Στο περιεχόμενο

Κλειστό
Μέγιστα {N} μηνύματα.

Ŝercoj

από StefKo, 17 Μαρτίου 2020

Δημοσίευση: 501

Γλώσσα: Esperanto

StefKo (Επισκόπηση προφίλ) 18 Οκτωβρίου 2020 - 9:02:48 π.μ.

Sinjorino Rothschild (malnova juda ŝerco)

Maljuna sinjorino Rothschild, la patrino de la potenca kapitalisto, atingis la aĝon de naŭdek ok jaroj; ŝia rimarkinda spriteco kaj neordinara inteligenteco konserviĝis ĝis ŝia morto. Dum sia lasta malsano, ĉirkaŭita de la tuta familio, ŝi diris al la kuracisto per petega tono: "Kara doktoro, provu fari ion por mi."
— "Sinjorino, kion mi povas fari? Mi ja ne povas rejunigi vin."
— "Ne, doktoro, mi ne deziras esti ree juna, mi deziras daŭrigi maljuniĝon."

StefKo (Επισκόπηση προφίλ) 20 Οκτωβρίου 2020 - 10:39:03 π.μ.

He, tiu futbalo!

Lerneja kampado. Lernantoj de unua klaso ludas futbalon. La maljuna vartantino turnas sian atencon sur unu starantan knabon kaj krias:
– Joĉjo, ne staru kiam aliuloj kuradas! Kuradu kaj vi! Postkuru la pilketon!
– Mi ne povas, sinjorino...
– Kial vi ne povas?! Kia respondo?! Moviĝu tuj!
– Mi ne povas ĉar mi estas golejisto...

StefKo (Επισκόπηση προφίλ) 23 Οκτωβρίου 2020 - 8:27:03 π.μ.

Forto de sugesto

Mi leviĝis matene kaj konstatis ke:
– tuso mankas,
– kataro mankas,
– febro mankas,
– nenio min doloras,
– spirado normala,
do mi ekpensis: “ja tio estas tipaj simptomoj de la sensimptoma koronaviruso”!

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 24 Οκτωβρίου 2020 - 7:21:43 μ.μ.

Profesoro:
- Kial vi denove ne estas preta? Vi promesis iĝi alia homo.
Studento:
- Mi fariĝis alia homo, sed li ankaŭ evidentiĝis pigrulo.

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 25 Οκτωβρίου 2020 - 8:26:19 π.μ.

- Patrino, mi ne iros en lernejo. 🙁
- Ne, Kara, vi iros. Unue vi havas kvardek jarojn, due vi estas direktoro de lernejo.
ridego.gif
https://www.youtube.com/watch?v=mW-PzKuU5N4

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 25 Οκτωβρίου 2020 - 9:39:03 π.μ.

En kinejo:
Edzino (maltrankvile):
- Miŝa, ĉu vi pensas, ke ili edziĝos finfine?
Edzo (dormeme):
- Mi pensas, ke jes, tiaj filmoj ĉiam finiĝas tragike.

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 25 Οκτωβρίου 2020 - 12:09:03 μ.μ.

Ĉiu ŝerco havas parton de ŝerco.
(ne ŝerco)
ridulo.gif

StefKo (Επισκόπηση προφίλ) 25 Οκτωβρίου 2020 - 9:01:42 μ.μ.

Pli bone ke ni, viroj, ne konu pensojn de virinoj

Junulo diras al fraŭlino:
- Certe mi divenus tion kion vi pensas...
- Certe ne - ŝi respondas - ĉar se vi konus mian penson, antaŭ longe vi forirus.

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 26 Οκτωβρίου 2020 - 8:51:46 π.μ.

Taksiisto:
- Ne maltrankviliĝu pri odoro, hieraŭ io verŝiĝis en mia aŭto.
Kliento:
- Bone, mi ne sentis odorojn dum kelkaj tagoj.

Rovniy_Sergey (Επισκόπηση προφίλ) 26 Οκτωβρίου 2020 - 10:11:54 π.μ.

StefKo:Kvaranteno en Polujo
Familio en duĉambra loĝejo, kvarantenigita. Ĉiuj enuiĝintaj kaj incitiĝemaj. La edzino (kaj patrino) proponas:
- Mi proponas spekti ian filmon...
- Kian? - demandas oscedante la edzo.
- Kiel "kian"? Familian, kurva! - Krias la edzino.
Kio estas "kurva", unua parto de vorto "kurvimetro"?
( ridego.gif Ŝerco)

Πίσω στην κορυφή