Al contingut

El discurs indirecte és una oració subordinada que reprodueix les paraules, l'opinió, la decisió, la pregunta, l'observació, etc., d'algú. Sovint cal modificar una mica la forma de les paraules originals. El discurs indirecte és diferent del discurs directe, perquè és una citació textual i no una oració subordinada amb conjunció. El discurs directe apareix entre cometes i introduït per dos punts.

Discurs directe: Petro diris: "Mi volas doni ion al vi." - Petro va dir: "Et vull donar una cosa."
Discurs indirecte: Petro diris, ke li volas doni ion al mi. - Petro va dir que em volia donar una cosa.
Discurs directe: Karlo demandis: "Ĉu vi volas iri kun mi?" - Karlo va preguntar: "¿Vols venir amb mi?"
Discurs indirecte: Karlo demandis, ĉu mi volas iri kun li. - Karlo va preguntar si volia anar amb ell.

El discurs indirecte consta de ke-oració o bé interrogativa indirecta. Aquesta mena d'oració subordinada en la majoria dels casos té la funció de complement directe de verbs com diri, krii, pensi, scii, decidi, skribi, kompreni, rimarki, vidi, demandi, voli, aŭdi etc.: Li diris, ke li estas feliĉa. (Ell va dir que era feliç.) Ŝi pensis, ke ŝi estas feliĉa. (Ella creia que era feliç.)

El discurs indirecte també apareix com a complement de paraules com ara pensament,decisió, pregunta, por, etc. Li havis la penson, ke li estas feliĉa. (Ell va tenir el pensament que era feliç) La decido estis, ke Petro estu prezidanto. (La decisió era que Petro fos el president) Ili faris la demandon, ĉu ili povas partopreni. (Ells preguntaven si podrien participar-hi)

El discurs indirecte també pot ser subjecte de verbs com ŝajni, esti evidente, esti dube, esti klare, esti (ne)eble, esti verŝajne i anàlegs. Ŝajnis, ke pluvas. (Semblava que plogués.) Estis evidente, ke li ne estas feliĉa. (Era evident que ell no era feliç.)

Formes verbals en el discurs directe

En algunes llengües cal canviar la forma verbal. En esperanto es conserva el verb en la mateixa forma que en les paraules originals:

 • Li diris: "Mi volas manĝi".Li diris, ke li volas manĝi. - Ell va dir: "Vull menjar". → Ell va dir que volia menjar. En català, com que es tracta d'un fet del passat en el discurs indirecte es fa servir el verb en passat perquè ell volia menjar. En esperanto es manté la forma verbal "volas" en present perquè la voluntat de menjar era un present respecte del temps en què ho va dir.)

  La terminació AS de volas és el present de les paraules originals. No ho canvieu a IS.

 • Li diris: "Mi tiam loĝis en Ĉinujo."Li diris, ke li tiam loĝis en Ĉinujo. - Ell va dir: "Jo aleshores vivia a la Xina". → Ell va dir que aleshores havia viscut a la Xina.

  La terminació IS de loĝis fa referència a un temps anterior a aquell en què ho explica. Seria un error en esperanto dir estis loĝinta.

 • Ŝi demandis: "Ĉu vi iros kun mi al kinejo?"Ŝi demandis, ĉu mi iros kun ŝi al kinejo. - Ella va preguntar: "¿Vindràs amb mi al cinema?" → Ella va preguntar si jo aniria amb ella al cinema.

  La terminació OS de la forma iros indica que es tracta d'un moment posterior respecte del moment de la pregunta. És incorrecte dir estis ironta o volis iri. Un catalanoparlant podria caure en l'error de dir "irus". Si la pregunta original fos "Ĉu vi volas iri kun mi?", en discurs indirecte hauria de ser Ŝi demandis, ĉu mi volas iri kun ŝi.

 • Li ne komprenis: "Kial ŝi ne volas partopreni?"Li ne komprenis, kial ŝi ne volas partopreni. - Ell no entenia: "¿Per què ella no hi vol participar?" → Ell no entenia perquè ella no hi volia participar.

  La terminació AS de volas indica el temps de la pregunta original.

 • Ili ordonis: "Paku tuj vian valizon!" → Ili ordonis, ke mi tuj paku mian valizon. - Van ordenar: "Fes de seguida la maleta!" → Van ordenar que fes de seguida la maleta.
 • Ŝi esperis, ke ŝi ilin trovos. - Ella tenia l'esperança que els trobaria.

  El pensament original era: "Mi ilin trovos."

 • Ŝi estis plena de timo, ke la infano mortos. - Ella es temia que l'infant moriria.

  Ella es temia i pensava: "La infano mortos!"

 • Li metis la kondiĉon, ke oni ne instruu al ŝi la Kristanan religion. - Ell va posar la condició que hom no li ensenyés a ella la religió cristiana.

  Ell va dir: "Ne instruu al ŝi..."

 • Ŝajnis al ŝi, ke ŝin ĉirkaŭas unu sola densa barilo el traboj. - Li semblava que al seu voltant només hi havia una densa barrera feta de bigues.

  Ella pensava: "Min ĉirkaŭas..." perquè així li semblava.

Les oracions de relatiu normalment no reprodueixen unes paraules o un pensament. En aquestes subordinades els temps verbals estan en relació amb el present absolut:

 • Mi ne konis tiun, kiu venis. - No coneixia aquell que va venir.

  Les formes konis i venis indiquen un temps anterior al present. Probablement fan referència al mateix temps.

 • Mi ne konis la personon, kiu estis baldaŭ venonta tra la pordo. - No coneixia la persona que estava a punt d'entrar per la porta.

  Tant konis com estis indiquen un temps anterior al present. Venonta indica un temps posterior a aquell temps passat.

Les paraules de temps i de lloc en el discurs indirecte

Si en la citació hi ha una expressió de temps, normalment es pot mantenir inalterada en el discurs indirecte. Però algunes partícules temporals depenen del present absolut i per això s'han de modificar a fi d'evitar confusions. Aquestes paraules són hodiaŭ, hieraŭ, antaŭhieraŭ, morgaŭ i postmorgaŭ. Tanmateix en rares ocasions apareixen oracions en què cal alterar paraules de temps:

 • Pasintan lundon li diris: "Mi ne laboros hodiaŭ!"Pasintan lundon li diris, ke li ne laboros tiun tagon. - El dilluns passat ell va dir. "Avui no treballaré!" → Dilluns passat va dir que no treballaria aquell dia.

  Si conservéssim hodiaŭ a la subordinada, es tractaria del dia en què es va dir tota l'oració.

 • Morgaŭ li verŝajne diros: "Mi estis malsana hieraŭ!"Morgaŭ li verŝajne diros, ke li estis malsana hodiaŭ. - Probablement demà dirà: "Ahir estava malalt!" → Probablement demà dirà que avui estava malalt.

  Si aparegués la paraula hieraŭ en el discurs indirecte, es tractaria del dia abans en què es va dir l'oració original. En efecte ell parlarà sobre el dia d'avui, i per tant cal canviar-ho per hodiaŭ. En català, si el discurs directe deia "demà", el discurs indirecte diria "l'endemà".

 • Antaŭ unu semajno li demandis al mi: "Ĉu vi venos al mi morgaŭ?"Antaŭ unu semajno li demandis al mi, ĉu mi venos al li la postan tagon. - Fa una setmana ell em va preguntar: "¿Em vindràs a veure demà?" → Fa una setmana em va preguntar si l'aniria a veure l'endemà.

En els contes tanmateix es conserven a vegades les paraules hodiaŭ, hieraŭ i morgaŭ sense modificacions: Li renkontis konaton, junan poeton, kiu rakontis al li, ke morgaŭ [= la postan tagon] li komencos sian someran vojaĝon. Aquesta oració apareix en una faula i a penes hi podria haver confusió sobre el veritable demà.

Formes com hieraŭo, hieraŭa tago, morgaŭo, morgaŭa tago sovint es fan servir independentment del present absolut.

L'adverbi de temps nun es pot modificar en el discurs indirecte, però en la majoria dels casos no cal: Hieraŭ li diris: "Mi volas fari tion nun kaj ne poste!"Hieraŭ li diris, ke li volas fari tion nun kaj ne poste. Es podria canviar per tiam, tiumomente o potser tuj, però nun també és vàlid.

En algunes ocasions cal modificar les expressions de lloc en el discurs indirecte, si les paraules originals són narrades en un lloc diferent. En altres ocasions en canvi pot ser natural però no necessari:

 • Karlo i Eva són a París. Karlo parla sobre Pequín i diu a Eva: Mi iros tien.
 • Després Eva és a Pequín amb Petro i li explica a Petro: Karlo diris, ke li iros ĉi tien. (O: ...ke li venos ĉi tien.)
 • Petro i Eva són a Tòquio, i Petro li diu a ella: Mi iam estis en Berlino.
 • Eva i Karlo després són a Berlín, i ella li explica a ell: Petro diris, ke li iam estis ĉi tie. O: Petro diris, ke li iam estis en Berlino.

Els pronoms en el discurs indirecte

En el discurs indirecte els pronoms personals i possessius sovint han de canviar-se si l'emissor i el receptor canvien:

 • Karlo diu: Mi estas tre feliĉa.
 • Petro explica a Eva: Karlo diris, ke li estas tre feliĉa. Mili.
 • Karlo diu a Eva: Mi amas vin.
 • Petro li pregunta a Eva: Ĉu li vere diris, ke li amas vin? Mili, vin roman.
 • Petro li pregunta a Karlo: Ĉu vi vere diris, ke vi amas ŝin? Mivi, vinŝin.
 • Petro li explica a Elizabeto: Li fakte diris al ŝi, ke li amas ŝin. Mili, vinŝin.
 • Karlo li diu Petro sobre Eva: Mi amas ŝin.
 • Petro li explica a Eva: Li diris, ke li amas vin. Mili, ŝinvin.
Tornar a dalt