Στο περιεχόμενο

Эсперанто – лженаука и демагогия на службе империализма

από Frano, 26 Σεπτεμβρίου 2018

Δημοσίευση: 9

Γλώσσα: Русский

abc_vz (Επισκόπηση προφίλ) 26 Σεπτεμβρίου 2018 - 7:44:43 μ.μ.

Frano:Эсперанто – лженаука и демагогия на службе империализма
Интересный пример творчества недоумков от марксизма.
Хотелось бы узнать мнение эсперантистов-коммунистов.

Frano (Επισκόπηση προφίλ) 27 Σεπτεμβρίου 2018 - 9:11:05 π.μ.

Я рассматриваю статью как пародию (поэтому и дал ссылку в разделе Юмор) на существующий шаблон восприятия коммунистической пропаганды (см. подпись – Красный Агитатор), а через него и всей коммунистической идеи. Шаблон возник не на пустом месте. В 1938 году подобная статья вполне могла быть напечатана, хотя за 10 лет до этого тот же "лингвист", следуя линии партии, так же "убедительно и научно" доказал бы полезность и необходимость эсперанто для мировой пролетарской революции.

Я не читал других материалов сайта и не могу утверждать, что это:
- Действительная позиция автора
- Неприкрытое издевательство над «низвергнутым» марксизмом
- Способ заставить задуматься и отойти от стереотипов

Но, что бы ни думал автор, каждый читатель поймет текст по-своему.

abc_vz (Επισκόπηση προφίλ) 27 Σεπτεμβρίου 2018 - 9:10:51 μ.μ.

"Оппортунизму бой" - сайт движения имени "Антипартийной группы 1957 года". Об этом можно узнать на главной странице.
Их идеология: марксизм-ленинизм-сталинизм.

Серёга (Επισκόπηση προφίλ) 27 Οκτωβρίου 2018 - 12:37:01 μ.μ.

Frano:La aspirata rezulto dume mankas ...
ПЕРЕВОД ФРАЗ ИЗ ПОЛИТИЧЕСКОЙ БРОШЮРЫ ВРЕМЕН ПЕРЕСТРОЙКИ
гласность - okuleco

sergejm (Επισκόπηση προφίλ) 27 Οκτωβρίου 2018 - 1:07:52 μ.μ.

Okuleco - это глаЗность или очность.
А глаСность будет voĉeco.

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 10 Νοεμβρίου 2019 - 12:47:54 μ.μ.

Gardu naturon, vian patrinon!
Берегите природу, мать вашу!

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 16 Νοεμβρίου 2019 - 10:55:45 π.μ.

Viro eniras en drinkejo kaj demandas:
- "Kiom kostas vodkoguto?"
- "Neniom."
- "Gutigu al mi glaseton." ridego.gif

Πίσω στην κορυφή