Til indholdet

Forholdsordet de har mange betydninger. På grund af denne mangetydighed kan der undertiden opstå uklarheder. Da kan man tilføje forskellige forklarende udtryk, eller vælge et andet forholdsord.

Bevægelse væk

Grundbetydningen af forholdsordet de er et sted, hvor bevægelsen begyndes fra:

 • Mi venas de la avo, kaj mi iras nun al la onklo. - Jeg kommer fra bedstefaderen, og jeg går nu til onklen.
 • La vento forblovis de mia kapo la ĉapon. - Vinden blæste huen af mit hoved.
 • Ilia vojaĝo de Delhio al Kalkato estis tre longedaŭra. - Deres rejse fra Delhi til Kolkata var meget langvarig.
 • Rekta linio estas la plej mallonga vojo de unu punkto al alia. - En lige linje er den korteste vej fra et punkt til et andet.
 • For de tie ĉi! - Væk herfra!

Til klarheden kan man efter behov anvende for de eller disde: La polico prenis la ŝtelitan monon for de la rabisto / disde la rabisto. Hvis man sagde: ...la ŝtelitan monon de la rabisto, kunne man muligvis tro, at det drejede sig om apartena de: "...de stjålne penge, som tilhørte røveren."

Oprindelse, grund

De kan også vise oprindelse eller årsag:

 • De la patro mi ricevis libron, kaj de la frato mi ricevis plumon. - Af faderen har jeg fået en bog, og af broderen har jeg fået en pen.
 • La hebreoj estas Izraelidoj, ĉar ili devenas de Izraelo. - Jøderne er israelitter, fordi de stammer fra Israel.
 • Francisko de Asizo = den Fransisi, som kom fra byen Asisi = Francisko el Asizo - Fransisi fra Asisi.
 • Li paliĝis de timo kaj poste li ruĝiĝis de honto. = ...pro timo... pro honto. - Han blegnede af frygt og senere rødmede han af skam. = ...på grund af frygt...på grund af skam.

  Til årsag anvender man dog normalt pro og undertiden el.

 • Ebria de feliĉo, mi alkroĉiĝis al lia kolo. - Beruset af lykke tog jeg om hans hals.

Forskellighed o.l.

De viser ofte forskellighed, skelning, tilhørsforhold, afstand, spredthed:

 • Mi povus diferencigi la saĝajn de la malsaĝaj! - Jeg kunne skelne de kloge fra de mindre kloge!
 • Kial Vi kaŝas vin de mi? - Hvorfor skjuler du dig for mig?
 • Nun mi iom liberiĝis de la plej urĝaj el miaj kolektiĝintaj laboroj. - Nu er jeg blevet befriet noget for de mest presserende af mine samlende arbejder.
 • Ĝi estas libera de malsanoj. - Den er fri for sygdomme.
 • Ili loĝas malproksime de ni. - De bor langt fra os.

Tid

De kan også vise begyndelsen for en vedvarende handling eller en tilstand:

 • Li laboras de la sesa horo matene. - Han arbejder fra klokken seks om morgenen.
 • De nun mi ne plu manĝos viandon. - Fra nu af vil jeg ikke mere spise kød.
 • Mi konas lin de longa tempo. - Jeg har kendt ham i lang tid.

For tydeligt at vise, at det drejer sig om tid, kan man anvende ekde eller de post:

ekde
= fra begyndelsen af
de post
= fra slutningen af

Hvis det drejer sig om et tidspunkt, er der næppe forskel mellem ekde og de post, men hvis det drejer sig om varighed, er forskellen større: de post ŝia vivo (efter hendes levetid) = ekde ŝia morto (lige siden hendes død).

Tilhørsforhold

Meget ofte udtrykker et de et tilhør(= ejerskab, tilhørende, nærhed, forbindelse, del, familieforhold...):

 • Jen kuŝas la ĉapelo de la patro. - Her ligger faderens hat.

  Hatten tilhører faderen som en ejendom eller et ejerskab.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Tænderne på en løve er skarpe.

  Tænderne tilhører en løve som en kropsdel.

 • Sur la bordo de la maro staris amaso da homoj. - Ved havkanten stod en masse mennesker.

  Havkanten tilhører havet, da den ligger lige ved den.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Januar er den første måned af året.

  Måneder er dele af et år.

 • La filo de la reĝo ŝin renkontis. - Kongens søn mødte hende.

  Sønnen hører til kongen som en forælder.

 • Mi legos poemon de Zamenhof. - Jeg vil læse et digt af Zamenhof.

  Digtet tilhører Zamenhof, fordi han har forfattet det.

 • Glaso de vino estas glaso, en kiu antaŭe sin trovis vino, aŭ kiun oni uzas por vino. - Et vinglas er et glas, hvori der før har været vin, eller som man bruger til vin.

  Glasset hører til vin, da det er beregnet til og brugt til vin.

 • Ŝi estas profesoro de matematiko. - Hun er professor i matematik.

  Professoren hører til matematik, fordi det er hendes fag. Man kan også anvende pri.

 • Tiu libro estas de Karlo. - Den bog er Karlos.

  Oftere bruger man aparteni + al: Tiu libro apartenas al Karlo.

 • Ĝi estas de mi. - Den er min.

  Oftere siger man: Ĝi estas mia. Ĝi apartenas al mi.

Grundled, den der udfører handlingen, genstandsled

De-udtryk, som er supplement til det handlende navneord, viser normalt det meningsgivende grundled (den handlende) eller det meningsgivende genstandsled for handlingen:

 • La kanto de la birdoj estas agrabla. - Fuglenes sang er behagelig.

  Fuglene synger.

 • Li tuj faris, kion mi volis, kaj mi dankis lin por la tuja plenumo de mia deziro. - Han gjorde straks, hvad jeg ville, og jeg takkede ham for den omgående opfyldelse af mit ønske.

  Han opfyldte mit ønske.

For at sikre, at det drejer sig om etmeningsgivende grundled, kan man anvende fare de: Hodiaŭ posttagmeze okazos akcepto fare de la urbestro. Borgmesteren modtager nogen.

Note: Nogle forkorter fare de til far, men det ord er uofficielt og ikke værd at bruge.

I forbindelse med tillægsformen i lideform, viser de det meningsgivende grundled, handleform:

 • Ŝi estas amata de ĉiuj. - Hun er elsket af alle.

  Alle elsker hende.

 • Li estis murdita de nekonato. - Han blev myrdet af en ubekendt.

  En ubekendt myrdede ham.

 • La montoj estis kovritaj de neĝo. - Bjergene var dækket af sne.

  Sne dækkede bjergene.

Man kan også anvende fare de: La infano estis forprenita fare de la patrino. Men simpelt de er normalt tilstrækkeligt ved lideform. Hvis man vil anvende det andetbetydende de-udtryk ved lideform, er det ofte nødvendigt at markere det klart ved disde, for de, ekde eller lignende: La infano estis forprenita disde la patrino. Man tog det væk fra moderen.

Egenskab

De viser undertiden egenskab, konsistens eller mål:

 • Ŝi estas virino de meza aĝo. = Ŝi estas mezaĝa virino. - Hun er en kvinde af middel alder. = Hun er en midaldrende kvinde.
 • Li havas harojn de nedifinita koloro. - Han har et hår af udefinerlig farve.
 • Li estas de meza kresko. - Han er middelhøj.
 • bukedo de rozoj = en buket, som består af roser
 • reto de komputiloj = et netværk, som består af computere
 • La knabo havis aĝon de nur ses jaroj. - Drengen havde en alder på kun seks år.
Tilbage til start