Στο περιεχόμενο

Provo por fonetike skribi la francan.

από sev, 11 Ιανουαρίου 2011

Δημοσίευση: 1

Γλώσσα: Esperanto

sev (Επισκόπηση προφίλ) 11 Ιανουαρίου 2011 - 12:10:02 μ.μ.

Le français intergalactique est une orthographe ludique destinée à peupler des imaginaires futuristes.

Lx franse intergalaktik e uh ortograf ludik destihe a pxple de z-imajiher futurist.

- Activation ! / - Aktivasyon !

Le robot mit ses fonctions en marche pour la première fois. Les cellules photosensibles de ses yeu_x commencèrent à luire d'un éclat rouge. Il attendit l'ordre suivant.

Lx robo mi se fonksyon an marc pqr la prxmyer fwa. Le selul fotosansibl dx se yx komanser a luir d'in ekla rqj. Il atandi l'ordr suivan.
http://intergalaktik.blogspot.com

Πίσω στην κορυφή