Til indholdet

Biord viser måder, steder, tider, mængder o.l. Biord har på Esperanto E-endelsen:

 • rapide = hurtigt, i en fart
 • bele = på en smuk måde, med det smukke
 • urbe = i by(erne)
 • hejme = i eget (egne) hjem
 • tage = på dagen (dagene)
 • matene = om morgenen
 • lunde = på mandage(ne), hver mandag
 • normale = på en normal måde, i normale omstændigheder
 • multe = i et stort kvantum
 • alveninte = efter ankomst(en)

Hos nogle lokale biord kan der komme genstandsfalds-N for retning: urben = "al la urbo(j)", hejmen = "al la propra(j) hejmo(j)". Men et biord kan aldrig få J-endelse.

For sammenligning bruger man biord sammen med småordene pli (mere) og plej (mest).

Anvendelse af biord

Biord kan forekomme som et tillægsord til et udsagnsord:

 • Ili manĝas rapide. - De spiser hurtigt.

  Rapide (hurtigt) er tillægsord til manĝas (spiser), og viser måden at spise på.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - I byer findes der mange restaurenter.

  Urbe (i byer) er tillægsord til troviĝas (findes), og viser stedet hvor det findes.

Biordsagtigt tillægsord kan også henvise til en hel sætning:

 • Kompreneble mi iros. - Selvfølgelig tager jeg af sted.

  Kompreneble (selvfølgelig) relaterer til hele sætningen. Det viser ikke måden at gå på, men bemærker det faktum, at jeg vil tage af sted. Dette hele faktum er forståeligt.

Et biord kan også stå som forklarende ord til et tillægsord, til et andet biord, og til et biordsagtigt ord:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - Det er tilstrækkelig stort.
 • Li manĝas terure multe. - Han spiser forfærdelig meget.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - De kommer tilbage meget snart.

Et biord kan også beskrive > et udsagnsled eller en sætningsdel:

 • Estas amuze labori. - Det er sjovt at arbejde.

  Amuze(morsomt) beskriver ordet labori (at arbejde).

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - At tygge meget er nødvendigt for en god fordøjelse.

Tillægsord og biord er meget lig hinanden. Den ting, som man vil beskrive, afgør, om man skal bruge tillægsord eller biord.

Kvante-biord kan blive brugt som om de var navneord: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Biordsagtige småord

Nogle af småordene på Esperanto kan stå som biordsagtig i en sætning, men de har ikke E-endelse. Det er tabelordene med E, EL, OM, AM og AL, småordene pli og plej, det lille ord ne, småordene ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre og tro. Biordsagtige småord er især biord, men i denne grammatik kaldes de biordsagtige småord for klart al skille dem fra de biord, som har E-endelse.

Tilbage til start