Til indholdet

Navneord er navne på såvel konkrete som abstrakte ting, mennesker, dyr, fænomener, handlinger, kvaliteter, arter, individer osv. Navneord har på Esperanto O-endelse:

 • tablo - bord = navnet på en konkret ting
 • hundo - hund = navnet på en dyreart
 • saĝo - visdom = kvalitetsbetegnelse
 • amo - kærlighed = betegnelse for følelser
 • kuro - løb, det at løbe = betegnelse for en handling
 • martelado - hamren, det at hamre = betegnelse for en fortsat eller gentage handling
 • Petro - Peter = personnavn
 • Jokohamo - Yokohama = bynavn

Efter navneords- O-endelse kan følge J-endelse for flertal, og genstandsled- N-endelse. Man kan også tilføje begge, men altid J før N:

tabloj tablon tablojn
hundoj hundon hundojn

Man kan erstatte navneordsendelsen O med apostrof, men kun når den ikke efterfølges af J eller N: hund'hundo, saĝ'saĝo, am'amo, kur'kuro, Jokoham'Jokohamo.

Brug af navneord

Navneord, eller mere korrekt, sætningsdele med et navneord som hovedord spiller i sætninger især en rolle som grundled, genstandsled, cirkumstantielt omsagnsled eller tiltale-kasus, men de kan også spille rollen som supplerende beskrivelse eller omsagnsled-beskrivelse af et andet ord:

 • La bona virino trankviligis sian soifon. - Den gode kvinde slukkede sin tørst.

  Sætningsdelen la bona virino, hvis hovedord er navneordet virino, agerer som grundled.

 • Mi vidas leonon. - Jeg ser en løve.

  Navneordet leonon agerer som genstandsled (og har derfor endelsen -N for genstandsfald).

 • Ludoviko, donu al mi panon. - Ludvig, giv mig et brød.

  Sætningsdelen Ludoviko agerer som tiltalekasus.

 • Sur la fenestro kuŝas krajono kaj plumo. - I vinduet ligger en blyant og en pen.

  Navneordsdelen sur la fenestro agerer som sted-omsagnsled (og har derfor sted-forholdsordet sur).

 • La dentoj de leono estas akraj. - En løves tænder er skarpe.

  Navneordsdelen de leono agerer som ejerskabs-supplement til navneordsdelen la dentoj (og har derfor forholdsordet de).

 • Mi estas muzikisto. - Jeg er musiker.

  Navneordet muzikisto agerer som omsagnsled-beskrivelse af grundleddet mi.

Navneordsagtige småord

Nogle af småordene i Esperanto kan spille en navneordslignende rolle i en sætning, men de har ikke O-endelse. Hertil hører de personlige stedord, tabelordene der ender på U og O, Esperanto-alfabetets bogstaver, talordene og småordet ambaŭ

Også mængdebiord kan agere som navneord.

Egennavne

Fuldt esperantiserede egennavne har altid O-endelse: Anno, Petro, Teodoro, Mario...Ikke-esperantiserede egennavne er også navneord, men almindeligvis har de ikke O-endelse: Anna, Peter, Theodore Roosevelt, Marie Curie, Deng Xiaoping. Ved disse navne kan man udelade N-endelse, selv om det egentlig skulle kræves ud fra navnets rolle som genstandsled i sætningen. Læs mere detaljeret i forklaringerne om N-endelse.

Tilbage til start