Přejít k obsahu

Pro vyjádření funkce větných členů používáme ukazatele funkce:

nominativo = nominativ (v češtině 1. pád)
Některé větné funkce, hlavně podmět, poznáme podle toho, že nemají ukazatel funkce. Nepřítomnost ukazatele funkce nazýváme nominativ.
akuzativo = akuzativ (v češtině 4. pád)
Předmět a některé další větné funkce poznáme podle koncovky N. Tu nazýváme akuzativní koncovkou nebo jednoduše akuzativem.
předložky
Velké množství různých větných funkcí poznáme podle slov, která nazýváme předložky.
Zpět na začátek