Til indholdet

Ordklasser

Der eksisterer to slags ord på Esperanto: endelsesord og småord:

Ord med endelser

De fleste ord på Esperanto er ord med grammmatiske endelser. Ord med grammatiske endelser består af en rod (eller flere rødder) + en ordklasse-endelse, fx: patr/o, roz/o, sun/o, am/o, kol/tuk/o, san/a, verd/a, hel/ruĝ/a, eg/e, aparten/i, bril/as, est/os, rond/ir/as.

Rødder udtrykker de mest forskellige emner: dyr, mennesker, handlinger, kvaliteter, abstraktheder, konkrete emner osv. En rod kan ikke fremstå alene som et ord, men behøver en endelse. Der findes ni stavelses -endelser: O, A, E, I, AS, IS, OS, US og U. Hvis man føjer en af de endelser til en rod, bliver det til et ord. I princippet kan en hvilken som helst rod modtage en hvilken som helst endelse: hom/o, hom/a, hom/e, hom/i, hom/as osv., blu/o, blu/a, blu/e, blu/i, blu/as osv., kur/o, kur/a, kur/e, kur/i, kur/as osv.

Nogle rødder bruges hovedsageligt i ordsammensætning. Man kalder dem affikser (for- og efterstavelser): EBL, UL, MAL, GE og andre.

Et småord behøver ingen endelse, men kan fremkomme i en sætning, som det er. Småord er en afgrænset gruppe af ord, som viser grundlæggende ideer, grammatiske relationer osv. De er især forholdsord, fx al, de, en; personlige stedord, fx mi, vi, ŝi; navneords-agtige småord og tillægsords-agtige småord, fx kiu, tiu, kio, tio, kia, tia, kies, ties, ambaŭ; talord, fx unu, du, tri, dek, cent; bindeord, fx kaj, ; underordnede bindeord, fx ke, ĉu, se; biords-agtige småord, fx: kie, tie, for, kiam, tiam, baldaŭ, hodiaŭ, kial, tial, kiel, tiel, kiom, tiom, ankaŭ, , jes, ne; udråbsord, fx adiaŭ, bis, ho.

45 af småordene synes at have en eller anden endelse, synes at være sammenlagte, men er ikke-sammansatte: tio, tia, kio, kie, iu, iel, ĉiam, ĉiom, nenial, nenies og andre. Disse småord kalder man tabelord (eller korrelativer).

Sætningsroller

En sætning er en række af ord, som tillammen udtrykker tanken. En sætningsdel er et ord eller en gruppe af ord, som spiller en rolle i en sætningsenhed.

Den vigtigste sætningsdel er udsagnsleddet. Det er et udsagnsord med en af endelserne AS, IS, OS, US kaj U (normalt ikke I): iras, sidis, batos, vidus, pensu osv. Et udsagnsled viser, hvilken handling eller tilstand det drejer sig om.

Udsagnsleddet er sætningens centrum. Alle andre (vigtige) dele af sætningen relaterer sig på forskellige måder til udsagnsleddet. De spiller forskellige sætningsroller, fx grundled, genstandsled, tillægsord, tiltalefald, omsagnsled.

 • La junulo legas libron. - Den unge læser en bog.

  Udsagnsordet legas er udsagnsled. La junulo er grundled. Libron er genstandsled. Sætningsrollen for grundleddet er vist ved udeblivelsen af rollevisningen (af nævnefald). Sætningsrollen af genstandsleddet viser tilstedeværelsen af genstandsfald-endelsen -N.

 • Ŝi veturis tutan tagon per sia aŭto. - Hun kørte hele dagen med sin bil.

  Sætningsdelen tutan tagon er genstandsled (for tid), som viser, hvor længe handlingen varede. Sætningsdelen per sia auto er forholdsordsled, som informerer om det redskab, som man bruger til handlingen. Sætningsrollen på det første tillæg viser genstandsleds-endelsen -N. Sætningsrollen på det andet tillæg viser forholdsordet per.

 • Andreo, ĉu vi renkontis Paŭlon hodiaŭ? - Andreo, har du mødt Poul i dag?

  Sætningsdelen Andreo er er i tiltale-kasus.

 • La apartamento de Andreo estas malgranda. - Andreo's lejlighed er lille.

  Sætningsdelen malgranda er omsagnsled til grundled. Den beskriver grundleddet la apartamento ved hjælp af udsagnsleddet estas:

Der er tre remedier til at vise en sætningsrolle: nævnefald, genstandsleds-endelse N og forholdsord.

En sætningsdel består af ethovedord, hvortil der kan være føjet forskellige beskrivelser:

 • Andreo loĝas en bela apartamento kun du ĉambroj. - Andreo bor i en smuk lejlighed med to kamre.

  I det lokale omsagnsled er navneordet apartamento et hovedord. Ud over omsagnsled indgår tillægget, bela, som er forklarende tillæg til hovedordet, og sætningsdelen kun du ĉambroj, som er supplement til navneordet apartamento. (Den underordnede sætningsdel kun du ĉambroj relaterer ikke direkte til udsagnsleddet, men er blot den del af tillægget en bela apartamento kun du ĉambroj.)

Se også listen over grammatiske termer i indledningen.

Tilbage til start