kamparo kuris orienten
清晨,在辽阔而绿色的 原野上 向东方 跑着
trajno laŭ-longe de la fervoja linio de Beiping al Shenyang.
一列火车 沿着 长长的 铁路线 从北平 去往 沈阳。
Densaj plantaĵoj, brilaj riveretoj, flavaj terkabanoj,
浓郁的 植被,闪亮的 小溪,黄色的 农舍,
rekte starantaj stangoj de telegrafo ...
笔直站立的 电线杆子...
fulme for-rapidis preter la fenestroj de la vagonaro,
闪电般 快速地 在列车的 窗外 离去,
ĉe kiuj sin apogis pasaĝeroj
旅客们 在窗子处 支撑着自己
por ĝis-sate en-spiri la freŝan aeron.
为了 饱吸进 那新鲜的 空气。
Enuigitaj de la rigardado eksteren,
看着外面 到无聊了,
la pasaĝeroj mal-rapide de-turnis la kapon;
旅客们 慢慢地 转过来头
iuj oscedis, aliaj serĉis interesaĵojn en la vagono.
一些人 在打呵欠,另一些人 在车里 寻找有趣的东西。
Finiĝis la unua
第1段 结束

Flago
15 jul.2019

Standardo (Mostra el perfil) 15 de juliol de 2019 23.03.02

Montara Vilaĝo 528
山 村
Jam tre helis la suno,
现在 是 阳光明媚,
kaj ĝia freŝa varmo for-pelis ĉiujn niajn antaŭtimojn
带来新的温暖,把我们的一切 疑惧也都驱走了,
kaj eĉ al-portis al ni novajn esperojn.
甚至 还给我们 带来了 新的希望。
Nun venis la sezono de semado.
现在正是 播种的 季节。
Kaj kiam ajn temis pri semado,
只要 是这个季节 一到来,
ni ne nur ekvigliĝis, sed ankaŭ ĝojiĝis ne-kredeble.
我们大家 就都忙起来了,但是 也感到不可置信地高兴。
Ni el-portis la saketojn da semrizo el niaj subtegmentejoj,
我们 从阁楼上 把那些 用小袋子 装着的稻 种取下来,
kaj malpakis ilin kaj elverŝis la enhavon
解开袋子,把里面的东西,
sur la sekigajn matojn kaj nudigis ilin antaŭ la ridetanta suno.
倒在晒篷上 放在笑盈盈的太阳光里。
Finiĝis la kvincent dudek oka
第528段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 15 de juliol de 2019 23.24.25

Kanto de Juneco 2
青春之歌
Ne-longe poste,
不久 之后,
la rigardoj estis al-tiritaj de mal-granda pakaĵo,
看到的是 拉着 一个小行李箱,
kiu konsistis el amaso da muzikiloj,
那 是 几件乐器,
ĉirkaŭ-volvitaj per blanka silka tuko.
周边缠着 一块 白色的 绸布。
Ĉu ĝi apartenas al iu muzikil-vendisto?
它 是属于 某个 乐器商人的吗?
La pasaĝeroj ek-turnis sian atenton al la mastro de la pakaĵo.
乘客们 转过头了 注意到了 行李的 主人。
Ne estis komercisto,
不是个商人,
sed ĉirkaŭ 18-jara studentino,
然而 是一位 18岁左右的 女大学生,
kiu gardis la muzikajn instrumentojn.
她 抱着 这些乐器。
Finiĝis la dua
第2段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 16 de juliol de 2019 23.19.12

Montara Vilaĝo 529
山 村
Poste ni repakis la semojn
然后 我们 把种子再装在,
en pajlo-sakojn sam-grandajn kiel akvo-siteloj,
水桶那么大的 稻草包里
kaj ligis ilin al longaj stangoj kaj mallevis ilin
每个包上系着 一根绳子,然后 放进
en la lageton aliflanke de l' vilaĝa placo.
我们村前广场下面的 池塘里 泡起来。
Post tri tagoj ni el-tiris per la ŝnuretoj la pajlo-sakojn.
三天以后,我们 把那些稻草包 用绳子又从池塘里拉上来。
El-gutetis akvo, kreante flaketojn sur la tero;
水从草包里 往外渗,地上出现了一些泥水团
kaj fiŝetoj, kredante, ke ili troviĝas ankoraŭ en la lageto.
和小鱼们,深信着,它们 还是在 湖里。
Kokinoj kaj virkokoj al-proksimiĝis gvat-okule,
公鸡和母鸡 以虎视眈眈的眼光 盯着它们,
atendante ĝis la akvon for-suĉis la grundo,
等待 水被地面泥土吸干,
kaj poste ili bekmanĝis la akvo-bestetojn
然后 它们 啄食 这些水里生物,
unu post unu kvazaŭ grenerojn.
一个一 个地 象它们啄食谷粒一样。
Finiĝis la kvincent dudek naŭa
第529段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 16 de juliol de 2019 23.21.11

Kanto de Juneco 3
青春之歌
Ŝi portis blankan robon longan ĝis la genuoj,
她 穿着 一件长到膝盖的 白色连衣裙,
blankajn ŝtrumpetojn kaj blankajn kaŭĉukŝuojn,
一双白色袜子和 一双白色的 球鞋,
kun blanka naztuko en mano: ĉio blanka.
手里 拿着 一块白色的手帕:全白色的。
Ŝi sidis sola sur ligna kanapo ĉe angulo de la vagono
她 独自 坐在车厢一角 木质的长椅上
kaj najlis sian rigardon eksteren tra fenestro.
自己的目光 透过车窗 盯住了 外面。
Sur ŝia paleta vizaĝo brilis paro da grandaj kaj nigraj okuloj.
在她 皙白的脸上 一对黑黝黝的大眼睛 闪着微光。
Tiu ĉi simple vestita,sen-akompana
这一身 简朴的 衣着,没人陪着她
kaj bela knabino tuj fariĝis centro de la atento de la pasaĝeroj,
这漂亮的女孩 立刻 成为乘客关注的 中心,
precipe de la viroj, inter kiuj komencis zumi flustroj.
尤其是 那些男人们,他们之间开始了 嗡嗡低语。
Finiĝis la tria
第3段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 17 de juliol de 2019 23.07.03

Montara Vilaĝo 530
山 村
Niaj vilaĝanoj observis perpleksite
我们的 村人,怀着迷惘
kaj amuziĝe la agadon agresan kaj brutalan.
和有趣的心情,望着这种侵略和残暴的行为。
Kiam la akvo jam fordreniĝis el la pajlosakoj,
当这些草包里 的水 渗干了以后,
oni portis ilin ĝis la draŝejo,
它们 就被挪到 那稻场上去,
jam varmigita de la suno.
已经 被太阳 晒暖了
Ni mal-ligis la pakaĵojn.
我们 把它们 解开。
La rizo jam aperigis blankajn sprosetojn.
稻种 已经 冒出 了细小的、粉白色的嫩芽。
La vetero jam estis escepte varma laŭ tiu sezono.
对这个季节说来 格外显得 特别暖和。
La vizaĝo de ĉiu vilaĝano vidigis rideton.
每个村里每个人 脸上 都挂着笑。
Finiĝis la kvincent trideka
第530段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 17 de juliol de 2019 23.09.43

Kanto de Juneco 4
青春之歌
Sed ŝajnis,ke la studentino nenion vidas,
然而 好像,那个 女大学生 什么也没有看到,
nenion perceptas;
没有 什么 感觉;
ŝi longe enprofundiĝis en sensenta meditado.
她 长时间 深入进 无感觉的 沉思中。
Ŝia ne-kutima mieno,
她 不寻常的 样子
ŝia eksterordinara beleo
她 非凡的 美丽
kaj ŝia stranga aspekto kun tia pakaĵo
和 她的 带着那件奇怪外表的 包裹
kaŭzis miron al la samvagonanoj.
引起了 同车厢人的 诧异。
Iom post iom ŝi fariĝis temo de la babiloj.
渐渐得 她 成为了 聊天的 话题。
"Tiu ĉi fraŭlineto eble mal-sukcesis en amo?"
“这个女孩子 可能 失恋了?”
diris mallaŭte al sia kunulo studento
一个大学生 对自己的同伴 小声得 说着
vestita en eŭropa vesto kaj portanta ledajn ŝuojn.
穿着 西装 也穿着 皮鞋。
Finiĝis la kvara
第4段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 18 de juliol de 2019 23.02.33

Montara Vilaĝo 531
山 村
Eĉ Benĉin, nia taoisma pastro, ridetis tutkore,
甚至 我们的道士先生 本勤 也满怀高兴地微笑起来,
kvankam teron li ne kultivis.
虽然 他 并没有田种。
Sed plej gaja el ĉiuj estis Maŭmaŭ.
不过 所有人中 最高兴的人 还是毛毛。
Ĉi-jare li kultivis pli da tero de Ĉu Min ol iam antaŭe.
这年 他 从储敏 所佃来的田 要比那一年都多。
Li sciis, ke tio estas mal-facila, sed mankis alternativo.
他 知道这 桩交易 是非常苛刻,但是 他 没有别的选择。
Pro tio, ke lia edzino havas bonan apetiton
因为这事,他的老婆 一个好胃口,
kaj vastan stomakon,
而且 肚皮的容量 也很大。
li devas produkti pli da manĝaĵo, alie ŝi forlasos lin,
他 得 种出更多的 粮食,否则 她 就会撇下他
kiel ŝi multfoje anoncis publike.
正如 她 多次 当众 宣布过的那样。
Finiĝis la kvincent tridek unua
第531段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 18 de juliol de 2019 23.04.27

Kanto de Juneco 5
青春之歌
"La amaso da blovaj kaj kordaj instrumentoj
“那么一堆 的吹奏和拉弦的 乐器,
valoras almenaŭ dek ĝis dudek juanojn,"
价值 至少 十到二十 元,“
diris dika komercisto,
一个胖商人 说道,
kiu al-proksimiĝis al la studento
他 凑向 那大学生
kaj grimacis per la okuloj,
用眼睛 扮着怪相,
fiksitaj al la muzikiloj kaj la studentino.
瞄向了 那些乐器 和 那个女学生。
"Kio estas tiu knabino?
“那个女孩 是个 什么人?
Ĉu vagkantistino? ..."
一位流浪的 女歌手?
La studento ĵetis al li mal-estiman rigardon
这个学生 抛给 他一个蔑视的 表情
kaj nenion respondis;
什么也 没有回答:
Finiĝis la kvina
第5段 结束

Standardo (Mostra el perfil) 19 de juliol de 2019 22.47.39

Montara Vilaĝo 532
山 村
Kaj Maŭmaŭ estis viro mol-kora.
毛毛 是一个软心肠的 男人。
Tiu paŝo, tre sagaca ŝiaflanke, dispecigus lian koron.
她一方面 很聪明,这个步骤,一定会碎裂 他的心。
Sed nun, kia promes-plena printempo!
不过 现在 这样一个春天
Tio povus esti rekorda jaro.
它 能够 是个 丰收年。
Kaj kiom bonŝanca li estis ke, dank' al l' edzina minaco,
他 今年 很幸运,幸亏 他 老婆的 这种威胁,
li subskribis la kontrakton por pli da tero.
他 签下了 更多土地的 一个合同。
Kiel ĉiuj ter-kulturistoj en nia vilaĝo, la plej altvalitan rizon
象我们村里 其他所有的庄稼人 一样,那些 最好的 稻米
Maŭmaŭ semis atenteme en unu el siaj plej bonaj riz-kampoj.
毛毛 仔细地 在他的 一块最好的田里 撒下了种子。
Finiĝis la kvincent tridek dua
第532段 结束

Tornar a dalt