Zum Inhalt

Geschlossen
Max. 500 Nachrichten.

Anekdotoj

von MikhailMarkeyev, 1. Juli 2009

Beiträge: 846

Sprache: Esperanto

IgorSokoloff (Profil anzeigen) 7. November 2019 07:15:02

Un petit gars demande à son père:
Маленький мальчик спрашивает у своего отца:
Eta knabo demandas sian patron:

— Papa, quand je suis venu au monde, qui m'a donné mon intelligence?
— Папа, когда я появился на свет, кто мне дал мой ум?
— Paĉjo, kiam mi venis ĉi-monden, kiu donis al mi mian intelekton?

— C'est sûrement ta mère, car moi, j'ai encore la mienne.
— Конечно, твоя мама, так как мой ещё при мне.
— Certe via patrino, ĉar mi ankoraŭ havas la mian.

* * *

Un enfant demande à sa mère:
Ребёнок спрашивает у своей матери:
Infano demandas sian patrinon:

— Maman, papa a dit que nous descendions tous du singe. Est-ce vrai?
— Мама, папа сказал, что мы все произошли от обезьяны. Это правда?
— Panjo, paĉjo diris, ke ni ĉiuj devenas de simio. Ĉu tio veras?

— Je n'en sais rien, mon chéri. Ton père a toujours refusé de me parler de sa famille.
— Я ничего об этом не знаю, мой дорогой. Твой отец всегда отказывался говорить со мной о своей семье.
— Mi nenion scias pri tio, mia karuleto. Via patro ĉiam rifuzis paroli kun mi pri sia familio.

* * *

Un père dit à son fils:
Отец говорит своему сыну:
Patro diras al sia filo:

— Finalement ta mère et moi, on a été heureux pendant vingt-cinq ans.
— В конечном счёте, твоя мама и я — мы были счастливы в течение двадцати пяти лет.
— Finfine via patrino kaj mi — ni estis feliĉaj dum dudek kvin jaroj.

— Et après?
—А потом?
— Kaj poste?

— Après, on s'est rencontré...
— Потом мы встретились...
— Poste ni renkontiĝis...

StefKo (Profil anzeigen) 7. November 2019 15:03:53

Kiel anestezo… lulkanto

Pollando. Operaciejo en unu hospitalo. Al paciento destinata al operacio direktiĝas la anesteziologo:
– Bonan tagon! Post momenton vi havos la operacion. Mi devas anestezi vin. Ĉu vi kuracas vin ĉe ni private, ĉu je sociala asekurkaso?
– Je sociala asekurkaso, doktoro…
– Bone. Do „Luno brila el sateno jam arĝenta en ĉielo…”

KatjaMcFlores (Profil anzeigen) 7. November 2019 15:41:59

Un conductor de autobús y un sacerdote mueren al mismo tiempo.
Умирают одновременно водитель автобуса и священник.
Kondukisto de aŭtobuso kaj sacerdoto mortas samtempe.

El conductor fue al cielo y el sacerdote al infierno.
Водитель попадает на небо, а священник в ад.
La kondukisto trafas la ĉielon kaj la sacerdoto trafas la inferon.

—¿Por qué? — preguntó el clérigo a Dios.
— Почему? — спросил клирик у Бога.
— Kial? — demandis la kleriko al Dio.

—Porque todo el mundo se dormía cuando tú predicabas, mientras que cuando él conducía todos rezaban, — contestó Dios.
— Потому что все засыпали, когда ты проповедовал, тогда как когда он вел автобус, все молились, — ответил Бог.
— Tial ke ĉiuj endormiĝadis, kiam vi predikadis, dum kiam li kondukadis, ĉiuj preĝadis, — respondis Dio.

StefKo (Profil anzeigen) 8. November 2019 07:18:43

Postulema spektantaro

Opera trupo ne pretiĝis bone al spektaklo. La dirigento svingas per taktbastono, la orkestro ludas laŭ sia maniero, la solisto laŭ sia… Malgraŭ tio post finigo la spektantaro aplaŭdas kaj krias: „bis!”. Ree la dirigento svingas per taktbastono, la orkestro ludas laŭ sia maniero, la solisto kantas laŭ sia kaj la spektantaro krias „bis!”. La situacio ripetas kvin fojojn. Fine la dirigento, konsternata, turniĝas al la spektantaro kaj demandas:
– Pri kio temas?
Unu spektanto rekrias:
– Vi ripetados ĝis vi eklernos!

sergejm (Profil anzeigen) 8. November 2019 09:39:23

La bastono de dirigento nomiĝas taktobastono (laŭ Kondratjev, eoru.ru)

sergejm (Profil anzeigen) 8. November 2019 09:43:51

Nomo de Batuo, mongola ĥano, konkerinta Rusujon, laŭ Esperanto, signifas speco de ĉasado.

StefKo (Profil anzeigen) 8. November 2019 09:50:20

sergejm:La bastono de dirigento nomiĝas taktobastono (laŭ Kondratjev, eoru.ru)
Jes! En mia vortaro ankaŭ. Mi skribis elmemore kaj tie... multe da mankoj.
Dankon!

IgorSokoloff (Profil anzeigen) 8. November 2019 10:18:30

Der goldene Apfel
Золотое яблоко
La ora pomo

Es war einmal ein König.
Жил-был один король.
Estis foje certa reĝo.

Eines Tages rief er seine Minister und sagte:
Однажды он позвал своего министра и сказал:
Unutage li vokis sian ministron kaj diris:

— Ich will sehen, wer gut lügen kann.
— Я хочу увидеть, кто умеет хорошо врать.
— Mi volas ekvidi, kiu povas bone mensogi.

Sagt das allen Menschen in meinem Lande.
Скажи это всем людям в моей стране.
Diru tion al ĉiuj homoj en mia lando.

Für die beste Lüge gebe ich einen goldenen Apfel.
За лучшую ложь я дам золотое яблоко.
Pro la plej bona mensogo mi donos oran pomon.

Viele Menschen kamen zu dem König und erzählten ihm ihre Lügen.
Многие люди приходили к королю и рассказывали ему свои враки.
Multaj homoj venis al la reĝo kaj rakontis al li siajn mensogojn.

Doch der König sagte immer:
Однако король всегда говорил:
Tamen la reĝo ĉiam diris:

— Ja, diese Lüge ist gut, aber deine Geschichte kann auch wahr sein.
— Да, это хорошая ложь, но твоя история может быть также правдивой.
— Jes, ĉi-mensogo estas bona, sed via historio povas esti ankaŭ vera.

Eines Tages kam zu dem König ein junger Mann mit einem Korb.
Однажды к королю пришёл юноша с корзиной.
Unutage al la reĝo venis junulo kun korbo.

— Oh, mein König, — sagte der junge Mann, — jetzt musst du mir meine Dukaten zurückgeben.
— О, мой король, — сказал юноша, — теперь ты должен вернуть мне мои дукаты.
— Ho, mia reĝo, — diris la junulo, — nun vi devas redoni al mi miajn dukatojn.

— Welche Dukaten?
— Какие дукаты?
— Kiajn dukatojn?

— Im Januar habe ich dir tausend Dukaten gegeben. Jetzt brauche ich sie selbst.
— В январе я дал тебе тысячу дукатов. Теперь они мне самому нужны.
— En la januaro mi donis al vi mil dukatojn. Nun mi mem bezonas ilin.

— Du hast mir keine Dukaten gegeben.
— Ты не давал мне никаких дукатов.
— Vi donis al mi neniujn dukatojn.

Ich habe keine Dukaten bei dir genommen.
Никаких дукатов я у тебя не брал.
Mi prenis ĉi vi neniujn dukatojn.

Das ist eine Lüge.
Это ложь.
Tio estas mensogo.

— Ach so, — sagte der junge Mann. — Dann gib mir den goldenen Apfel.
— Ах так, — сказал юноша. — В таком случае давай мне золотое яблоко.
— Aĥ, tiel do, — diris la junulo. — Ĉi-kaze donu al mi la oran pomon.

StefKo (Profil anzeigen) 9. November 2019 12:32:37

Marmoron meti!

Unu novriĉa polo kontuziĝis. En hospitalo oni faris la esplorado de la malsanulo kaj la kuracisto konstatis:
– Ostrompo de la brako, ni gipsos…
– Kio!? Kian gipson!? Marmoron metu!

KatjaMcFlores (Profil anzeigen) 9. November 2019 21:35:56

Polak przychodzi do znajomej Francuzkę.
Поляк приходит к знакомой француженке.
Polo venas al konata francino.

Kobieta rozbiera się, daje gościowi sznur i mówi:
Женщина раздевается, даёт гостю веревку и говорит:
La virino malvestas sin, donas al la gasto ŝnuron kaj diras:

— Zwiąż mnie i zrób to, co wy, Polacy, potraficie najlepiej!
— Свяжи меня и сделай то, что вы, поляки, умеете лучше всего!
— Ligu min kaj faru tion, kion vi, la poloj, scipovas plej bone!

Polak wiąże ją i ucieka z jej telewizorem.
Поляк связывает её и убегает с её телевизором.
La polo ligas ŝin kaj kuras for kun ŝia televidilo.

Zurück nach oben