Στο περιεχόμενο

Lesson 5 Problem

από Terrella, 31 Δεκεμβρίου 2018

Δημοσίευση: 4

Γλώσσα: English

Terrella (Επισκόπηση προφίλ) 31 Δεκεμβρίου 2018 - 6:34:33 π.μ.

Lesson 5 Page 3 asks us to "Build the phrases out of the words according to the example." It doesn't matter what answer you put, you will be marked wrong. In the example the words are listed as separate words but when I try to enter the answer it thinks I've only entered one word even though I have entered four words. The give away is the underline! The students are only provided 1 text box for their answer but the system seems to be looking for 1 text box per word. This is also happening on other pages in lesson 5.

It is pointless to continue the course until this is fixed.

vivosenco_kvardekdu (Επισκόπηση προφίλ) 1 Ιανουαρίου 2019 - 9:15:48 μ.μ.

The answers must be 100% correct, including punctuation. Just some examples:
tio estas lia maŝino.
-- The first letter must be a capital letter.
Tio estas lia masino.
-- s and ŝ are completely different letters (you can type sx to write ŝ)
Tio estas lia maŝino
-- You missed the final "."

And: It may be possible that you have to use the tabulator key instead of the spacebar key for writing down the answer.

jgomo3 (Επισκόπηση προφίλ) 29 Σεπτεμβρίου 2019 - 10:26:06 μ.μ.

Terrella.

I was frustrated by that precise problem. I just skipped it and right now I'm over the lesson 7, and haven't found any other exercise with that exact same problem.

Just ignore that one, the rest is Gold.

Hopefully the designers will enhance that exercise in the future... but don't let that to block your progress, nobody cares about you having 100% on that particular buggy question except for you. And you already realized it is pointless, so you are free now. Skip it.

Metsis (Επισκόπηση προφίλ) 30 Σεπτεμβρίου 2019 - 8:11:46 π.μ.

jgomo3:... but don't let that to block your progress
Exactly. Or to quote Nelson Mandela "I never lose. I either win or learn."

Πίσω στην κορυφή