Στο περιεχόμενο

To say: how old are you / i'm ... years old

από Thorino, 28 Ιουνίου 2005

Δημοσίευση: 8

Γλώσσα: English

Thorino (Επισκόπηση προφίλ) 28 Ιουνίου 2005 - 3:07:35 μ.μ.

How do you say

how old are you / i'm ... years old?

 

- Nanna

trojo (Επισκόπηση προφίλ) 29 Ιουνίου 2005 - 3:12:08 μ.μ.

Like this:

Kiom estas via aĝo? Mia aĝo estas 29.

JoyGerhardt (Επισκόπηση προφίλ) 29 Ιουνίου 2005 - 11:53:54 μ.μ.

Kiom da jaroj havas vi - sen akuzativo.

trojo (Επισκόπηση προφίλ) 1 Ιουλίου 2005 - 11:36:42 μ.μ.

Are you sure it's not:

Kiom da jarojn havas ti?/Mi havas 14 jarojn.

There are many ways to phrase it, and I'm sure your way is correct also, aside from the superfluous -n.

In the Bildoj kaj Demandoj course on this site they give it in Parto 28 as "Kiom aĝas Ana? Ana aĝas dek ok jarojn". In the Ana Pana course Parto 1, it appears as "Mia aĝo estas 18" (questions have not been learned yet at that point in the Ana Pana course). I'm sure I've seen the "mi havas iom da jaroj" type of phrasing somewhere also.

So use whatever you are comfortable with. I just happen to like "Kiom estas via aĝo? Mia aĝo estas 29". In many ways the most similar to English I guess.

boy-o (Επισκόπηση προφίλ) 4 Ιουλίου 2005 - 4:20:26 π.μ.

"How many years do you have?" "I have iom da years" is a very common way to express age in the romance languages b/c their logic shows it as a collection.  I have 18, i have 20.

the germanic tounges are a little more...for lack of a better word, "personal", in that they express many qualties of one, such as age, as being a part of the individual e.g. I am 18. I am 20.

b/c esperanto is a mix of languages, I think one could get by using either, though depending on native tounge of the questionee, it may be met awkwardly.

Machjo (Επισκόπηση προφίλ) 4 Ιουλίου 2005 - 10:14:32 π.μ.

Kiomjaraĝa vi estas?

or how about (I've never come across this before, but I can't see why it would be wrong):

Kiomjaraĝas vi? or Vi kiomjaraĝas?

Mi estas dek-jaraĝa.

Or what about:

Mi dek-jaraĝas.?

AlexandreMsx (Επισκόπηση προφίλ) 12 Ιουλίου 2005 - 2:11:50 π.μ.

Qwertie (Επισκόπηση προφίλ) 17 Ιουλίου 2005 - 11:16:29 μ.μ.

I don't see any reason you couldn't say "Kiom agxa vi estas?", mirroring the English "how old are you?"  Then my response might be "Mi estas dudek kvar agxe".

Πίσω στην κορυφή