Al contingut

El significat bàsic i principal de les preposicions al, el i ĝis és la direcció però poden ser utilitzades també amb altres significats:

al
Objectiu del moviment: Mi venas de la avo, kaj mi iras nunal la onklo.
Direcció sense moviment: Ŝi apogis sin per la manoal la muro.
Aquell que rep una cosa o que s'aprofita/desaprofita una acció: Donual la birdojakvon.Dirual mivian nomon.Ŝi kombasal sila harojn.Pardonual mi!Lia babilado malhelpisal mifari la hejmtaskojn.
Aquell que experimenta o sent una cosa: Ŝajnasal mi, ke vi mensogas.
Propietari o similar (a aparteni): La rozo apartenasal Teodoro.
Resultat de transformació o canvi: Li disrompis ĝinal mil pecoj.Normalment s'usa en + la terminació N: Li disrompis ĝin en mil pecojn.
Afegit, adició, i similars (amb aligi, aliĝi, aldoni i similars): Ĉu vi jam aliĝis al la kongreso?
Allò que es pren en consideració quan hom creu la cosa propera o similar: Proksimeal la angulostaris aŭto.Tiu nubo similasal ĉevalo.
el
Moviment de dins cap a fora: El la tubo fluis akvo. (sortia aigua del tub) Li eliris el la ĉambro. (va sortir de l'habitació)
Provinença, orígen, font, estat previ, causa: El kiu lando vi venas? (De quin país vens?) Ŝi tradukis la libron el la Ĉina lingvo. (Ella va traduir el llibre del xinès) El la knabo fariĝis junulo. (El nen va esdevenir un jove) El surprizoli preskaŭ falis. (Quasi es cau de la sorpresa). Actualment,per expressar causa, es prefereix usar pro.
Material, consistència: La skatolo estis farita el ligno. (La capsa estava feta de fusta) Unu minuto konsistas el sesdek sekundoj. (Un minut són seixanta segons).
Grup o multitud, quan es fa distinció o s'aparta uns individus del grup, o una part de la multitud: El ĉiuj miaj infanoj Ernesto estas la plej juna. (De tots els meus nens, l'Ernest és el més jove) Trinku el la vino, kiun mi enverŝis. (Veu del vi que he servit).
ĝis
Lloc on acaba el moviment, però sense sobrepassar-lo: Mi akompanis ilin ĝis ilia domo. (Els vaig acompanyar fins a casa seva).
Límit d'espai, terreny o similar: La tuta lago ĝis la transa bordo estas kovrita de glacio. (Tot el llac, fins l'altra vora, estava cobert de gel).
Temps, mesura, grau, nivell o estat a on s'arriba, però sense sobrepassar: Mi laboras de frua mateno ĝis malfrua vespero. (Treballo des de ben d'hora al matí fins molt tard al vespre) La tasko estu preta ĝis la fino de Junio. (Que la feina estigui enllestida a final de juny) La prezo falis ĝis du eŭroj. (El preu va baixar a dos euros).

També la terminació N de l'acusatiu i la preposicióde són indicadors de direcció.

Tornar a dalt