Til indholdet

Nogle småord vises parvis eller flere gange i særlige betydninger. Man kan kalde dem kombinerede småord.

Kaj... kaj

Dobbelt eller flerdobbelt kaj benyttes for at betone og insistere. Da sætter man kaj foran alle de forbundne sager, også foran den første. I tale lægger man en betoning på kaj:

 • Kaj Petro kaj Karlo laboras. - Både Peter og Karlo arbejder.

  Insistering om, at ikke blot den ene men faktisk begge arbejder.

 • Kaj pluvas kaj blovas. - Det både regner og blæser.

  Insisteren om, at begge fænomener fandt sted.

 • Petro kaj fumas kaj drinkas. - Peter både ryger og drikker.

  Insisteren, at han faktisk laver begge handlinger.

 • Kaj ilia amo, kaj ilia malamo, kaj ilia ĵaluzo jam de longe malaperis. - Både deres kærlighed, deres had, og deres jalousi er allerede forlængst forsvundet.

  Insisteren om, at alle tre sager er forsvundet.

Nek... nek

Normalt betyder nek "og heller ikke". Flere gange nekbetyder "og ikke". Kombineret nek er altså det samme som kaj... kaj plus fornægtelse:

 • Mi renkontis nek lin, nek lian fraton. = Mi kaj ne renkontis lin, kaj ne renkontis lian fraton. - Jeg mødte hverken ham eller hans bror. = Jeg både ikke mødte ham, og mødte ikke hans bror.
 • Nek ĝojo, nek malĝojo daŭras eterne. = Kaj ĝojo, kaj malĝojo ne daŭras eterne. - Hverken glæde eller sorg varer evigt. = Både glæde og sorg varer ikke evigt.
 • Ŝi estis muta, povis nek kanti nek paroli. = Ŝi kaj ne povis kanti, kaj ne povis paroli. - Hun var stum, kunne hverken synge eller tale. = Hun både kunne ikke synge, og kunne ikke tale.

Aŭ... aŭ

Flertals- viser, at de præsenterede alternativer er absolut de eneste. Der skal være en af dem, ingen anden. I tale giver man normalt en fremhævende betoning på :

 • Nun ni devas venki morti! - Nu skal vi enten vinde eller dø!

  Vi kan ikke gøre begge dele, og vi kan ikke gøre noget andet end de to alternativer.

 • vi faris grandan eraron, mi ĉion miskomprenis. - Enten har du lavet en stor fejl, eller jeg har misforstået alt.

  Der eksisterer ikke et andet alternativ.

 • Oni povus diri, ke ŝi forgesis ĉion en la mondo, ŝi ne havis forton, por iri pluen. - Man kan sige, at enten har hun glemt alt i verden, eller at hun ikke har haft styrke, til at gå videre.

Jen... jen

I almindelighed tiltrækker jen opmærksomheden på noget. Dobbelt eller flerdobbelt jen har ikke sådan en betydning, men indfører alternativer, som skifter, eller muligheder, som gælder alternativt. Jen... jen = iufoje... alifoje:

 • Jen mi ardas de varmego, jen mi tremas de frosto. - Nogle gange brænder jeg af hede, andre gange ryster jeg af kulde.

  De to tilstande skifter. Nogle gange er jeg varm, andre gange er jeg kold.

 • Ŝia vizaĝo aperigis jen mortan palecon, jen koloron de sango. - Hendes ansigt viste nogle gange dødens bleghed, andre gange farven af blod.

  Ansigtet skiftede vedvarende.

 • Mario videble havis deziron jen koleri, jen ridi, jen premi la manon al tiu ventanimulo. - Mario havde synligt et ønske om først at blive vred, så at le, og så trykke hånden på denne omskiftelige sjæl.
 • Li okupadis sin jen per tio, jen per alio. - Han beskæftigede sig først med det ene og så med noget andet.

Ju... des

Ju og des anvendes altid sammen med pli eller malpli. Ju og des i samarbejde viser, at et pli-udtryk afhænger af et andet. Ju-udtrykket viser det, som det styrer. Des-udtrykket viser, det som det beror på:

 • Ju pli da mono ni havos, des pli rapide kaj bone iros kompreneble nia afero. - Jo flere penge vi har, des hurtigere og bedre vil vores sag selfølgelig fremmes.

  Hvis pengene øges, vil også tempoet af vores sag fremmes.

 • Ju pli alte staras la lingvo, des pli rapide progresas la popolo. - Jo højere sproget står, des hurtigere gør folket fremskridt.

  Fremgangen for folket afhænger af dets sprogniveau.

 • Ju pli da bruo, des malpli da ĝuo. - Jo mere støj, des mindre nydelse.
 • Ju pli grandaj ili fariĝis, des malpli ili volis tion toleri. - Jo større de blev, des mindre ville de tolerere det.

  Når de voksede i størrelse, formindskedes tolerancen.

 • Ju pli klare vi elparolas, kaj ju malpli da malfacilaj vortoj vi uzas, des pli bone oni komprenas vin. - Jo mere klart du udtaler, og jo mindre du bruger af vanskelige ord, des bedre forstår man dig.

  Mere klarhed og mindre af de vanskelige ord forårsager forbedring af forståelsen.

Undertiden fremkommer des alene, uden ju. Da er ju-udtrykket på en eller anden måde underforstået:

 • La saloneto ne estis vasta, tial des pli frapis la okulojn la eleganteco de ĝia aranĝo. - Den lille salon var ikke vid, derfor ramte øjnene des nemmere dens indretning af elegance.

  Underforstået er ideen: Des smallere elegant salon, des nemmere slår øjnene elegancen.

Des anvendt alene kan ofte være erstattet af et tiom.

På nogle sprog kan man bruge det samme ord for lideforms- og handleforms- pli-udtryk. Det er ikke muligt på Esperanto. Ju... ju giver ingen mening. Det handlende (mal)pli-udtryk skal have ju, og det afhængige (mal)pli-udtryk skal have des. Sig ikke: Ju pli rapide vi revenos hejmen, ju pli bone. Sig: Ju pli rapide vi revenos hejmen, des pli bone. Selvfølgelig dur des... des heller ikke. Men man kan jo have flere ju-udtryk, som sammen styrer et eller flere des-udtryk (eller lignende): Ju pli zorge kaj ju pli malrapide vi faros la laboron, des pli kontenta kaj des pli ĝoja mi fariĝos.

Tilbage til start