Al contingut

Anstataŭ

La preposició anstataŭ indica una cosa la funció de la qual és realitzada per una altra, o una cosa en el situació de la qual n'hi ha una altra:

 • Anstataŭ kafo li donis al mi teon kun sukero, sed sen kremo. - En comptes de cafè, ell em va donar te amb sucre, però sense nata.

  (Ell)no li va donar cafè però, per suposat, sí tè.

 • Kiam mortis Jobab, ekreĝis anstataŭ li Ĥuŝam el la lando de la Temananoj. - Quan va morir en Jobab, va accedir al regnat en lloc seu en Ĥuŝam, de la terra dels Temanites.
 • Anstataŭ matene, mi nun hejtados la fornon tagmeze. - En lloc de fer-ho al matí, ara escalfaré el forn al migdia.

  Jo ja no escalfaré més al matí sinó al migdia.

 • Anstataŭ ĉia respondo la maljunulino nee skuis la kapon. - Enlloc de donar cap resposta, la vella va negar amb el cap.

  Ella no va donar una veritable resposta, però un moviment amb el cap va servir de resposta.

 • Ĉu mi ne helpu vin, anstataŭ tio, ke vi sola faru la tutan laboron? - Potser que t'ajudi, i així no has de fer tu sol(a) tota la feina?

  Ara la idea és que tu sol facis tota la feina. En comptes d'això vols que t'ajudi?

 • Anstataŭ ke ĉiu lernas diversajn lingvojn, ĉiuj ellernadu unu saman lingvon. - En comptes que tothom aprengui diverses llengües, tothom n'hauria d'aprendre la mateixa.
 • La aliaj anasoj preferis naĝadi en la kanaloj, anstataŭ viziti ŝin. - Els altres ànecs van preferir nedar als canals enlloc de visitar-la.

Krom

La preposició krom indica una cosa que és considerada a part. Aquest significat bàsic dóna a la pràctica dos sentits krom d'excepció i krom d'afegiment .

Krom d'excepció

El krom d'excepció indica una cosa, per a la validesa de la qual la resta de l'oració no és vàlida. Si l'oració és negativa, el sentit del krom d'excepció és negatiu. En una oració positiva d'aquest tipus generalment conté les formes ĉiu(j), ĉiotuta:

 • Tie estis ĉiuj miaj fratoj krom Petro. - Allà hi havia tots els meus germans llevat de Petro.

  En Pere no era allà.

 • Ĉio en ŝi estis juna kaj almenaŭ ŝajne serena, krom la frunto. - Tot en ella era jove i sembla que serè, llevat del front.

  El front no era així.

 • La tuta teksto estas korekta, krom unu frazo. - Tot el text era correcte, tret d'una frase.

  Una frase no era correcta.

Si la frase és negativa (amb ne, correlatiu NENI- o sen), el sentit excepcional de krom és positiu:

 • En la salono estis neniu krom li kaj lia fianĉino. - Al vestíbul no hi havia ningú tret d'ell i de la seva xicota.

  Ell i la seva promesa en efecte van estar aquí.

 • Ne ekzistas Dio krom Mi. - No existeix altre déu tret de mi.

  Sóc l'únic Déu que existeix.

 • En la lastaj monatoj mi, krom miaj profesiaj bezonoj, preskaŭ neniam eliras el la domo. - En els darrers mesos, si no és per necessitats de la feina, gairebé mai surto de casa.

  Okaze de profesiaj bezonoj mi ja eliras. [En cas de necessitat professional i tant que surto.] (A fi de ser més clar, es pot dir: krom pro miaj profesiaj bezonoj [tret que no sigui per les meves necessitats professionals], però vegeu a continuació sobre anstataŭ i krom + altres preposicions.)

 • Marta kuŝis sur la malmola litaĵo sen ia alia sento krom morta laciĝo. - Marta jeia sobre una dura llitera sense cap altre sentiment fora del cansament de mort.

  Ella efectivament sentia un cansament de mort.

 • Mi nenion pli postulus, krom ke oni montru al mi sindonecon kaj estimon. - No demano res més que la gent em mostri la seva dedicació i estima.
 • Ne ekzistas alia bono por la homo, krom manĝi kaj trinki. - No existeix altre bé per a la persona que menjar i beure.

Krom d'afegiment

La preposició krom d'afegiment indica una cosa que ja és vàlida. Després s'hi afegeix una altra cosa, que també és vàlida. Normalement les paraules ankaŭ (en alguns casos també ankoraŭ o ) poden aparèixe a l'oració a fi d'enfortir el sentit d'afegiment:

 • Krom Petro tie estis ankaŭ ĉiuj aliaj miaj fratoj. = Aldone al Petro ankaŭ ili estis tie. - A més de Petro allà també hi havia tots els altres germans meus.
 • Per pruntedono ofte oni perdas krom sia havo ankaŭ la amikon. = Aldone al tio, ke oni perdas sian havon, oni perdas ankaŭ la amikon. - Amb el préstec hom sovint perd a més de la propietat, també l'amistat.
 • La luno ne leviĝis ankoraŭ sufiĉe alte, krom tio estis iom da nebulo. = Aldone al tio, ke la luno ne leviĝis sufiĉe, estis ankaŭ iom da nebulo. - A part del fet que la lluna no s'aixequés prou amunt, a més hi havia una mica de boira.
 • Krom Karlo, venis lia tuta familio. = Aldone al tio, ke venis Karlo... - A més de Karlo, va venir tota la seva família.
 • Krom tio, ke li venis malfrue, li kondutis tre malbone. - A sobre que va arribar tard, fins i tot es va portar malament. = A més d'això, que va arribar tard, fins i tot es va comportar malament.

Risc de malentès

Generalment el context indica clarament si es tracta del krom d'afegiment o d'excepció. Si hi ha ankaŭ, ankoraŭ o , aleshores krom és necessàriament d'afegiment. Si manca una paraula com aquestes, i la frase és negativa, el krom és necessàriament d'excepció. Per tal d'aconseguir la claredat absoluta, per expressar excepció, en comptes de krom es pot dir kun escepto de, escepte de, escept(int)e + terminació -N, o ekskluzive de.

Anstataŭ i krom + altres preposicions

Anstataŭ i krom són unes preposicions una mica especials perquè de fet no indiquen la funció del sintagma. Només indiquen que una altra cosa realitza la funció de l'afer, o que l'afer és considerat a part. Generalment el context mostra si la funció adoptada és de subjecte, complement directe o complement circumstancial. En cas que sigui necessari, es pot utilitzar una preposició o la terminació -N que indiquen la funció pròpia:

 • Li faris tion pro ŝi anstataŭ pro mi. - Ell ho va fer per ella en lloc de fer-ho per mi.

  Si digués anstataŭ mi semblaria que ell em substitueix a mi com a agent, que ell ho va fer en lloc de mi. La preposició pro indica que mi és la causa, i que ella ems substitueix a mi en aquesta funció de causa.

 • Petro batis Paŭlon anstataŭ Vilhelmon. - Petro va pegar Paŭlo en comptes de Vilhelmo.

  En Pere no li va pegar al Guillem sinó al Pau. Comparau amb: Petro batis paŭlon anstataŭ Vilhelmo. = No el Guillem sinó el Pere li va pegar al Pau.

 • Ili veturis al Londono anstataŭ al Bath. - Ells van anar a Londres en comptes de a Bath.
 • Kiu alportas oferojn al dioj, krom al la Eternulo sole, tiu estu ekstermita. - Qui faci sacrificis als déus, i no només a Jahvè, ha de ser exterminat.

  Sense la preposició al semblaria que només Jahvè pot fer sacrificis als déus sense ser exterminat. La preposició al és necessària per tal de fer entendre que Jahvè és el destinatari dels sacrificis.

 • Neniu rajtas uzi la novan aŭton, krom en la okazo, se mi tion diros. - Ningú pot utilitzar el cotxe nou, tret que jo ho digui.

  La preposició en indica que okazo és un complement de temps.

 • Krom Vilhelmon Petro batis ankaŭ Paŭlon. - A més de Vilhelmo, Petro va pegar també Paŭlo.

  La terminació -N després de krom en el fons és supèrflua, tot i que no errònia en frases com aquesta. No hi pot haver confusió. Aquí la posició d'ankaŭ impossibilita el malentès. Compareu: Krom Vilhelmo ankaŭ Petro batis Paŭlon. = Krom ke Vilhelmo batis Paŭlon, ankaŭ Petro faris tion. (A sobre que Vilhelmo va pegar Paŭlo, també ho va fer Petro)

Això també es pot aclarir amb un infinitiu sobreentès: ...anstataŭ fari tion pro mi. (en comptes de fer-ho per mi) ...anstataŭ peti de vi... (en comptes de demanar-te) ...anstataŭ bati Vilhelmon. (en comptes de pegar Vilhelmo) ...anstataŭ veturi al Bath. (en comptes d'anar a Bath) Krom bati Vilhelmon... (a més de pegar [a] Vilhelmo)

Ús independent

Si voleu fer servir les paraules anstataŭ o krom independentment, sense esmentar la cosa per a la qual funcionen, aleshores cal utilitzar la terminació adverbial: anstataŭe = "anstataŭ tio"; krome = "krom tio":

 • Li ne donis al mi kafon. Anstataŭe li donis teon. = Anstataŭ kafo... - (Ell) No em va donar cafè. Enlloc d'això, em va donar tè. = Enlloc de cafè...
 • Krome vi devas pagi por matenmanĝo. = Krom tio, kion vi jam pagis... - Apart has de pagar per esmorzar. = Apart d'això, tu ja vas pagar...

També es pot utilitzar la terminació adjectiva: Ni devis almeti la anstataŭan radon. = ...tiun radon, kiu servas anstataŭ alia rado.Vi devas pagi kroman kotizon. = ...plian kotizon, krom tiu kotizo, kiun vi jam pagis.

Krome i kroma sempre tenen senti d'afegiment, mai d'excepció.

Tornar a dalt