Til indholdet

Forholdshordet da forbinder et kvantitets-udtryk med en navneords-sætningsdel, som viser en slags "substans" (noget uafgrænset og udefineret):

mængde "substans"
unu kilogramo da pano
litro da lakto
skatolo da rizo
amason da komencantoj
du milionoj da rubloj
iom da valizoj
tiom da feliĉo
multe da problemoj

Kvantitets-udtrykket viser, hvor meget der er. Det er et navneords-sætningsdel, et kvante-biord eller et kvantitets-biordsagtigt småord.

"Substans"-udtrykket viser, hvad kvantummet består af:

 • En la botelo estas litro da lakto. - I flasken er der en liter mælk.
 • Ŝi aĉetis faskon da ligno. - Hun købte en favn træ.
 • Tiu ĉi rivero havas ducent kilometrojn da longo. - Denne flod er to hundrede kilometer lang.
 • Mi neniam prenas kun mi multon da pakaĵo. - Jeg tager aldrig megen bagage med mig.
 • En la urbo troviĝas multe da aŭtoj. - I byen findes der mange biler.
 • La riĉulo havas multe da mono. - Den rige har mange penge.
 • Li havas pli da mono, ol li povas kalkuli. - Han har flere penge, end han kan tælle.

Talordunu, du, tri, kvar, kvin, ses, sep, ok, naŭ, dek, cent, mil — behøver ingen da. Man bruger dem som et forklarende tillægsord til et navneord:

 • Tie loĝas du Esperantistoj. - Der bor to esperantister.
 • Mi havas cent pomojn. - Jeg har hundrede æbler.
 • Tiu ĉi vilaĝo havas du mil loĝantojn. - Denne landsby har to tusinde indbyggere.

Mængdetal-ord som miliono, miliardo, deko og cento behøver dog da:

 • Tiu ĉi urbo havas milionon da loĝantoj. - Denne by har en million indbyggere.
 • En la kesto estas cento da pomoj. - I kassen er der hundrede æbler.

Normalt står et da-udtryk lige efter sit mængdeudtryk, men af og til står et da-udtryk alene. Da findes mængdeudtrykket på et andet sted i sætningen (ikke almindelig ordstilling). Undertiden er kvanteordet dog underforstået:

 • Da ŝafoj kaj bovoj li havis multe. = Li havis multe da ŝafoj kaj bovoj. - Af får og køer havde han mange. = Han havde mange får og køer.
 • Da pulvo ni havas kiom vi volas. = Ni havas tiom da pulvo, kiom vi volas. - Af støv har vi lige så meget som vi vil. = Vi har lige så meget støv, som vi vil.

Brug ikke N-endelse efter da

Efter forholdsordet da skal man aldrig bruge N-endelse. Et navneordsagtigt da-udtryk er aldrig i sig selv et genstandsled. Mængdeudtrykket foran da kan dog være et genstandsled: Li portas multon da valizoj.

Men mængde-udtrykket er ofte et kvantums-biord eller et kvantums-biordsagtigt småord, som ikke kan få en genstandsleds N-endelse, selv om det spiller en rolle som et gendstandsled:

 • La riĉulo havas multe da mono. = La riĉulo havas multon da mono. - Den rige har mange penge.

  Endelig ikke: La riĉulo havas multe da monon.

 • Kiom da pano vi volas? = Kiel grandan kvanton da pano vi volas? - Hvor meget brød ønsker du? = Hvor stort et kvantum brød ønsker du?

  Endelig ikke: Kiom da panon vi volas?

Hvornår skal man ikke bruge da?

Hvis det slet ikke drejer sig om mængde, mål eller antal, men fx om en slags, skal man ikke bruge da, men normalt de:

 • Ni manĝis specon de fiŝo. - Vi spiste en slags fisk.

  Ordet speco kan aldrig udtrykke mængde, mål eller antal. Sig altså aldrig speco da....

 • Ĉe ni estas manko de akvo. - Hos os er der mangel på vand.

  Ordet manko udtrykker aldrig mængde, mål eller antal.

 • Pro perdo de kuraĝo ili ne venis. - Af mangel på mod kom de ikke.

  Ordet perdo udtrykker aldrig mængde, mål eller antal.

Brug aldrig da i forbindelse med et tillægsord, selv om det udtrykker mængde, mål eller antal:

 • Ni renkontis multajn homojn. (= Ni renkontis multe/multon da homoj.) - Vi mødte mange mennesker.

  Kvantitative tillægsord, multa(j), kelka(j), pluraj og andre, forbinder sig direkte til navneordet som et forklarende tillægsord uden da.

 • La botelo estas plena de/je akvo. - Flasken er fuld af vand.

  Tillægsordet plena udtrykker i hvert flald ikke en mægnge, men en tilstand. Heller ikke biordet plene udtrykker en mængde: Tie estas plene de/je homoj. Sig aldrig plena da... eller plene da....

 • Tie ni trovis ĉambron plenan de/je rubaĵoj. - Der fandt vi et værelse fyldt med affald.

En sætningsdel med en definitionla, tiu, ĉiu, ejestedord... — er defineret, altså afgrænset og individualiseret (ikke-substansagtig). Følgelig brug ikke da foran sådan en sætningsdel, men de eller el i stedet:

 • Ni manĝis iom de/el la pano. - Vi spiste noget af brødet.
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el tiuj vinoj. - De købte nogle flasker af de vine.

Personligt stedord viser i almindelighed en eller flere definerede individer. Brug derfor ikke da foran et personligt stedord, men i stedet de eller el:

 • Ni manĝis iom de/el ĝi (= el la pano). - Vi spiste noget af det (= af brødet).
 • Ili aĉetis kelkajn botelojn de/el ili (= de/el tiuj vinoj). - De købte nogle flasker af dem (= af de vine).

Hvis kvantummet eller antallet allerede er vist med talord eller tillægsord, skal man ikke anvende da, men de eller el:

 • Ŝi pagis kotizon de cent eŭroj. - Hun betalte en kontigent på hundrede euro.

  Ordet kotizo udtrykker i hvert fald ikke mængde. Men det der jo muligt at sige ŝi pagis cent eŭrojn da kotizo.

 • Ni gustumis tre multe de unu vino. - Vi smagte rigtig meget af en vin.
 • Ili manĝis ĉiom de/el tuta bovo. - De spiste det hele af oksen.
 • Li trinkis iom de/el kelkaj bieroj. - Han drak en del af nogle øller.

Hvis navneord i ental allerede i sig selv klart udtrykker en begrænset mængde, bruger man ikke da:

 • Unu tago estas tricent-sesdek-kvinonotricent-sesdek-sesono de jaro. - En dag er tre hundrede og femogtres-ende del eller tre hundrede og seksogtres-ende del af et år.

  År viser i sig selv klart en begrænset tid.

 • Ili fortranĉis duonon de centimetro. - De skar en halv centimeter væk.

Nogle ord udtrykker undertiden mængde, til andre tider noget andet. Den tilsigtede betydning afgør, om man skal bruge da eller et andet forholdsord:

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino; glaso da vino estas glaso plena je vino. - Et vinglas er et glas, hvilket før var vin i, eller som man bruger til vin; et glas vin er et glas med vin i.

  Et glas viser her noget individuelt, der en mængde.

 • Ili konstruis grandan reton da/de komputiloj. - De byggede et stort netværk af computere.

  Hvis udtrykket grandan reton viser,hvor mange computere der var, da skal man sige 1}da komputiloj. Men hvis grandan reton viser, på hvilken måde computerne har forbindelse til hinanden (i formen af et stort netværk), da skal man sige de komputiloj.

Brugen af da afhænger altså af, hvad taleren vil sige. Til hjælp kan man forestille sig et spørgsmål, til hvad sætningen kunne svare:

 • Kiom da soldatoj estis? — Estis grupo da soldatoj! - Hvor mange soldater var der? - Det var en gruppe af soldater!
 • Kia grupo ĝi estas? — Ĝi estas grupo de soldatoj! - Hvilken slags gruppe er det? - Det er en soldatergruppe!
 • Kiom da rozoj vi volas? — Mi volas bukedon da rozoj! - Hvor mange roser ønsker du? - Jeg ønsker en buket roser!
 • Kian bukedon vi volas? — Mi volas bukedon de rozoj! - Hvilken buket ønsker du? - Jeg ønsker en rosebuket!

Det er ofte nødvendigt at være opmærksom på, om det følgende ord er vigtigere (→ da), eller det foregående ord (→ de). En gruppe (af) soldater er først og fremmest soldater (i et gruppekvantum). En soldatergruppe er først og fremmest en gruppe (som består af soldater). En buket roser er roser (i et buketkvantum). En rosebuket (eller buket af roser) er en buket (som består af roser).

Brugen af forholdsordet da har udviklet sig noget og har ændret sig gennem Esperantos historie. Derfor kan man i gamle tekster finde da, hvor der skulle stå de eller el iflg. de foregående forklaringer.

"Da-isme"

På talt Esperanto er der udbredt en ukorrekt måde at anvende da på, som man kan kalde "da-isme". I dette brug har da ikke et efterfølgende udtryk, hvis rolle det kunne vise. Da er ophørt med at være et forholdsord. Da viser da kun, at det forudgående udtryk er i kvantum:

 • Mi havas multe da.
 • Kiom da vi volas? Da relaterer ne ikke her til det efterfølgende vi.
 • Ili kunportis tiom da, ke ĉiu povis ricevi iom da.

Det skyldes her blandt andet mange lærebøger, som underviser da som om det tilhører hovedsageligt det foregående ord. Men da tilhører i første række det som står efter.

Nogen forsikrer, at det drejer sig om en almindelig underforståen:

 • Mi havas multe da mono.Mi havas multe da. - Jeg har mange penge.
 • Kiom da viando vi volas?Kiom da vi volas? - Hvor meget kød vil du have?

I sådan en underforståen forlader man dog også forholdsordet: Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Ne: Li estas instruisto de. Så, hvis man vil forlade ordet efter Li estas instruisto de lingvoj.Li estas instruisto. Ne: Li estas instruisto de. Tial, se oni volas forlasi la vorton post da, da forlader man også da.

Man skal ganske enkelt sige: Mi havas multe. Kiom vi volas? Ili kunportis tiom, ke ĉiu povis ricevi iom. Ord som multe, tiom og iom er mængdevisende i sig selv. De behøver på ingen måde da for at kunne udtrykke et kvantums betydning. Kun hvis man vil vise, hvad et kvantum består af, anvender man da, men da netop efterfulgt af en sætningsdel med et navneord.

Tilbage til start