Sisu juurde

Closed
Max. 500 messages.

Anekdotoj

by MikhailMarkeyev, 1. juuli 2009

Messages: 846

Language: Esperanto

IgorSokoloff (User's profile) 16. jaanuar 2020 20:27.41

Kaj kiel viaj enuigaj "prelegoj" rilatas al la humura/anekdota fadeno?
Charles de Gaulle estas eble pli simpatia persono, sed fakte ankaŭ li estis "loser".

Zam_franca (User's profile) 16. jaanuar 2020 20:36.33

IgorSokoloff:Kaj kiel viaj enuigaj "prelegoj" rilatas al la humura/anekdota fadeno?
Neniel. Mi simple respondis al vi.
Charles de Gaulle estas eble pli simpatia persono, sed fakte ankaŭ li estis "loser".
Mi persone amas liajn heroajn agadojn dum la dua mondmilito, kiuj estas fieriga, sed li ja estis koloniisto, tial mi ne ŝatas ĉiujn el liaj faradoj. Memstar-celaj militoj estis katastrofoj kaj oni devintus ĉesigi ilin.
Io, kio estas certa, estas ke li vivis aliepoke.


Se vi opinias, ke ne estas la taŭga fadeno por paroli pri tio, ne respondu.

IgorSokoloff (User's profile) 16. jaanuar 2020 21:09.33

Charles de Gaulle kai la franca "Résistance" nur ŝajnige, "operetece" luktis kontraŭ la germanoj.
Ŝajnas, ke en la historio de Francio ne haveblas realaj herooj.
Nu, eble nur Jeanne d'Arc kaj aviadistoj de la regimento "Нормандия-Неман" (Normandie-Niémen).

Zam_franca (User's profile) 17. jaanuar 2020 6:32.25

IgorSokoloff:Charles de Gaulle kai la franca "Résistance" nur ŝajnige, "operetece" luktis kontraŭ la germanoj.
Ŝajnas, ke en la historio de Francio ne haveblas realaj herooj.
Nu, eble nur Jeanne d'Arc kaj aviadistoj de la regimento "Нормандия-Неман" (Normandie-Niémen).
Ĉu por esti heroo en la moderna historio helpi Rusujon estas bezonata?

La rezistado ja helpis la 'kunhelpantojn' (ĉefe Usono, Britujo, Kanado), eĉ se ĝi certe ne havis sufiĉe da rimedoj por batali sole.

IgorSokoloff (User's profile) 17. jaanuar 2020 16:51.05

Когда в 1945 году союзники включили Францию в число подписантов Акта о капитуляции Германии, представитель Третьего Рейха генерал Вильгельм Кейтель воскликнул:
— Как?.. Французы тоже нас победили?
----------
When the allies in 1945 included France among the signatories to The German Instrument of Surrender, General Wilhelm Keitel, the representative of the Third Reich, exclaimed:
"What?.. Have the French also defeated us?"
----------
Kiam la aliancanoj en 1945-a jaro inkludis Francion en la grupon da subskribantoj de la Akto pri kapitulaco de Germanio, la reprezentanto de la Tria Reich generalo Wilhelm Keitel ekriis:
— Kiel dol?.. Ĉu ankaŭ la francoj venkis nin?

Zam_franca (User's profile) 17. jaanuar 2020 18:22.33

Pilafo kun viando

Omirbek estis vendanta ŝafon. Aĉetantoj estas tro elektemaj kaj stultaj. Ili turmentis Omirbek-on per lavango de demandoj. Ili interesiĝis pri ĉio: el kiu grego estis prenita ĉi tiu ŝafo, kiel la ŝafo dormas, kiun voston ĝi havis dum sia junaĝo, kial la kornoj estas tiom dikaj… Komence Omirbek respondis ĝentile kaj detale. Poste liaj respondoj komencis mallongiĝi. Finfine li apenaŭ povis reteni sin por ne skoldi la aĉetantojn.
Kaj ili daŭrigis adresi siajn demandojn.
– Kiom da jaroj ĝi havas? – demandis la aĉetantoj, palpante la ventron de la ŝafo.
– Ĝi jam estas sufiĉe aĝa. Probable, ĝi estas via samaĝulo, – respondis Omirbek kolere.
– Kiel ĝi manĝas?
– Kun apetito.
– Kaj kion ĝi manĝas?
– Ho, Alaho! Nur pilafon kun viando, – kriis Omirbek. – Ĝuste pro tio mi vendas ĝin!

***
Pilafo estas uzbeka ŝafaĵa manĝaĵo. Legantoj povas ekkoni ĝin per Esperantlingva artikolo (kiel mi mem ĝin ekkonis) : https://sezonoj.ru/2020/01/kuiri-6/

IgorSokoloff (User's profile) 18. jaanuar 2020 11:47.09

— Фима, что ты там пишешь?
— Предсмертную записку...
— Пиши разборчиво, а не как в прошлый раз — какие-то каракули.
----------
"Yefim, what are you writing?"
"A suicide note..."
"Write it legibly, not those scribbles like last time."
----------
— Fimĉjo, kion vi skribas?
— Suicidan noton...
— Skribu ĝin legeble, ne tiel skribaĉe kiel lastfoje.

* * *

— Сёма, милый, скажи мне, пожалуйста, а ты других женщин до меня любил?
— Ну, что ты, милая! Так, уважал немножко…
----------
"Simon, dear, tell me, please, have you ever loved other women before me?
"Not at all, my honey! I just respected them a bit..."
----------
— Simĉjo, kara, diru al mi, perfavore, ĉu vi amis aliajn virinojn antaŭ mi?
— Tute ne, karulino! Mi nur respektis ilin iomete...

* * *

— Абрам, почему вы с Сарой расстались?
— Да она месяца два ныла: "Ты меня не любишь, ты меня не любишь..."
— И что?
— Убедила.
----------
“Abram, why did you break up with Sarah?”
"Well, she was whimpering for two months: 'You don't love me, you don't love me...'"
"And so what?"
"She'd convinced me."
----------
— Abram, kial vi disiĝis kun Sara?
— Nu, ŝi dum du monatoj klukis: "Vi ne amas min, vi ne amas min ..."
— Kaj kio plu?
— Ŝi konvinkis min.

KatjaMcFlores (User's profile) 18. jaanuar 2020 16:13.49

The more we study, the more we know. The more we know, the more we forget. The more we forget, the less we know. The less we we know, the less we forget. The less we forget, the more we know. So why study?
----------
Чем больше мы учимся, тем больше мы знаем. Чем больше мы знаем, тем больше мы забываем. Чем больше мы забываем, тем меньше мы знаем. Чем меньше мы знаем, тем меньше мы забываем. Чем меньше мы забываем, тем больше мы знаем. Так зачем же учиться?
----------
Ju pli ni studas, des pli ni scias. Ju pli ni scias, des pli ni forgesas. Ju pli ni forgesas, des malpli ni scias. Ju malpli ni scias, des malpli ni forgesas. Ju malpli ni forgesas, des pli ni scias. Por kio do studi?

* * *

Professor: "Can you tell me anything about the great chemists of the 17th century?"
Student: "They are all dead, sir."
----------
Профессор: - Вы можете что-нибудь рассказать о великих химиках семнадцатого века?
Студент: - Они уже все умерли, сэр.
----------
Profesoro: - Ĉu vi povas ion rakonti pri la grandaj ĥemiistoj de la dek sepa jarcento?
Studento: - Ili ĉiuj jam mortis, sinjoro profesoro.

* * *

At a college examination a professor asks: "Does the guestion embarass you?"
"Not at all, sir," replies the student. "It's the answer that bothers me."
----------
На экзамене в колледже профессор спрашивает: - Вас смущает этот вопрос?
- Отнюдь, сэр, - отзывается студент. - Что меня беспокоит, так это ответ.
----------
Dum ekzameno en kolegio profesoro diras: - Ĉu la demando embarasas vin?
- Tute ne, sinjoro profesoro, - diras la studento. - Estas la respondo, kiu ĝenas min.

KatjaMcFlores (User's profile) 20. jaanuar 2020 11:49.17

Professor: "What is a synonym?"
Student: "It's a word you use in place of another one when you cannot spell the other one."
----------
Профессор: Что такое синоним?
Студент: Это слово, которое используешь вместо другого, когда не можешь правильно написать то другое.
----------
Profesoro: Kio estas sinonimo?
Studento: Estas vorto, kiun oni uzas anstataŭ alia vorto, kiam oni ne povas korekte literumi tiun alian vorton.

* * *

"If the Dean doesn't take back what he said to me this morning, I am going to leave college."
"What did he say?"
"He told me to leave college."
----------
— Если декан не возьмёт обратно те слова, которые сказал мне сегодня утром, я брошу колледж.
— А что он сказал?
— Он велел мне покинуть колледж.
----------
— Se nia dekano ne prenos reen la vortojn, kiujn li diris al mi hodiaŭ matene, mi forlasos la kolegion.
— Kaj kion li diris?
— Li diris, ke mi forlasu la kolegion.

* * *

Professor: "Before we begin the examination are there any questions?"
Student: "What's the name of this course?"
----------
Профессор: Прежде чем мы начнём наш экзамен, будут ли какие-либо вопросы?
Студент: Как называется этот курс?
----------
Profesoro: Antaŭ ol komenci la ekzamenon, ĉu estas iuj demandoj?
Studento: Kiel nomiĝas ĉi-kurso?

IgorSokoloff (User's profile) 21. jaanuar 2020 16:20.39

Одесский рынок "Привоз". В мясной павильон входит Сара, нагруженная сумками, останавливается у свиной головы, некоторое время смотрит на неё и восклицает:
— Тьфу-ты, забыла мужу сигарет купить!
----------
The market "Privoz" in Odessa. Sarah, loaded with bags, enters a meat pavilion, stops at a pig’s head, looks at it for a while and exclaims:
"Damn it!.. I forgot to buy cigarettes for my husband!"
----------
La bazaro "Privoz" en Odeso. Sara, ŝarĝita per sakoj, eniras viand-pavilonon, haltas apud porka kapo, rigardas ĝin dum iom da tempo kaj ekkrias:
— Diable, m jai forgesis aĉeti cigaredojn por mia edzo!

* * *

— Дядя Соломон, что такое зрелый возраст?
— Это период между концом иллюзий молодости и началом галлюцинаций старости...
----------
"Uncle Solomon, what is the mature age?"
"It is the period between the end of illusions of youth and the beginning of hallucinations of old age..."
----------
— Oĉjo Solomon, kio estas la matura aĝo?
— Tio estas la periodo inter la finiĝo de iluzioj de juneco kaj la komenciĝo de halucinoj de maljuneco...

* * *

— Ребе, а что такое утечка мозгов?
— В твоем случае, Боря, это насморк...
----------
"Rabbi, what is the brain drain?"
"In your case, Boris, it is the runny nose..."
----------
— Rabeno, kio estas la ellikado de cerboj?
— Viakaze, Boris, tio estas nazkataro...

Tagasi üles