Στο περιεχόμενο

Malofta-vortfarado Ludo

από cFlat7, 17 Ιουλίου 2016

Δημοσίευση: 186

Γλώσσα: Esperanto

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 17 Φεβρουαρίου 2020 - 12:11:58 μ.μ.

Ne tro ambicio.
Malpli da posedo, malpli da tedo --- asertas popola proverbo.
Troa ambicio frenezigas, se ĝi jam ne malfeliĉigis.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 18 Φεβρουαρίου 2020 - 2:14:00 π.μ.

filin-o = ina ido de patro kaj patrino
fi-lin-o = malpura lino

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 18 Φεβρουαρίου 2020 - 12:16:50 μ.μ.

Malmamulo estas besto kiu ne nutras siajn idojn per lakto.
Esperantisto, kiu parolas samtempe Esperanton kaj sian denaskan ligvon,
ankaŭ estas malmamulo, ĉar li aŭ ŝi estas krokodilo.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 19 Φεβρουαρίου 2020 - 2:31:20 π.μ.

paper-ar-o = kolekto de papero
pap-erar-o = eraro, kiun la Papo agas

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 19 Φεβρουαρίου 2020 - 12:51:40 μ.μ.

Salikoko= malgranda dekkruraj krustaco.
Sali-kokon = meti salon en la kokon por ke ĝi estu bongusta. Por mi terura afero, ĉar mi ne manĝas viandon.

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 20 Φεβρουαρίου 2020 - 2:53:12 π.μ.

[Ha, mi ankaŭ ne manĝas viandon!]

pretend-i = postuli ion, pri kiu oni asertas, ke oni havas rajton super ĝi
pret-end-i = devas esti preta

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 20 Φεβρουαρίου 2020 - 12:09:53 μ.μ.

[Ha, mi ankaŭ ne manĝas viandon!] Gratulegooooo!!!

malkareco= malalta prezo.
Tempo de malkareco dum kiu la vivkosto estas malalta.

1 trovo en Fundamenta Krestomatio de la Lingvo Esperanto, diversaj personoj, 1904
o ĉirkaŭ 7 dolarojn (en librejoj 15 dolarojn). La malkarecon de la libroj d-ro Vincent atingas per la

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 21 Φεβρουαρίου 2020 - 2:30:29 π.μ.

[malkareco ... eble ĝi devenis el la angla. "dear" (kara), kiu signifas, ke io havas valoran, altan prezon; do la malo = malkareco?]

suker-o = kristala, blanka, dolĉa substanco
suk-er-o = guto de suko

Vinisus (Επισκόπηση προφίλ) 21 Φεβρουαρίου 2020 - 11:38:54 π.μ.

Turisto = homo vojaĝanta por plezuro aŭ sporto.

tur(o)-isto = homo, kiu konstruas turon, ist/= Suf. signifanta profesio..

cFlat7 (Επισκόπηση προφίλ) 23 Φεβρουαρίου 2020 - 2:10:27 π.μ.

re-vid-o = rea vidado
rev-id-o = infano de taga sonĝo

Πίσω στην κορυφή