Στο περιεχόμενο

Confusion over grammar

από Mart1986, 7 Σεπτεμβρίου 2008

Δημοσίευση: 8

Γλώσσα: Esperanto

Mart1986 (Επισκόπηση προφίλ) 7 Σεπτεμβρίου 2008 - 12:37:58 μ.μ.

Hi, just a quick question for someone who may be able to help.

I wanted to say the following in Esperanto but I then realised I wasn't sure of how to say it:

"Martin is working"

Now, I came up with the following options:

1. "Martin estas laboras"
2. "Martin estas laborado"
3. "Martin estas laboradas"

I think the second would be wrong, would that mean "Martin is [a working]"?

But I'm not sure about 1 and 3. Can two verbs occur after each other like this?

Can anyone clear this up for me?

Kind regards,

Martin Rue.

Rohan (Επισκόπηση προφίλ) 7 Σεπτεμβρίου 2008 - 12:55:19 μ.μ.

Ĉi tie, oni skribu nur esperante, aŭ almenaŭ traduku sian skribaĵon en esperanton. Por akiri helpon alilingve, bonvolu skribi vian demandon en la taŭga nacilingva forumo.

Here, one should write only in Esperanto, or should at least translate what one has written into Esperanto. To get help in any other language, please put up your question at the appropriate national-language forum.

Mart1986 (Επισκόπηση προφίλ) 7 Σεπτεμβρίου 2008 - 12:58:16 μ.μ.

Mi bedaŭras, mi ne vidis ke ĉi tio forumon estas por demandoj en Esperanto.

Rohan (Επισκόπηση προφίλ) 7 Σεπτεμβρίου 2008 - 1:07:08 μ.μ.

Jen respondo al via demando:

Por esprimi 'Martin is working.', nur 'Martin laboras.' estas bona.

Se gravas, ke oni esprimu la fakton ke la ago daŭras nuntempe, oni rajtas diri 'Martin estas laboranta.'. Sed ĉi-formo ne uziĝas tre ofte.

Here's an answer to your question:

To express 'Martin is working.', just 'Martin laboras.' is fine.

If it's important to express the fact that the action is going on presently, one may say 'Martin estas laboranta.'. But this form isn't used very often.

Mart1986 (Επισκόπηση προφίλ) 7 Σεπτεμβρίου 2008 - 1:24:05 μ.μ.

Mi komprenas.

Mi konfuzis pri "laborant[a]". Ĝi estas ago tiel mi pensis ke ĝi havus la sufikso "as/is/os".

Dankon por vian helpon.

Desideratist (Επισκόπηση προφίλ) 8 Σεπτεμβρίου 2008 - 5:48:59 μ.μ.

Vi povas havi du verboj kune. "povas havi", ekzemple. Mi kredas ke ĝi ĉiam estas "-i" por la dua. La imperativo.

You are able to have two verbs together. "are able to have", for example. I think that it is always "-i" for the second. The imperative.

Filanator (Επισκόπηση προφίλ) 10 Σεπτεμβρίου 2008 - 5:22:03 π.μ.

Ne, la -i signifas la infinitivon.

No, the -i shows the infinitive.

Desideratist (Επισκόπηση προφίλ) 10 Σεπτεμβρίου 2008 - 9:14:31 π.μ.

Vi estas ĝusta, pardonu min. ridulo.gif Mi malnomas ĝin, sed ankoraŭ -i estas ĝusta.

Πίσω στην κορυφή