Al contingut

Les preposicions de lloc indiquen una posició en l'espai, sobre una superfície, una línia i situacions similars. Moltes s'utilitzen també en relació al temps ja que sovint imaginem el temps com una línia. També altres idees es mostren de forma figurada com a posicions. En algunes preposicions de lloc, el significat del lloc és el significat bàsic, mentre que altres usos poden ser més freqüents en la pràctica.

antaŭ
Posició al costat que és més pròxim de l'emissor o al costat més important o principal: Antaŭ la domo staras arbo. (Hi ha un arbre davant de la casa). La banda de davant de la persona o animal és la banda de la cara i els ulls: Li haltis antaŭ ŝi. (Va parar davant d'ella).
Posició en seqüència: posició que en segueix una altra: Mi iras antaŭ vi. (Jo vaig davant teu).
Un temps anterior a un altre: Antaŭ tri tagoj mi vizitis vian kuzon. (Tres dies enrere vaig visitar el teu cosí).
malantaŭ
Posició a la part contrària en comparació amb la part frontal: Li estis kaŝita malantaŭ kurteno. (Ell estava amagat darrere una cortina) Tujmalantaŭ si ŝi aŭdis voĉon. (Immediatament darrere seu, va sentir una veu masculina)
apud
Posició al costat d'una cosa. Normalment es refereix a la banda dreta o esquerra (no al davant i ni al darrere): Apud la skribotablo estis paperkorbo. (Al costat de l'escriptori hi havia una paperera) Li staris tutan horon apud la fenestro. (Es va estar una hora sencera a costat de la finestra).
ĉe
Posició molt pròxima (tocant o sense tocar). El significat de ĉe varia molt segons el context. Sovint ĉe només indica la situació general, sense precisar la posició: Ĉe la angulo de la strato ŝi haltis. (A la cantonada del carrer es va aturar) La gastoj tranoktos ĉe mi (= en mia hejmo). (Els convidats dormiran a casa meva).
Gran proximitat temporal: Ĉe la komenco de la tagiĝo la arbaro aperis bele kovrita de prujno. (Al començament del dia el bosc es veia bellament cobert de rosada.)
ĉirkaŭ
Posició al voltant d'una cosa: La rabistoj sidis en rondo ĉirkaŭ la fajro. (Els lladres seien en cercle al voltant del foc).
Temps aproximat: Ĉirkaŭ la mateno la ventego finiĝis. (Cap al matí el fort vent es va acabar).
ekster
Posició fora d'alguna cosa, al costat exterior d'alguna cosa: Mi staras ekster la domo, kaj li estas interne. (Sóc a fora de la casa i ell és a dins).
en
Posició a l'interior: En la ĉambro estis tri virinoj. (Dins l'habitació hi havia tres dones).
Lloc que hom veu com un espai però que en la realitat s'assembla més a una superfície: La rusoj loĝas en Rusujo. (Els russos viuen a Rússia)
El temps considerat com si fos un espai, a l'interior del qual passa alguna cosa. L'"interior" d'un període de temps està entre el començament i el final del període: En la tago ni vidas la helan sunon, kaj en la noktoni vidas la palan lunon kaj la belajn stelojn. (Durant el dia veiem el sol clar i a la nit veiem la lluna pàlida i els bells estels)
inter
Posició que porta als seus costats dues o més coses: Sur la kameno inter du potoj staras fera kaldrono. (Sobre la llar de foc, entre dos pots, hi ha una caldera de ferro.) ni vojaĝis inter Pekino kaj Ŝanhajo. (Vam viatjar entre Pequín i Xangai.) Estas granda diferenco inter li kaj mi. (Hi ha una gran diferència entre ell i jo.)
Possibilitat de triar (dos o més): Ni elektis inter Ĉina restoracio kaj Itala restoracio.
Pertinença a un grup: Inter miaj amikoj estas multaj Sud-Amerikanoj. (Entre els meus amics hi ha molts sud-americans.)
Un punt imprecís en el temps entre un moment i un altre: Estis inter la sepa kaj la oka horoj vespere. (Era entre les set i les vuit del vespre.)
kontraŭ
Posició d'una cosa el costat anterior de la qual està dirigit a una altra cosa, principalment al seu costat frontal. Per tant, ambdós objectes tenen els seus costats anteriors dirigits en direccions inverses, amb un espai entre els dos objectes: La reĝo sidis sur sia reĝa trono kontraŭ la enirejo de la domo. (El rei va estar assegut al seu tron reial enfront a l'entrada de la casa.)
Una cosa, cap a la qual una altra es mou amb la seva part davantera dirigida a ella (al seu costat frontal): Ili promenis man-en-mane kontraŭ la leviĝanta suno. (Passejaven agafats de la mà de cara al sol naixent.)
Hostilitat, adversitat, negativitat, etc.: Mi ne devas agi kontraŭ mia konscienco. (No he d'actuar contra la meva consciència.)
Una cosa que hom dona o rep com a intercanvi: Ili donas konsilojn kontraŭ kontanta pago. (Donen consells a canvi d'un pagament.)
post
Un temps posterior a un altre temps: Post tri monatoj ili geedziĝos. (Tres mesos més tard es casaran.)
Posició que en segueix una altra: Ili staris en vico unu post la alia. (Estaven drets en filera, un darrere l'altre)
Al darrere d'una cosa: Ŝi aŭdis post si brueton. (Ella va sentir un soroll fluix darrere seu). Avui dia s'usa sovint malantaŭ en aquests casos.
preter
Lloc al costat del qual té lloc un moviment. Normalment el moviment va més enllà del lloc de referència: Li pasis preter mi sen saluto. (Va passar de llarg sense saludar-me.)
sub
Un lloc més baix a aquell que es troba immediatament a dobre. Sub generalment significa el contrari de "super". Aleshores allò que hi ha més avall no acostuma a tocar allò que hi ha més amunt: Ĝi kuŝas sub la tablo. (És sota la taula.) En algunes ocasions sub significa el contrari de "sur". Aleshores la cosa que hi ha a sota toca allò que hi ha a sobre: Sekaj folioj krakis sub liaj piedoj. (Les fulles seques cruixien sota dels seus peus.)
Lloc cobert per alguna cosa independentment de la cosa que hi ha més amunt: Ŝi portas la libron sub la brako. (Ella portava un llibre sota el braç.)
super
Lloc més alt que una cosa que es troba més aviat immediatament a sota. Entre els dos llocs normalment hi ha un espai, i per això les dues coses no es toquen: Super ni briletas la steloj. (Per sobre de nosaltres brillen els estels.) Tot i això, algunes vegades hi pot haver contacte, però de poca importància, de manera que no es té en compte: Super la tero sin trovas aero. (Sobre el terra hi ha l'aire.) Si el contacte és important, aleshores utilitzeu sur.
Cobriment indistintament de l'altura o del contacte: Ŝiaj longaj blondaj haroj pendis super ŝia nuko. (La seva llarga caballera rossa penjava sobre la nuca.)
sur
Lloc a la superfície d'una cosa. Normalment es tracta d'un suport, fixació, pressió, cobriment amb contacte, o un altre contacte important. En la majoria dels casos, sur indica una posició de contacte més altra que la superície tocada: Sur la tero kuŝas ŝtono. (Sobre el terra hi ha una pedra.) Però sur també pot indicar posició a la superfície sense tenir en compte l'altura: Meze sur la muro pendis portreto. (A la meitat de la paret hi penjava un retrat.)
tra
Lloc dins del qual té lloc un moviment. El moviment comença fora del lloc, hi entra i segueix fins a l'altre extrem. El moviment també pot començar en un extrem i continuar fins a l'altre extrem. El moviment pot continuar fora del lloc, o quedar-se dins sense sortir, depenent del context: Tra la fenestro la vaporo iras sur la korton. (El vapor sortia al pati per la finestra.) La akvo fluas tra tubo. (L'aigua flueix pel tub.) Sovint, però, el moviment no va rigorosament d'una banda a l'altra, sinó imprecisament d'un lloc a un altre dins de la cosa: La soldatoj kondukis la arestitojn tra la stratoj. (Els soldats portaven els arrestats pels carrers.)
Durant tot el temps des de l'inici fins al final: Ili festis tra la tuta nokto. (Van estar de festa al llarg de tota la nit.)
trans
Posició "a l'altra banda de". Hom fa servir la preposició trans quan cal anar sobre de la cosa concernida per arribar a l'altra banda: Li loĝas trans la strato. (Ell viu a l'altra banda del carrer.)
maltrans
Posició "a aquest costat de". Molt rarament es fa servir maltrans. L'expressió ĉi-flanke de s'utilitza més: Prefere restu ĉi-flanke de la rivero. (Queda't preferentment a aquest costat del riu)

Sovint s'usen les preposicions de lloc juntament amb la terminació N de direcció per a indicar el moviment cap al lloc o posició corresponent.

Tornar a dalt