Contenido

Cerrado
Maks. 500 mesaĝoj.

★ 【网络系列随笔】 天高任鸟飞 Birdoj al Alta !

de Flago, 20 de julio de 2010

Aportes: 7080

Idioma: 简体中文

Standardo (Mostrar perfil) 5 de diciembre de 2019 23:15:20

Montara Vilaĝo 669
山 村
"pro tio mi spertis tiel strangan sonĝon.
“我 为什么 会做了 那么一个怪梦。
Mi estis ebriigita. Ho, mia ŝtipo-kapo!"
我 是 被香气 熏得昏迷了。啊,我这个糊涂虫!”
Kaj li batis peze sian kapon per-pugne.
他 捏了一个拳头,重重地 敲了几下自己的脑袋。
Sed tempon li ne malŝparis antaŭ ol atingi la bovinejon.
但是 他没有 再耽搁时间,连忙 跑到牛屋里去。
Larĝe mal-fermita estis la stal-pordo,
那个门 已经完全敞开了。
kiu aparte ebligis iri eksteren.
牛屋 单独 开向外边的
Tie troviĝis jam nenio krom la tra-blovoj,
牛屋里 什么 也没有了,只有 冷风吹,
kiuj daŭre en-verŝiĝis tra la pordo
它们 就继续 吹进门来
kaj ĉirkaŭ-kirliĝis apud la muroj.
在屋墙四周 打着旋儿。
Finiĝis la sescent sesdek naŭa
第669段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 5 de diciembre de 2019 23:31:41

Kanto de Juneco 144
青春之歌
Ĉe la maro, ŝi sentis sin kvazaŭ ĉe sia kara patrino.
在海边,她 觉得 自己仿佛和亲爱的母亲 在一起。
En tiu momento, ŝiaj melankoliaj okuloj
在那一时刻,她的 那对忧郁的 眼睛
long-tempe fiksiĝis sur la mar-akvo;
长久不动地 凝视着 海水,
kelk-foje ŝi klinis la kapon kaj mallaŭte vokis:
有几次 她 低下了头 小声地 呼唤:
"Panjo!" Post kiam ŝi aŭdis de onklino Wang
"妈妈!" 自从 她 听了王妈讲过了
pri la vivo kaj sorto de ŝia patrino,
自己妈妈的 命运和遭遇,
la patrina figuro ofte aperis en ŝiaj imagoj.
妈妈的 影子 常常 出现在 她的 想象中。
La kamparanoj kaj geknaboj en la ĉirkaŭaĵo
周围附近的 农民和孩子们
miris ĉiuj pri tiu kurioza junulino,
都惊异地 望着令人奇怪的年轻姑娘。
kiu, blanke vestita, sidis sur la roko tagon post tago.
她,身穿白色衣服的人,每天 都坐在岩石上。
Finiĝis la cent kvardek kvara
第144段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 6 de diciembre de 2019 23:32:24

Montara Vilaĝo 670
山 村
Mal-aperintaj estis la bovinpatrino kaj ŝia filino.
牛妈妈 和它的女儿 全都不见了。
La fojno-plena trogo aspektis tre stranga meze de la stalo,
那个装满饲草的木槽,牛屋中间看起来很奇怪, 。
sen la du konataj bestoj, kiuj ĝin pri-manĝus.
没有了那两个熟悉的 牲畜在吃草。
Evidente pli ol du rabistoj en-ŝteliĝis en nian domon.
很明显,进我们家里 盗窃的 不只是两个贼人
La du bovinoj eble estis for-kondukitaj
两头母牛 可能 就已经 被牵走了
longe antaŭ ol la rabistoj atingis la ĉambron de mia patrino.
在那俩个贼人 进入我母亲的屋里 之前的一段长的时间里。
Onklo Pan plandobategis la teron,
潘大叔 怨恨地 跺着地面,
tordante siajn manojn kaj kriante per plena voĉo:
搓着自己的双手,怒吼道:
"La sen-korajn rabistoj! Ili aŭdacas eĉ ŝteli miajn bovinojn!
"没有心肺的 盗贼,他们 胆大 竟连我的母牛 都给偷走!
Finiĝis la sescent sepdeka
第670段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 6 de diciembre de 2019 23:56:14

Kanto de Juneco 145
青春之歌
Tiu ĉi silenta monotono tamen estis rompita.
这种沉默单调的 情况 然而还是 被打破了。
Iu-vespere, kiam ŝi gapis al la furiozanta tajdo,
一天傍晚,当 她 正对汹涌澎湃的晚潮 呆望着的时候,
iu voĉo ŝin vekis el la sonĝa revo:
一个声音 把她 从迷惘的梦境 唤醒:
"Estas tempo re-iri por manĝi;
"是 回去吃饭的 时间了;
Gao la maljuna vin atendas."
老高头 在等着 你呢。"
Daojing re-turnis sian kapon kaj trovis brunan
道静 扭头一看,发现了一个棕黑色的
kaj mal-dikan junulon, kiu staris apud ŝi ridetante.
而消瘦的 青年,他正微笑地 站在她旁边。
En la pasintaj tagoj ŝi ofte vidis lin
在过去的 几天里 她 时常 见过 他
promenanta sur la strando ne mal-proksime de ŝi,
在离她不远的 沙滩上 散步,
sed ili neniam inter-ŝanĝis vortojn.
可是 他们 从来 没有 说过话。
Finiĝis la cent kvardek kvina
第145段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 7 de diciembre de 2019 23:56:52

Montara Vilaĝo 671
山 村
Nenion mi havas en tiu ĉi mondo krom du bovinoj!
我 在这个世界上 除了这两头牛以外 什么也没有!
Ke ili povis esti tiel sen-kompataj!"
他们 怎么会 这样没有良心!”
Sed ŝajne li ne kredis siajn okulojn.
但是 似乎 他 不相信 自己的 眼睛。
Li renversis la trogon,
他 把木槽翻 过来,
kvazaŭ eble la bestoj kaŝiĝus sube.
好像 牛儿就藏 在它下面一样。
Poste li pied-pelis ĝin kvazaŭ ĝi estus pilko.
于是 他 踢了它几下,好像 它 是一个球似的。
Dum ĝi ruliĝis, la fojno dis-sterniĝis tra la tuta ĉambro,
当它 在向前 滚动的时候,饲草 撒满了屋子,
kreante teruran mal-ordon.
遭到 凌乱不堪。
Fine ĝi atingis la ĉambro-finon kaj haltigis ĝin la muro.
最后 它 滚到屋子的尽头,直到墙壁那才停住。
Finiĝis la sescent sepdek unua
第671段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 8 de diciembre de 2019 00:21:17

Kanto de Juneco 146
青春之歌
Kun larĝe malfermitaj okuloj,
瞪大了 眼睛,
Daojing rigardis la junulon.
道静 望着 那个青年人。
Ŝi ne klare aŭdis kion li diris.
她 没有 听清 他说些什么。
"Re-iru por manĝi, kaj atentu,
“回去 吃饭吧,留神
ke via sano ne de-truiĝu pro mal-sato."
你 不要 把身体饿坏了。”
La junulo ripetis al ŝi, kun afabla voĉo,
那青年 对她重复着,用和悦的 声音
kiel se li estus parolanta al intima amiko.
好像 他 是 在对熟朋友 说话一样
Li havis harojn kombitajn ambaŭ-flanken,
他 留着 向两面分梳去的 头发。
kaj portis studentan uniformon el flava kepro.
穿着 一身黄色卡叽布 学生制服,
Finiĝis la cent kvardek sesa
第146段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 8 de diciembre de 2019 23:21:45

Montara Vilaĝo 672
山 村
Onklo Pan restis tie staranta,
潘大叔 站着 那里
vizaĝ-al-mure, sen-parola kiel mutulo.
面对着墙,象个哑巴一样 什么话也说不出来。
Longa-tempe li ne moviĝis.
他 有好大一会儿 没有移动。
Poste li sin turnis abrupte per la tuta korpo
过了一会 他 忽然 全身一扭,
kaj for-kuretis en la mal-lumon ekstere, kriante:
向外面的 黑暗中冲去,大声喊:
"Li perfidis min. Eĉ unu bojon li ne eligis!"
"它背叛了 我,连一个叫声 也没有发出来!”
"Kie estas Lajbaŭ?
来宝 到哪里去了?
Mia patrino bruligis lanternon
我母亲 点亮了 一个灯笼,
kaj ni sekvis Onklon Pan ĝis la sojlo.
我们 随着 潘大叔 到了门外,
Finiĝis la sescent sepdek dua
第672段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 8 de diciembre de 2019 23:42:56

Kanto de Juneco 147
青春之歌
Liaj okuloj, kvankam mal-grandaj,
他的 一对眼睛,虽然 不大,
radiis spritecon kaj inteligentecon.
闪显着灵活 和 聪慧。
Tia homo, mal-ofte trovebla en la vilaĝoj,
这样的人,在村子里 是少见的,
ek-tiris atenton de Daojing.
道静 不由得 对他注意起来。
Sed ŝi nur ĵetis al li rigardon,
可是 她 只看了他一眼,
respondis per "Dankon", kaj for-iris.
说了句 "谢谢!" 便转身跑走了。
De tiam ŝi ofte vidis la junan studenton sur la plaĝo.
从那以后,她 经常 在海滩上 见到 这位年轻的学生
Kelk-foje li proksimiĝis al ŝi por paroli kun ŝi,
几次 他 走近她 想跟她 讲话,
sed, kredeble por ŝia mal-varma mieno,
但是,想必 由于 她的 冰冷的 表情,
Finiĝis la cent kvardek sepa
第147段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 9 de diciembre de 2019 23:24:25

Montara Vilaĝo 673
山 村
Lajbaŭ estis tie, kuŝante kortuŝe kontraŭ la muro,
来宝 就靠墙 躺着那里,
pluv-saturita kiel droninta rato.
象一只被雨水浸透了的老鼠。
Li spiradis mal-forte,
它 在微弱地 喘着气,
dum lia stomako feble ek-moviĝis supren-mal-supren.
期间 它的肚子 无力地 一上一下地起伏着。
Mia patrino skuis lian kapon.
我的母亲 摇了摇 它的头。
Stultece li disigis siajn palpebrojn,
它 张开 自己的 眼皮,
ligne rigardadis nin, kaj poste ilin re-fermis.
象 一个白痴。它 呆呆地 望了我们一眼,又闭上了眼睛。
"Ankaŭ li estas venenita!" mia patrino diris,
“它 也 中毒了!” 我的母亲说,
ĉirkaŭ serĉante helpon.
向四周 探望,想找个办法救它。
Onklo Pan daŭre mal-benis per si mem la rabistojn kaj sin
潘大叔 只是独自不停地 骂着盗贼,
tute ne ĝenis pri Lajbaŭ.
完全没有去管来宝。
"Alan! Alan!" mia patrino kriis.
“阿兰!阿兰!” 我母亲大喊着。
Finiĝis la sescent sepdek tria
第673段 结束

Standardo (Mostrar perfil) 9 de diciembre de 2019 23:45:20

Kanto de Juneco 148
青春之歌
li ne mal-fermis sian buŝon
他 没有 开口
kaj mal-rapide paŝis for.
慢慢地 又走远了去。
Enuigite de la sidado sur la roko.
在岩石上 坐烦了,
Daojing promenis laŭ-longe de la bordo.
道静 也顺着海边 散步走下去。
Pli ol unu fojo ŝi iris al la naĝejo
她 不止一次地 又走向了 游泳的地方,
kaj prefer-pasis la kvazaŭ-paradizajn vilaojn.
偏好 走过 那仙境般的 别墅旁边。
Iu-tage ŝi hazarde revidis la grizajn tendojn
有一天 她 碰巧 又看到了 那些灰色的帐篷
kaj la grandan salikon mal-antaŭ roko.
和 岩石后面的 那棵大柳树。
Tio re-memorigis ŝin pri la virino riparanta reton
这时 她想起了 那个补渔网的 女人
sub la arbo kaj pri ŝia infaneto, kaj ŝi direktis sin al la tendoj.
在树下 和自己的 孩子,她 就自己 朝着帐篷 走过去。
Finiĝis la cent kvardek oka
第148段 结束

Volver arriba