Til indholdet

Nævnefald (uden forholdsord, uden genstandsleds-endelse) anvender man i følgende sætningsroller:

Grundled

Et grundled er det, som udfører handlingen i udsagnsleddet. Grundleddet skal altid være i nævnefald:

 • La patro donis al mi dolĉan pomon. - Faderen gav mig et sødt æble.
 • Ili promenadis. - De spadserede.
 • La soldato pafis. - Soldaten skød.
 • Subite granda hundo alsaltis el inter la arbetaĵoj. - Pludselig kom en stor hund springende frem af buskadset.
 • Ĉu vi aŭdis jam tiun historion? - Har du allerede hørt den historie?
 • La folioj faladis de la arboj. - Bladene faldt ned fra træerne.
 • Tio surprizis min. - Det overraskede mig.
 • Estis iam malgranda knabino. - Der var engang en lille pige.
 • Mankas al mi nenio. - Jeg mangler intet.
 • Ŝi estas tre maljuna. - Hun er meget gammel.

Tiltale-kasus

Sætningsrollen tiltale-kasus viser, hvem man henvender sig til. Tiltale-kasus er navnet på den der tales til, sagt særskilt for at påkalde dennes opmærksomhed. Tiltale-kasus er normalt adskilt fra resten af sætningen ved et komma eller kommaer. Tiltale-kasus er altid i nævnefald:

 • Elizabeto, ĉu vi scias, kie la hundo estas? - Elizabet, ved du, hvor hunden er?
 • Mi konstatis, kara Petro, ke vi ne estis en la lernejo hodiaŭ. - Jeg konstaterede, kære Peter, at du ikke var i skolen i dag.
 • Mi deziras al vi bonan tagon, sinjoro! - Jeg ønsker Dem en god dag, hr.?
 • Estimata prezidanto, mi ŝatus fari jenan proponon. - Ærede formand, jeg ville gerne lave følgende forslag.

Nomination (genstandsbillede foran ord)

En navneords-sætningsdel kan have et forklarende tillægsord, som viser identiteten på sagen, normalt ved dets eget navn. Sådan en nomination står altid efter sit hovedord, og skal være i nævnefald:

 • Tio estis en la monato Majo. - Det var i maj måned.

  Måneden kaldes "maj". Majo er det forklarende tillægsord til ordet monato.

 • Ni vizitis la urbon Seulo. - Vi besøgte byen Seul.
 • La ĉefurbo de Britio estas Londono, sed ankaŭ en Kanado kaj Usono oni havas urbojn Londono. - Hovedstaden i England er London, men også i Canada og USA har man byer kaldet London.
 • Sinjoro Petro kaj lia edzino tre amas miajn infanojn. - Hr. Peter og hans kone holder meget af mine børn.

Man kan ofte indsætte kiu nomiĝas foran et genstandsbillede foran ord: monato, kiu nomiĝas Majo; urbon, kiu nomiĝas Seulo; urbojn, kiuj nomiĝas Londono.

Brug ikke forholdsordet de foran et genstands-billede foran ord: la urbo de Nov-Jorko, la ŝtato de Keralo, la Popola Respubliko de Ĉinujo. Korrekt er kun: la urbo Nov-Jorko, la ŝtato Keralo, la Popola Respubliko Ĉinujo.

Sammenlign et genstands-billede foran et ord med et navnetillæg.

Omsagnsled

Omsagnsled er en sætningsdel, som beskriver grundleddet eller genstandsleddet ved hjælp af udsagnsleddet. Et omsagnsled er normalt i nævnefald.

Omsagnsled til grundled

Udsagnsordet esti er det vigtigste udsagnsord, som forbinder beskrivelsen til grundleddet. Andre beskrivende udsagnsord er fx (far)iĝi, ŝajni, montriĝi og nomiĝi.

Omsagnsled til grundled er som oftest et tillægsord (tillægsordsagtig sætningsdel) eller et tillægsordsagtigt småord:

 • Ŝi estis terure malbela. - Hun var forfærdelig grim.

  Terure malbela er en beskrivelse af ŝi. Beskrivelsen er formidlet af udsagnsordet estis.

 • La patro estas sana. - Faderen er sund.

  Sana er beskrivelsen af la patro.

 • La dentoj de leono estas akraj. - Tænderne på en løve er skarpe.
 • Ili fariĝis trankvilaj. - De blev rolige.
 • La juna vidvino fariĝis denove fianĉino. - Den unge enke blev på ny forlovet.
 • Ŝi aspektis kolera. - Hun så vred ud.

  Med aspekti anvender man dog ret tit et biordsagtigt tillægsord i stedet for et tillægsordsagtigt omsagnsled: En la novaj vestoj ŝi aspektis tiel elegante kaj bele.

 • Ordinare li ne estas tia. - I almindelighed er han ikke sådan.

  Det tillægsordsagtige småord tia beskriver grundleddet li gennem udsagnsordet estas.

Omsagnsled til grundled kan også være en grundledsagtig sætningsdel i nævnefald:

 • Leono estas besto. - En løve er et dyr.

  Besto er (en slags) beskrivelse af leono.

 • Januaro estas la unua monato de la jaro. - Januar er den første måned i året.
 • Mi scias, kio mi estas. - Jeg ved, hvad jeg er.
 • Mia frato fariĝos doktoro. - Min bror vil blive doktor.

Omsagnsled til grundled kan også være en navneordsagtig sætningsdel med et forholdsord. Sådan en beskrivelse viser en egenskab. Man kan ofte transformere sådan en beskrivelse til et tillægsord:

 • Li estas hodiaŭ en kolera humoro. = Li estas hodiaŭ kolerhumora. - Han er i dag i dårligt humør.
 • Ili estas de la sama speco. = Ili estas samspecaj. - De er af samme slags.

Man bruger biord som omsagnsled i stedet for et tillægsord, hvis det beskrevne grundled er inavneform eller en undersætning:

 • Resti kun leono estas danĝere. - At opholde sig med en løve er farligt.
 • Estas pli bone, ke ni tie ĉi manĝu kaj iru en la urbon vespere. - Det er bedre at vi spiser her og går ud i byen til aften.

Man bruger et biord i stedet for et tillægsord også når der ikke er et grundled. Da beskriver omsagnsleddet hele situationen:

 • Estis al mi tiel terure! - Det var så forfærdigt for mig!

  Estis terure er den generelle beskrivelse af situationen.

 • Ĉu hodiaŭ estas varmemalvarme? - Er det varmt eller koldt i dag?

Hvis et grundled er et underforstået navneord eller et stedord, skal man anvende en tillægsords-form: La mastro traktis min tre bone, kaj estis tre afabla. = ...kaj li estis tre afabla. Estu kuraĝa! = Vi estu kuraĝa!

Omsagnsled til genstandsled

Nogle udsagnsord kan foranledige beskrivelse af deres genstandsled. Skønt sådanne omsagnsled beskriver et genstandsled, skal de ikke have N-endelsen:

 • Vi farbas la domon ruĝan. (= Vi farbas la ruĝan domon.) - Du farver det røde hus.

  Ruĝan er her forklarende tillægsord til la domon. = Du farver det hus, som allerede er rødt. Man siger ikke, hvilken farve det nu har fået.

 • Vi farbas la domon ruĝa. = Vi farbas la domon tiel, ke ĝi fariĝas ruĝa. - Du farver huset rødt. = Du farver huset således, at det bliver rødt.

  Ruĝa er omsagnsled til la domon, altså omsagnsled til genstandsled. Egenskaben rød fremkommer på grund af handlingen farbi. Man siger ikke, Hvilken farve huset havde tidligere. (Man kan også sige: Vi farbas ruĝa la domon. Men det er ikke muligtO: Vi farbas la ruĝa domon.)

Omsagnsled til genstandsleddet kan være et tillægsord eller et tillægsords-agtigt småord:

 • Ĉu vi farbos vian ruĝan domon verda? - Vil du farve dit røde hus grønt?
 • Ne, ni preferas ĝin flava. = Ne, ni preferas, ke ĝi estu flava. - Nej, vi foretrækker, det skal blive gult.
 • Ŝi trovis la Francajn vinojn tre bonaj. = Ŝi trovis, ke ili estas tre bonaj. - Hun fandt de franske vine var rigtig gode.
 • Neniam mi vidis lin tia. = Neniam mi vidis, ke li estas tia. - Aldrig har jeg set ham sådan. = Aldrig har jeg set, at han var sådan.
 • La ĝojo kaj surprizo faris lin muta! - Glæden og overraskelsen gjorde ham stum!

Undertiden besvarer denne tillægsords-agtige beskrivelse af et genstandsled i betydningen til en kiam-sætning, og viser en tilstand, som ikke er afhængig af udsagnsleddets handling. Da kan man så bruge genstandsfaldet:

 • Ni lin trovis malvivan. = Ni lin trovis, kiam li estis malviva. - Vi fandt ham livløs. = Vi fandt ham, da han var livløs.

  N-et på malvivan kan hjælpe til klarhed, men man kan også udelade det. Uden N-endelse kan betydningen også være: Vi fandt ham, og fandt, at han var livløs.

 • Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn malmolaj(n). = Mi ŝatas la matenmanĝajn ovojn, kiam ili estas malmolaj. Mi ŝatas, ke la matenmanĝaj ovoj estu malmolaj.

  - Jeg holder af morgenmadens blødkogte æg. = Jeg holder af morgenmads-æggene, når de er blødkogte. Jeg holder af, at æggene til morgenmaden er blødkogte. Nogle anvender N i sådanne sætninger. Andre foretrækker et tillægsord uden N. Betydningsforskellen er i praksis lig nul.

Omsagnsled til genstandsled kan være en navneords-sætningsdel i nævnefald:

 • Mi elektis lin prezidanto. = Mi elektis lin, ke li estu prezidanto. - Jeg valgte ham til formand. = Jeg valgte ham, så at han kunne blive formand.
 • Vin mi volas fari mia edzo! = Mi volas fari tiel, ke vi estos mia edzo. - Dig vil jeg gøre til min mand! = Jeg vil gøre det sådan, at du skal blive min mand.
 • Ĉemizojn, kolumojn, manumojn kaj ceterajn similajn objektojn ni nomas tolaĵo. - Skjorter, kraver, manchetter og øvrige lignende genstande kalder vi tøj.

Ved nogle udsagnsord kan man alternativt anvende et kiel-udtryk: Ili elektis ŝin kiel kasiston.

Undertiden kan en sætningsdel med et forholdsord være omsagnsled til genstandsled:

 • Ŝi lin trovas laŭ sia gusto. = Ŝi trovas, ke li estas laŭ ŝia gusto. - Hun finder ham efter sin smag. = Hun finder, at han er efter hendes smag.
 • Mi preferas ĝin sen sukero. - Jeg foretrækker den uden sukker.

Hvis genstandsleddet er i navneform eller en undersætning anvender man et biord som omsagnsled til genstandsled. Det sker i praksis næsten kun for udsagnsordene opinii og trovi (i den specielle betydning "at mene [at noget er en slags]"):

 • Ili trovis saĝe forkuri. - De fandt det fornuftigt at løbe bort.

  (De fandt, at det var klogt at løbe bort.)

 • Mi opinias taŭge, ke Petro faru la tutan laboron sola. - Jeg mener det vil være godt, hvis Peter selv lavede hele arbejdet.

  (Jeg mente, at det, at Peter skulle lave hele arbejdet selv, var godt.)

Note: Ifølge nogle grammatikere bør man bruge tillægsord i sådanne sætninger, fordi de mener, at biordsformen kan misforståes som en måde af et tillægsord. De anbefaler altså, at man siger fx Ili trovis saĝa forkuri.

Kontrolmetode

Hvis man tøver over, om det mon drejer sig om et forklarende tillægsord eller et omsagnsled til genstandsled, kan man erstatte genstandsleddet med et stedord (lin, ŝin, ĝin, ilin og lignende). Da vil man være tilbøjelig til at tage det forklarende tillægsord bort, da det er en del af genstandsleddet. Et omsagnsled vil man dog være tilbøjelig til at bevare, fordi det er en selvstændig sætningsdel, nødvendig for betydningen af sætningen: Ĉu vi farbas la domon ruĝan?Ĉu vi farbas ĝin? Ruĝan er et forklarende tillægsord. Ĉu vi farbas la domon ruĝa?Ĉu vi farbas ĝin ruĝa? Ruĝa er omsagnsled til genstandsleddet.

Tilbage til start