Přejít k obsahu

Zásady ochrany osobních údajů

Vítejte a děkujeme vám, že používáte náš portál! Klademe velký důraz na ochranu osobních údajů návštěvníků a uživatelů našich webových stránek. Proto vás chceme touto cestou informovat o povaze a rozsahu shromažďování, zpracování a používání osobních údajů v souvislosti s používáním naší webové stránky a s ní spojených funkcí, činností a obsahů, stejně jako našich externích stránek na sociálních sítích (dále jako "online služby").

Zodpovědná osoba

Osoba zodpovědná za zpracování údajů na této webové stránce je:

Studio GAUS GmbH
Erich-Steinfurth-Str. 6
10243 Berlin
Německo

Kontaktní údaje, které zveřejňujeme v souvislosti s naší povinností poskytnout právní upozornění pro naše webové stránky, nesmí třetí strany použít k zasílání informací a reklamních sdělení, pokud o ně nebylo výslovně požádáno. , Pokud dostaneme nevyžádané propagační informace (např. Nevyžádané e-maily), vyhrazujeme si právo podniknout právní kroky.

Protože podle článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nejsme povinni zaměstnávat pověřence pro ochranu osobních údajů, nemáme u nás žádnou konkrétní osobu zodpovědnou za ochranu osobních údajů, který by rozhodovala, které konkrétní údaje bychom zde mohli zveřejňovat. Přesto však s maximální péčí plníme veškeré závazky v souvislosti se zpracováváním údajů.

Sběr a uchovávání osobních údajů

Všeobecné informace o zpracovávání údajů

Na následujících řádcích bychom vás rádi informovali o způsobu shromažďování osobních údajů během používání naší webové stránky. Osobní údaje zahrnují všechna data, která se týkají vaší osoby, např. jméno, adresa, e-mailové adresy, uživatelské chování.

Kromě možnosti využít naše služby k vyhledávání a získání informací, nabízíme také řadu dalších služeb, které můžete v případě zájmu využít. V takovém případě budete zpravidla muset poskytnout další osobní údaje, které použijeme k poskytování příslušné služby a na které se vztahují uvedené zásady zpracování osobních údajů.

Pro zpracování vašich údajů využíváme zčásti externí poskytovatele služeb, které s náležitou péčí vybíráme a pověřujeme. Externí poskytovatelé služeb jsou vázáni našimi pokyny a podléhají pravidelné kontrole. Níže naleznete podrobné informace o nezbytných operacích v případech, kdy pověřujeme poskytovatele služeb, aby poskytovali určité funkce pro naše online služby, nebo pokud chceme vaše údaje použít pro reklamní účely. V této souvislosti vás také budeme informovat o kritériích, která použijeme na dobu, po kterou budou osobní údaje uloženy.

Vaše osobní údaje můžeme dále poskytovat třetím stranám v případech, kdy společně s partnery nabízíme účasti na akcích, hry o ceny, uzavření smluv nebo podobné služby. Bližší informace o uvedeném postupu získáte po zadání vašich osobních údajů nebo níže v popisu nabídky.

Osobní údaje budou vymazány, jakmile již nebudou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny.

Účel zpracovávání

Ukládání a zpracování takových údajů je nezbytné pro správné fungování služeb online, např. za účelem poskytování online služeb uživatelům nebo možnosti nás kontaktovat. Údaje používáme ke zlepšení fungování našich online služeb a k zajištění bezpečnosti našich IT systémů.

Navázání kontaktu

V případě, že se s námi skontaktujete e-mailem, prostřednictvím kontaktního formuláře, anebo přes sociální média, údaje, které při tom uvedete (vaše e-mailová adresa, příp. vaše jména a telefonní číslo), uchováme, abychom mohli odpovídat na vaše otázky. V souladu s [gdpr = 6] čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR [/ gdpr] nebo [gdpr = 6] podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR [/ gdpr], budeme případně zpracovávat tento typ údajů za účelem zpracování vašeho dotazu. Jakmile bude váš dotaz kompletně zpracován, budou vaše data vymazána. Takto postupujeme, když z okolností vyplývá, že daná záležitost byla uspokojivě vyřešena, a pod podmínkou, že neexistuje zákonná povinnost dalšího přechovávání údajů.

Zpracování údajů během první návštěvy naší webové stránky

Pokud webovou stránku používáte, jen abyste získali informace, tzn. pokud se nezaregistrujete nebo nám informace nepošlete jiným způsobem, zaprotokolujeme pouze osobní údaje, které pošle váš prohlížeč našemu serveru. Pokud si chcete prohlížet naši webovou stránku, budeme shromažďovat níže uvedené údaje. Ty jsou pro nás nezbytné z technického hlediska, abychom vám mohli zobrazit naši webovou stránku a zajistit stabilitu a bezpečnost. Právní základ pro zpracování údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

V této souvislosti budou shromažďovány následující údaje: vaše IP adresa (anonymizovaná), datum a čas požadavku, rozdíl v časovém pásmu oproti greenwichskému času (GMT), předmět požadavku (konkrétní webová stránka), stav přístupu nebo stavový kód HTTP, objem přenášených dat, webová stránka, z níž byl požadavek odeslán, váš prohlížeč, operační systém a jeho uživatelské rozhraní, dále také jazyk a verze softwaru prohlížeče.

V případě, že jsou údaje uloženy v logovacích souborech, budou data vymazána nejpozději do sedmi dnů po jejich uložení. Údaje mohou být také uchovávány po delší dobu. V takovém případě bude IP adresa uživatele vymazána nebo utajena, aby nebylo možné spojit přístupového klienta s konkrétními údaji.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které prohlížečem navštívené stránky ukládají v počítači uživatele, aby mohly být informace o uživateli poskytnuty serveru i při příští návštěvě. Tento portál používá dva druhy cookies popsané níže; jejich rozsah a způsob fungování jsou rovněž vysvětleny níže:

 • Dočasné soubory cookies budou automaticky vymazány, jakmile zavřete prohlížeč. Tento typ cookies zahrnuje zejména tzv. relační cookies. Relační cookies ukládají tzv. session ID, které umožňují souboru cookie přiřadit různé požadavky z vašeho prohlížeče ke společné relaci sdílené všemi těmito požadavky. To umožní našemu serveru rozpoznat váš počítač, když se vrátíte na náš portál. Relační cookies budou vymazány, jakmile se odhlásíte nebo zavřete prohlížeč.
 • Trvalé soubory cookies jsou automaticky vymazány po uplynutí předem stanovené doby; tato doba se může lišit v závislosti na typu souboru cookie. Soubory cookies můžete kdykoli vymazat v nastavení zabezpečení prohlížeče.

Můžete také nakonfigurovat nastavení prohlížeče tak, aby odráželo vaše přání; můžete například odmítnout přijímat soubory cookie třetích stran nebo jakékoli soubory cookie vůbec. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě možná nebudete moci používat některé funkce této webové stránky.

Vytvoření a správa zákaznického účtu

Některé z našich služeb je možné bez problémů využívat i bez přihlášení se na internetové stránce. Abyste však mohli využít všechny funkce internetové stránky, musíte si založit individuální účet. Při registraci se shromažďují požadované osobní údaje, jako jsou jméno, e-mailová adresa a heslo. Na ochranu před zneužitím a jiným neoprávněným použitím uložíme poslední IP adresu, zvolený jazyk, datum registrace a datum posledního přihlášení registrované osoby.

Během registrace si můžete vybrat, zda chcete být identifikováni uživatelským jménem podle vašeho výběru nebo skutečným jménem. Všem ostatním registrovaným osobám bude vždy viditelné pouze vaše uživatelské jméno.

Údaje, které jste uvedli při registraci můžete v případě potřeby kdykoli upravit nebo vymazat na stránce: https://lernu.net/cs/uzanto/agordoj.

V souladu s Article 6(1)(a) GDPR základem pro zpracování vašich údajů je souhlas, který jste poskytli při registraci vašeho uživatelského účtu. Právní základ pro zpracování ostatních výše uvedených osobních údajů je Article 6(1)(f) GDPR.

Fórum

Veřejné zprávy na diskusních fórech budou uloženy natrvalo, pokud nejsou smazány námi nebo samotným uživatelem, který je zveřejnil. K ukládání dochází také poté, co ukončíte používání služby, dokud proti jejímu uložení nevznesete námitku. Pokud se aktivně účastníte diskuse na diskusním fóru, bude to veřejně viditelné.

V souladu s našimi oprávněnými zájmy podle podmínek Article 6(1)(f) GDPR si vyhrazujeme právo zpracovávat jakékoli příspěvky a zprávy, aby bylo možné detekovat spam.

Online přítomnost na sociálních sítích

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a platformách, abychom byli schopni komunikovat s jakoukoli osobou a uživateli, kteří jsou na těchto sítích a platformách aktivní a abychom jim mohli poskytovat informace o našich vlastních aktivitách. Pokud přistupujete k některé z těchto sítí nebo platforem, platí obchodní podmínky a zásady zpracování osobních údajů příslušného poskytovatele.

Pokud není v našich Zásadách ochrany osobních údajů stanoveno jinak, budeme zpracovávat údaje subjektů, které s námi komunikují prostřednictvím sociálních sítí nebo platforem, např. píší-li nám příspěvky na sociální sítě nebo nám zašlou zprávu.

Social plugins

We use third-party plugins on our website. You can use these plugins to tell your contacts whether you like our Online Services, to draw their attention to certain contents, or to share contents with them. Plugins are identified as third-party plugins by the logo of the particular third-party service provider. If you visit our website, your data will be transmitted to these third-party service providers. If you additionally use the services of a third-party service provider as a “user” of such a service provider, your data may be assigned to your corresponding user account. Your data may possibly be transmitted to a third-party service provider even if you are not a registered user of such a service provider and even if you do not click on any plugin on our website. However, we have implemented a two-click solution in this regard: by default all plugins are disabled when you visit our website. Any plugin will only be activated if you click on it while visiting our website. If you decide to click on a plugin, we will seek the following consent:

“Two clicks for better data protection: the button will only be activated if you click on it; only then will you be able to use it. Please note: your data will be transmitted to a third party as soon as you activate the button.”

If your data are transmitted without you being simultaneously logged in with the third-party service provider, there will be no possibility of directly assigning the data to you personally, e.g. by way of your IP address; this would only be possible if information from your internet service provider was obtained. You will find further information on the purpose and scope of data processing carried out by third-party service providers in each particular service provider’s privacy notice.

The processing of such data is based on your prior consent in accordance with Article 6(1)(a) GDPR.

We use the plugins of the following service providers on our website:

Nabídka videí na naší internetové stránce

Do naší online nabídky jsme zařadili videa od níže uvedených poskytovatelů služeb. I když jsou tato videa uložena na serverech poskytovatelů, budete si je moci i nadále přehrávat přímo na našem webu.

Všechna videa byla vložena do „rozšířeného režimu ochrany dat“; to znamená, že žádná data, která se vás týkají jako uživatele daného poskytovatele videa, nebudou přenášena, pokud video skutečně nepřehráváte. Data uvedená v následujících podkapitolách budou přenášena, pouze pokud přehráváte video. Na přenos takových dat nemáme žádný vliv.

Právní základ pro používání pluginů představuje čl. 6 ods. 1 věta 1 písm. f všeobecného nařízení o ochraně údajů .

Pokud potřebujete další informace o tomto problému, přečtěte si oznámení o ochraně osobních údajů konkrétního poskytovatele služeb:

 • Youtube (Google Inc.)
  1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, USA
  common_privacy
  common_shield

Google reCAPTCHA

Na základě našeho oprávněného zájmu jsme podle podmínek čl. 6, odst. 1, věta 1, písm. f všeobecného nařízení o ochraně osobních údajů oprávněni používat funkci identifikace internetových robotů, např. při zadávání údajů do online formulářů. Tato služba se nazývá „reCAPTCHA“ a je poskytována společností Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States, dále jen „Google“).

Prostřednictvím reCAPTCHA budou vaše IP adresa a další údaje týkající se vašeho uživatelského chování shromažďovány a ukládány společností Google. Údaje, které jsou shromažďovány na webu a zasílány společnosti Google, budou sloučeny s ostatními daty Google, pouze pokud jste v okamžiku používání Google reCAPTCHA přihlášeni ke svému účtu Google. Pokud si dotčené osoby nepřejí, aby se takové údaje shromažďovaly, měly by se před použitím našeho webu a funkcí reCAPTCHA odhlásit ze svého účtu Google.

Další informace o používání osobních údajů společností Google, možnostech nastavení a možnosti vznést námitky proti používání určitých dat se nacházejí v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google (https://policies.google.com/technologies/ads) a v nastaveních zobrazování reklamy společností Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Aktuální ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Google si můžete stáhnout na stránce https://policies.google.com/privacy.

Google AdSense

The present website uses the online advertising service Google AdSense, which is used to present you with advertising geared to your interests. In so doing, we aim to show you advertising that might be of interest to you, thereby making our website more interesting to you. In order to do so, we collect statistical information about you, which is then further processed by our advertising partners. Such advertisements can be identified by the “Google ad” caption displayed in an advertisement.

If you visit our website, Google will be notified that you have accessed our website. Google uses a web beacon for this purpose, which will set a cookie on your computer. The data specified in Clause 2 of this Privacy Policy will be transmitted in the context of Google AdSense. We have no control over the data collected. We also do not possess any information on the scope of the data collected or on the period for which they will be stored. Your data will be transmitted to the United States, and will be analysed there. If you are logged in to your Google account, your data may be assigned to your specific account. If you do not wish your data to be assigned to your Google profile, you will need to log out. Data may possibly be disclosed to Google’s contractual partners, to third parties or to public authorities.

The legal basis for the processing of your data is provided by [gdpr=6]Article 6(1)(f) GDPR.

The present website does not place any third-party advertisement via Google AdSense.

You have various options of preventing Google AdSense cookies from being installed:

 • you can use a setting in your browser software that prevents such cookies; you will, for example, not receive any third-party advertisements if you set your browser to reject third-party cookies;
 • you can go to Google and disable the provision of interest-based advertisements via the following link: http://www.google.de/ads/preferences, with the proviso that this setting will be deleted if you delete your cookies;
 • you can disable the provision of interest-based advertisements from service providers that are part of the self-regulatory initiatives “About Ads” and “Your Online Choices” by clicking on the following link: http://www.aboutads.info/choices, with the proviso that this setting will be deleted if you delete your cookies;
 • you can prevent such cookies from being installed, by permanently disabling this option in your Firefox browser, Internet Explorer browser or Google Chrome browser via the following link: http://www.google.com/settings/ads/plugin. Please note that in that case you may not be able to use certain functions of the present Online Services to their full extent.

You can request further information on the purpose and scope of data collection and processing, and on the rights and setting options you can use to protect your privacy, from: 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; advertising privacy policy: https://policies.google.com/technologies/ads. Google has opted in to the EU-US Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Google Analytics

The present website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. (hereinafter called “Google”). Google Analytics uses so-called “cookies”, i.e. text files that are stored on your computer, which enable your use of the present website to be analysed. The information a cookie generates about your use of the website will generally be transmitted to a Google server in the United States and stored there. If IP anonymisation is enabled on the present website, any of your IP addresses originating within a Member State of the European Union or another Contracting Party to the Agreement on the European Economic Area will be truncated by Google before transmission. Only in exceptional cases will the full IP address be transmitted to a Google Server in the United States and truncated there. Google will use such information on behalf of the operator of the present website to analyse the way you use the website, to compile reports on website activities, and to perform further services for the website operator in respect of usage of the website and the internet.

The IP address transmitted by your browser in connection with Google Analytics will not be merged with other data held by Google.

Ukládání cookies můžete zakázat v příslušných nastaveních svého internetového prohlížeče; upozorňujeme však na to, že po tomto zákazu nebudete moci plně využívat všechny funkce tohoto portálu. Můžete také zakázat, aby společnost Google získávala údaje z cookies, které se vážou na vaše používání portálu (včetně vaší IP-adresy), jakož i jejich zpracovávání společností Google tak, že si na adrese http://tools.google.com/dlpage/gaoptout stáhnete a nainstalujete dostupné doplňky pro váš internetový prohlížeč.

The present website uses Google Analytics with the “_anonymizeIp()” function. With the help of this function, IP addresses are processed in truncated form so as to rule out IP addresses being traced to a specific person. To the extent that the data collected on you refer to you personally, any such reference is thereby immediately prevented; as a consequence, personal data are immediately erased.

We use Google Analytics to analyse and continually improve use of our website. The statistics generated help us to improve our Online Services, thereby providing you with a more interesting user experience. Google has opted in to the EU-US Privacy Shield with regard to any exceptional cases in which personal data are transmitted to the United States: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

The legal basis for the use of Google Analytics is provided by Article 6(1)(f) GDPR.

Any personal data will be erased or anonymised no more than 14 months after they were collected.

Third-party service provider information: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; terms of use: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/, summary of data protection measures: http://www.google.com/intl/en/analytics/learn/privacy.html, and privacy policy: http://www.google.de/intl/en/policies/privacy.

You will find more information on data protection at: https://policies.google.com/privacy.

Období, po které budou data uložena

Dodržujeme zásady minimalizace a hospodárnosti dat. Osobní údaje budeme uchovávat jen po nezbytně dlouhou dobu a pro účely, pro které jsou osobní údaje zpracovávány. Vaše osobní údaje přestaneme uchovávat, jakmile zrušíte dříve daný souhlas. Zánikem konkrétního účelu a/nebo po ukončení uplatňování příslušných práv dotčené osoby budou údaje zablokovány, anonymizovány a/nebo vymazány v souladu s pravidly a zákonnými ustanoveními.

Práva osoby, které se údaje týkají

Obecné rady ohledně práv osoby, které se údaje týkají

Pokud jde o vaše osobní údaje, máte vůči nám následující práva:

Dále máte právo podat stížnost proti spravování vašich osobních údajů naší společností dozorčímu orgánu na ochranu osobních údajů.

Uplatňování vašich práv

Pokud již nebudete souhlasit s uložením vašich osobních údajů nebo pokud vaše údaje už nejsou aktuální, na základě vašich pokynů, zajistíme, aby vaše data byla vymazána nebo nedostupná, nebo provedeme požadované opravy (pokud to bude podle platných právních předpisů možné). Totéž platí, pokud budete požadovat, abychom v budoucnu určité údaje využívali pouze v omezeném rozsahu.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, informací, oprav, zablokování údajů, námitek anebo si přejete údaje vymazat či převést do jiné společnosti, kontaktujte nás následujícím způsobem:

Studio GAUS GmbH, Erich-Steinfurth-Str. 6, 10243 Berlin, Německo

Pokud uplatníte své právo na vznesení námitek, uveďte prosím důvody, proč by neměly být dále vaše osobní údaje zpracovávány způsobem, jakým jsme je dosud zpracovávali. Pokud podáte oprávněnou námitku, nejprve zkontrolujeme faktické okolnosti. Poté přestaneme zpracovávat vaše data nebo upravíme zpracování, nebo vás budeme informovat o závažných právních důvodech, podle kterých budeme ve zpracovávání vašich údajů pokračovat.

Pokud jste souhlasili se zpracováním vašich údajů, můžete tento souhlas kdykoli s účinností do budoucna odvolat. Jakmile nás o stažení údajů informujete, bude to mít vliv na přípustnost zpracování vašich osobních údajů.

Naposledy aktualizováno: 15. prosince 2019

Zpět na začátek