Til indholdet

Apostrof for O-endelse

Endelsen O på navneord kan man udelade. Da sætter man apostrof i stedet for O. Sådan en udeladelse af O er dog kun muligt, når der ikke følger en af endelserne J og N. I tale forbliver trykket på den samme vokal, som om O stadig var til stede:

  • turmentoturment' (turmEnt')
  • historiohistori' (historI')
  • metroometro' (metrO').
  • ĉieloĉiel' (ĉiEl').

Man kan ikke bruge apostrof i stedet for A-endelse, E-endelse eller verbum-endelse. Man skal også være opmærksom på, at det ikke er muligt at anvende apostrof for endelserne ON, OJ og OJN. Har' står altid for haro et hår, aldrig for haron, haroj eller harojn.

Ved disse tabelord, som ender med O, er de afsluttende "o"-vokaler ikke virkelige O-endelser, og derfor kan man ikke erstatte dem med apostoffer. Det er altså ikke muligt at bruge ki', ti', i', ĉi', neni' i stedet for kio, tio, io, ĉio, nenio.

Apostrof for la

Vokalen "a" i det bestemte kendeord la kan blive udeladt og erstattet af en apostrof → l'. Denne forkortede form bør man helst kun bruge efter et forholdsord, som ender på en vokal: ĉe l', tra l', pro l':

  • Liberigu nin Dio, de l' sovaĝaj Normandoj! - Gud befri os fra de vilde Normannere!

Bemærk at l' skrives som et selvstændigt ord: de l' maro (ikke de l'maro', heller ikke del' maro).

Hovedsageligt i poesi

Apostroffer bruges især i poesi for at undgå for mange vokaler.

Post longa migrado sur dorna la voj'
Minacis nin ondoj de l' maro;
Sed venkis ni ilin kaj velas kun ĝoj'
Al verda haven' de l' homaro.
Post longa batalo, maldolĉa turment'
La stela standardo jam flirtas en vent'.

el La Tagiĝo de Antoni GRABOWSKI

I almindelig sprogbrug er apostoffer meget sjældne. I tale-sprog er der næppe apostof i det hele taget.

Dank' al

Apostrof bliver også traditionelt brugt i udtrykket dank' al, som viser grunden til noget godt, = "på grund af (den favorable) indflydelse". Dank' al forekommer i ethvert sprogbrug, også i tale-brug:

  • Jes, dank' al Dio, ĉio estas en bona ordo. - Ja, takket være Gud, er alt i god orden.
  • Dank' al lia instruado mi sukcesis en la ekzameno. - Takket være hans undervisning lykkedes min eksamen.

For samme betydning kan man bruge danke al takket være.

Un'

Når man tæller takter, rytmer o.l., kan man bruge forkortende apostrofform for talordet unu:

  • Un'! du! un'! du! — La soldatoj marŝis. = Unu! du!... - Et!to!et!to! - Soldaterne marcherer
  • "Un', du, tri, kvar", li kalkulis laŭte. = Unu, du... - "Et, to, tre, fire", han tæller højt.

Un' kan kun fremstå i uafhængig form, næsten som udråbs-ord, som i førnævnte eksempler. Det kan ikke bruges i almindelige sætninger. Fx er Mi havas nur un' amikon. ikke muligt. Muligt er kun: Mi havas nur unu amikon.

Tilbage til start