Στο περιεχόμενο

Malofta-vortfarado Ludo

από cFlat7, 17 Ιουλίου 2016

Δημοσίευση: 186

Γλώσσα: Esperanto

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 11 Φεβρουαρίου 2020 - 12:17:53 μ.μ.

dungi = interkoncenti kun laborist(ino)o, por havigi al si ties servado.

La mastro maldungis lin.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 12 Φεβρουαρίου 2020 - 1:03:28 μ.μ.

kunpuŝi = puŝi unu kune kun la alia

Li kunpuŝis la homojn en la lifton.

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 12 Φεβρουαρίου 2020 - 4:27:50 μ.μ.

Kune kun: la kuraĝo kreskas kune kun la danĝero. (Laŭ la majstro Zamenhof.) PIV sur la paĝo 637.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 13 Φεβρουαρίου 2020 - 12:47:19 π.μ.

Vinisus:Kune kun: la kuraĝo kreskas kune kun la danĝero. (Laŭ la majstro Zamenhof.) PIV sur la paĝo 637.
[Dankon, mi mistajpis, do korektis]

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 13 Φεβρουαρίου 2020 - 12:25:06 μ.μ.

Mal Prefikso montranta ideon logike kontraŭan al tiu, kiun montras la radiko. Kiel do interkonsentigi la du ŝajne malajn konkludojn? (Zamenhof) Ĝi devas esti facile distingebla disde la simpla neado, ekz-e mallaŭdi ne laŭdi. Memstare uzata morfemo, malo, mala, male. PIV paĝo 704.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2020 - 3:57:24 π.μ.

aĉet-o = ago akiri de vendisto
aĉ-et-o = malgranda aĉa afero

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 14 Φεβρουαρίου 2020 - 12:44:25 μ.μ.

Tolstoj kaj la policisto.

La rusa verkisto kaj filozofo Tolstoj vidis iufoje sur la strato policiston, kiu kondukis arestitan krimulon. Li alpaŝis kaj diris: "Mia filo, ĉu vi legis la Novan Testamenton?"
"Jes, via moŝto!"
"Ĉu ne estas skribite en ĝi: Amu vian proksimulon kiel vin mem?"
"Jes, via moŝto; sed ĉu vi legis la polican regularon?"
"Ne"
"Do iru kaj legu ĝin!"

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 16 Φεβρουαρίου 2020 - 2:25:29 π.μ.

kukurb-o = volvegrimpa herbo, kiu havas granda karna frukto
kuk-urb-o = urbo de kukoj

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 16 Φεβρουαρίου 2020 - 12:49:33 μ.μ.

Ploris bovo pro ĉagreno,
Sciĝinte de azeno
Ke laŭ ŝafa aksioma
Ĝi samstultas kiel ...homo.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 17 Φεβρουαρίου 2020 - 4:43:05 π.μ.

koleg-o = kunulo laboranta aŭ profesia
kol-eg-o = granda kolo

Πίσω στην κορυφή