Στο περιεχόμενο

How do you say...

από 240-843-895, 5 Νοεμβρίου 2005

Δημοσίευση: 9

Γλώσσα: English

240-843-895 (Επισκόπηση προφίλ) 5 Νοεμβρίου 2005 - 9:03:57 π.μ.

"To channel", "to control", you know what I mean right? Like telekinesis. Like channeling wind currents, etc. If you know what I mean, can you tell me how to say so?

240-843-895 (Επισκόπηση προφίλ) 14 Νοεμβρίου 2005 - 2:39:20 π.μ.

 

240-843-895 (Επισκόπηση προφίλ) 19 Νοεμβρίου 2005 - 2:09:58 π.μ.

 

sd13890 (Επισκόπηση προφίλ) 19 Νοεμβρίου 2005 - 4:53:04 π.μ.

 Im not sure... but... heres a list of possible words for it
Manipulate - manipuli ( also handle)
Control - regi (also rule, restrain, govern)

divert - forkonduki

piteredfan (Επισκόπηση προφίλ) 22 Νοεμβρίου 2005 - 2:09:05 μ.μ.

Would not "enregi" be better than "regi"?

goodgerster (Επισκόπηση προφίλ) 19 Δεκεμβρίου 2005 - 2:16:24 π.μ.

godzup (Επισκόπηση προφίλ) 30 Μαρτίου 2006 - 4:13:31 μ.μ.

I want to say "TTYL, bro" in Esperanto. That's "Talk to you later, bro". But I can just as well use "Ĝis la revido" but my question is whether I use "frato" or "fraton", and why? "Until the re-seeing, bro." Is bro the subject or an object? And what is the subject of that sentance? Is it even a sentance? This, my friend, is what baffles me.

trojo (Επισκόπηση προφίλ) 31 Μαρτίου 2006 - 9:57:28 μ.μ.

Is bro the subject or an object? And what is the subject of that sentance? Is it even a sentance? This, my friend, is what baffles me.

"Bro" is neither subject nor object, but the person you are talking to. I don't know what the technical term for that is... addressee? Like if I say, "Fred, I gave the book to John", Fred is not subject, direct object, indirect object, or object of a preposition, but something else. I do know that this part of speech, whatever it's called, is considered nominative case, not accusative, in Esperanto. So no -n at the end.

In "talk to you later, Bro", "you" is the object of a preposition and "I" is the ellided subject -- you are really saying "I'll talk to you later".

For "bro" I would use amiko. Figurative use of frato might be confusing.

So how about: Mi parolos al vi pli malfrue, amiko. If that's too wordy, how bout: Ĝis nia reparolo. Or just ĝis.

piteredfan (Επισκόπηση προφίλ) 31 Μαρτίου 2006 - 11:44:10 μ.μ.

Trojo is quite right.

The technical term is vocative. I studied Latin at school, and it was regarded as distinct from the nominative, although only grammatically.

Πίσω στην κορυφή