Sisu juurde

Eesõnal Je pole kindlat tähendust. Algne taotlus oli, et eessõna je kasutataks kõigi abstraktsete tähenduste jaoks, mille jaoks puudub oma eessõna. Seetõttu varjastel aastatel kasutati eessõna je väga palju. Nüüd on eessõna je kasutamine palju harvem, ja see näitab kellaaega või mõõtu. Üldjuhul on soovitatav vältida eessõna je, kui on olemas hea alternatiivne võimalus.

Sageli võib kasutada N-lõppu eessõna je asemel, eriti mõõdu ja ajahetke puhul.

Kellaaeg ja teised ajahetked

 • Ni prenos la buson je dudek (minutoj) antaŭ la deka (horo). - Me läheme bussiga, mis väljub kümme (minutit) enne (kella) kümmet.
 • Tio okazis je Pasko. - See toimus Paasapühade ajal.
 • Je la lasta fojo mi permesas al vi fari tion. - Viimast korda ma luban sul seda teha.

Mõõt

 • Vi certe estas je duono da kapo pli alta ol mi. = ...duonon da kapo pli alta ol mi. - Sa oled kindlasti pool pead minust pikem.

Tavaliselt kasutatakse N-lõppu selleks, et näidata mõõtu.

Puudus, rohkus ja igatsus

 • Ĝi estas libera je mankoj. - See on puudustest vaba.

  Või ...de mankoj.

 • Abram estis tre riĉa je brutoj, arĝento, kaj oro. - Abram oli rikas kariloomade, hõbeda ja kulla poolest.
 • Glaso da vino estas glaso plena je vino. - Klaas veini on klaas mis on veini täis.

  Või ...plena de vino.

 • Mi sopiras je mia perdita feliĉo. - Ma igatsen oma kaotatud õnne.

  Või ...mian perditan feliĉon / ...al mia perdita feliĉo..

Kehaline või hingeline seisund.

 • Ili suferas je astmo. - Nad kannatavad astma käes.
 • Ŝi gravediĝis je ĝemeloj. - Ta jäi kaksikutega käima peale.
 • Li malsaniĝis je profunda melankolio. - Ta haigestus sügavasse melanhooliasse.

Kehaosa, mida puutub surve, haaramine, haigus vms.

 • Li kaptis min je la brako. - Ta haaras mind kärivarrest.

  Je la brako näitab minu kärivart. Võiks ka öelda ĉe la brako. Selleks, et näidata tema käsivart (mida ta kasutas minu püüdmiseks), kasutatagu eessõna per: Li kaptis min je la maldekstra brako per sia dekstra mano. (Ta haaras mind oma vasakust käsivarrest oma parema käega.)

 • Li estas malsana je la brusto. - Ta on rinnust haige.

Mitmesugused fikseeritud väljendid

 • Ŝi kredas je Dio. - Ta usub Jumalasse.

  Kredi je iu (uskuda kellessegi) või je io (uskuda millessegi) = "kredi, ke tiu aŭ tio vere ekzistas" (uskuda, et see tõesti eksisteerib). Kredi ion (uskuda midagi), al io, pri io = "kredi, ke tio estas vera" (uskuda, et see on tõene). Kredi al iu (uskuda kedagi) = "kredi, ke tiu diras la veron" (uskuda, et tema räägib tõtt).

 • Je mia miro la afero sukcesis. = La afero sukcesis, kio mirigis min. - Minu imestuseks, asi õnnestus. = Asi õnnestus, mis pani mind imestama.
 • Mi vetis kun ŝi je dek dolaroj. - Ma vedasin temaga kihla kümne dollari peale.

  Kihlveo võitja saab kümme dollarit. Võidakse kasutada ka eessõna pri.

Tagasi üles