Al contingut

Je és una preposició sense significat precís. La intenció original era que es fes servir je en usos abstractes per als quals no hi hagués una altra preposició. Per això inicialment s'usava je amb molta freqüència. Actualment je és menys freqüent, i indica sobretot hora i mesura. En general convé evitar je si hi ha una alternativa millor.

Sovint hom pot fer servir la terminació N en lloc de je, sobretot per a mesures i punt del temps.

Hora i altres punts temporals

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Agafarem l'autobús a les deu (hores) menys vint (minuts).
 • Tio okazis je Pasko. - Això va passar per Pasqua
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Et permeto fer això per darrera vegada.

Mesura

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Certament ets mig cap més alt que jo.

Habitualment hom utilitza la terminació N per tal d'indicar la mesura

Mancança, abundància i anhel

 • Ĝi estas libera je mankoj. - Està lliure de faltes.

  o ...de mankoj

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abram era molt ric en bestiar, argent i or.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Un got de vi és un got ple de vi.

  O ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Enyoro la meva felicitat perduda.

  O ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Estat corporal o anímic

 • Ili suferas je astmo. - Ells pateixen asma.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Ella esta embarassada de bessons.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Ell va emmalaltir profundament d'enyorança.

Part del cos tocada d'alguna manera per una agafada, captura, malaltia i similar.

 • Li kaptis min je la brako. - Em va agafar pel braç.

  Je la brako indica el meu propi braç. Hom pot dir també ĉe la brako. Si voleu indicar el braç d'altri (el que algú fa servir per agafar-me), utilitzeu per: Li kaptis min je la maldeksta brakoper sia dekstra mano. (Em va agafar pel braç esquerre amb la seva mà dreta.)

 • Li estas malsana je la brusto. - Està malalt del pit.

Divereses expressions fixes

 • Ŝi kredas je Dio. - Ella creu en Déu

  Creure en algú o en alguna cosa = "creure, que tal persona o cosa existeix de veritat". Creure una cosa, en una cosa, sobre una cosa = "creure, que allò és veritat". Creure a algú = "creure que diu la veritat".

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Per sorpresa meva, la cosa va reeixir. = La cosa va ser un èxit, em vaig quedar parat.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Em vaig apostar amb ella deu dòlars

  El vencedor de l'aposta guanyarà els deu dòlars. Es pot utilitzar també pri.

Tornar a dalt