Στο περιεχόμενο

sciemi/scivolemi?

από Rian, 13 Μαΐου 2008

Δημοσίευση: 11

Γλώσσα: Esperanto

trurl (Επισκόπηση προφίλ) 27 Μαΐου 2008 - 6:27:34 μ.μ.

Rian: Tamen mi preferus "scivola" por "wißbegierig" kaj "sciema" por "neugierig".
Ankaŭ mi. Eble, la aŭtoro de la vortaro volis esprimi nur grado da volo, kaj
mallaŭdan nuancon aldonis la rusa lingvo.

el la Krestomatio:
kaj mi kontentigos vian scivolecon, ĉar vi ja ne povas kaŝi, ke vi estas iom scivola.
Tre ekinteresitaj, la alestantoj kun sciemo kaj malpacienco atendis, kion diros la instruitulo.
Mi estas sciema, kiu el vi unue vundos la duan!
el la "Gerda"
Vi estas scivolema, ĉu ne?
Fakte, mi ne estas speciale scivola.
Ĉiam scivola, ĉu ne? Vi ŝatus scii, kien mi iras

Πίσω στην κορυφή