Skip to the content

Listo de la Esperantaj mallongaĵoj

by Andybolg, June 4, 2007

Messages: 17

Language: Esperanto

Andybolg (User's profile) June 4, 2007, 6:46:29 PM

Ĉu ekzistas tia listo? Kie?

Kamapuna (User's profile) June 4, 2007, 7:26:36 PM

Saluton!

mi trovis liston ĉi tie:
Lernado>Vortoj>Vortlernado>Laŭ temo

Andybolg (User's profile) June 4, 2007, 7:47:07 PM

Dankon, sed estas pli ol 16 mallongigoj en Esperanto, mi pensas. Ĉu iu scias kie mi povas trovi liston, kiu enhavas pli multajn vortojn?

Andybolg (User's profile) June 6, 2007, 7:11:22 PM

Hehe. Mi tre ŝatas FF - Fikfek-n lango.gif

Urho (User's profile) June 6, 2007, 7:26:01 PM

Andybolg:Ĉu ekzistas tia listo? Kie?
Bonvolu vidi (eble en biblioteko) vortaron "La nova PIV", en kiu ekzistas listoj de mallongigoj de Esperanto.

Urho (User's profile) June 6, 2007, 8:04:41 PM

Urho (User's profile) June 12, 2007, 8:21:05 AM

Jen kelkaj Esperantaj mallongigoj kaj akronimoj (ĝisdatigita: 2019-08-28):

abs – absoluta, absolute
AdE – Akademio de Esperanto
adj. – adjektivo
adv. – adverbo
adr. – adreso
a.K. – antaŭ Kristo
akuz. – akuzativo
anst. – anstataŭ
ant. – antonimo
apo - aplikaĵo
Apr. – Aprilo
art. – artikolo
atm. – antaŭtagmezo, antaŭtagmeze
BEMI – Biciklista Esperantista Movado Internacia
bind. – bindaĵo, bindita
bk. (bk) – bildkarto
broŝ. – broŝurita
b.t. – bonvolu turni!
bv. – bonvolu
C – Centra
CED – Centro de Esploro kaj Dokumentado pri la Monda Lingvo-Problemo
cl – centilitro
cm – centimetro
CO – Centra Oficejo
ĉ. – ĉirkaŭ
Dec. – Decembro
D (del.) – delegito
d-ino – doktorino
dir. – direktoro
d-ro – doktoro
d-rino – doktorino
E-o (Esp-o / Eo / E / E.) – Esperanto
E-a (Esp-a) – Esperanta
E@I – Edukado@Interreto
EAF – Esperanto-Asocio de Finnlando
ekz. (ekz-e) – ekzemple
ekz. – ekzemplero
eld. – eldono, eldonis, eldonejo
ELFI – Esperanto-Ligo de Finnlandaj Instruistoj
em. – emerita
EEU – Eŭropa Esperanto Unio
EU – Eŭropa Unio
FD – fakdelegito
fam. – familio
Feb. – Februaro
fig. – figure
f-ino – fraŭlino
FK (F.K.) – Fundamenta Krestomatio
g – gramo
GK – Gazetara Komuniko
GMT – Grenviĉa Meza Tempo
gr. – grupo
Ĝis! (Ĝis la!) – Ĝis la revido!
h – horo
HdE – Heroldo de Esperanto
i.a. – interalie, interaliaj
IAdEM – Internacia Asocio de Esperantistaj Matematikistoj
IJK – Internacia Junulara Kongreso
IKU – Internacia Kongresa Universitato
il. – ilustrita
ILEI – Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj
inf. – infinitivo
inĝ. – inĝeniero
inkl. – inkluzive (de)
instr. – instruisto
int. – internacia
interj. – interjekcio
IS – Internacia Seminario
j. – jaro
j.a.K. – jaroj antaŭ Kristo
Jan. – Januaro
jc – jarcento
jen. – jeno (monunuo)
JER – Junulara Esperanto-Renkontiĝo
Jun. – Junio
k – kaj
k. – kopeko
k.a. – kaj aliaj
k.c. (kc) – kaj ceteraj (aferoj)
kas. – kasisto
KD – kompakta disko, kompaktdisko
k-do – kamarado
KEF – Kultura Esperanto-Festivalo
KER – Komuna Eŭropa Referenckadro
KER – Komisiono pri Eksteraj Rilatoj
KEV – Konciza Etimologia Vortaro
kg – kilogramo
kHz – kiloherco
K-io – Kompanio
KKS – Konstanta Kongresa Sekretario
km – kilometro
konj. – konjunkcio
kp – komparu
kr. – krono (monunuo)
k. sekv. – kaj sekvantaj
ks (k.s.) – kaj simile, kaj similaj
KS – Komuna Seminario
KSM – Koresponda Servo Mondskala
ktp (k.t.p.) – kaj tiel plu
l – litro
lab. – laborista
l.c. – en la loko citita
LD – lumdisko (kompaktdisko)
let. – letero
L.I. – Lingvo Internacia
L.K. – Lingva Komitato
LKK – Loka Kongresa Komitato
lin. – linio
L.R. – Lingvaj Respondoj (de Zamenhof)
m – metro
M – meza
m. – mortinta en
mag. – magistro
maj. – majuskle
MET – Mez-Eŭropa Tempo
min (mn) – minuto
min. – minuskle
ml – mililitro
mll. – mallongigo
mm – milimetro
N – norda
NASK – Nord-Amerika Somera Kursaro
N.B. (NB) – Notu bone!
NIFO – Ne-Identigita Fluganta Objekto
NPIV, PIV2 – Nova Plena Ilustrita Vortaro (2002)
Nov. – Novembro
n-ro (nro) – numero
ntr – netransitiva
OET – Orient-Eŭropa Tempo
Okt. – Oktobro
OV – Originala Verkaro (de Zamenhof)
p. – paĝo
p.a. – per adreso (c/o)
part. – participo
PAG – Plena Analiza Gramatiko de Esperanto
PIV – Plena Ilustrita Vortaro
PIV, PIV1 – Plena Ilustrita Vortaro (1970)
PIV2005 – Plena Iustrita Vortaro, 2a eldono, korektita (2005)
pk. – poŝtkarto
p.K. – post Kristo
pm. – poŝtmarko
PMEG – Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko (de Bertilo Wennergren)
pp – se paroli pri
pr. – prononcu:
pref. – prefikso
prep. – prepozicio
prez. – prezidanto
prof. – profesoro
proks. – proksimume
pron. – pronomo
p-ro – pastro
ps. – pseŭdonimo
P.S. – Posta Skribo
ptm – posttagmezo, posttagmeze
PV – Plena Vortaro
r. – ruplo (monunuo)
rad. – radiko
red. – redaktis, redaktisto, redaktejo
resp. – respekte, respektive
rev. – reviziita
ReVo – Reta Vortaro
rig. – rigardu
rim. – rimarko, rimarka
s – sekundo
S – suda
S-. S-ta – Sankta
Sal! (Sal'!, Sa!) – Saluton! (ĉefe en tujmesaĝiloj kaj retpoŝtmesaĝoj)
s-ano – samideano
SAT – Sennacieca Asocio Tutmonda
s.d. – sen dato (de eldono)
sekr. – sekretario
Sept. – Septembro
s-ro – sinjoro
s-ino – sinjorino
SI – Sistemo Internacia de Unuoj
simb. – simbolo
sin. – sinonimo
s-ta – sankta
str. – strato
subst. – substantivo
suf. – sufikso
ŝli – ŝi/li
t.e. – tio estas
TEJO – Tutmonda Esperantista Junulara Organizo
TEĴA – Tutmonda Esperantista Ĵurnalista Asocio
tel. – telefonnumero
TEVA – Tutmonda Esperantista Vegetarana Asocio
t.n. – tiel nomata, tiel nomataj
tm. – tutmonde
trad. – traduko, tradukis, tradukinto, tradukita
tr – transitiva
TTT – Tut-Tera Teksaĵo
U – okcidenta (uesta)
UEA – Universala Esperanto-Asocio
UK – Universala Kongreso de Esperanto
UL – Unua Libro
UN – Unuiĝintaj Nacioj
Univ. – Universitato
UV (U.V.) – Universala Vortaro
var. – vario, variaĵo
v. (vd.) – vidu
VD – vicdelegito
vol. – volumo
Z – Zamenhof

Bonvolu korekti!

Francestral (User's profile) March 23, 2013, 11:56:54 PM

Ĉu ekzistas listo de la mallongigoj de PIV?

Chainy (User's profile) March 24, 2013, 12:23:31 PM

Jen pdf de tri paĝoj el NPIV, kiuj montras liston de la vinjetoj, mallongigoj kaj simboloj uzataj en la vortaro:

Back to the top