Sisu juurde

Abisõna po (kaupa) näitab suuruste jaotust. Seda liigitatakse tavaliselt eessõnaks, aga paljud kasutavad seda kui määrsõnalist abisõna.

Abisõnal po on tähendus ainult suhtes arvu või hulgaga. Pärast abisõna po peab seega alati olema arvsõna või mingi muu hulgaväljend: po kvin (viie kaupa), po dek (kümne kaupa), po dudek mil (kahekümne tuhande kaupa), po multe (palju kaupa), po kiom (mitme kaupa), po miliono (miljoni kaupa), po duono (poole kaupa), po iom (natukese kaupa), po pluraj (mitmete kaupa), po paro (paarikaupa), po egalaj partoj (võrdsete osade kaupa) jms. mõnikord on hulk juurdemõeldav: po pomo (õuna kaupa) = po unu pomo (ühe õuna kaupa), po tutaj boteloj (tervete pudelite kaupa) = po pluraj tutaj boteloj (mitmete täis pudelite kaupa).

Po näitab portsu millestki, mis on jaotatud mitmete isikute, mitmete asjade, mitmete kohtade või muu sarnase vahel. Igaühele paljude hulgast kuulub ainult üks ports. Selleks, et teada saada tervet hulka, tuleb korrutada po-suurus mingi arvuga. Milline see arv on, sõltub kontekstist:

 • Por miaj kvar infanoj mi aĉetis dek du pomojn, kaj al ĉiu el la infanoj mi donis po tri pomoj. - Oma neljale lapsele ostsin kaksteist õuna ja igale lapsele andsin kolm õuna.

  3 õuna korda 4 = 12 õuna. Pane tähele, et korrutis näitab õunu, mitte lapsi. 3 õuna korrutati laste arvuga, aga tulemus on tingimata 12 õuna, mitte 12 last. Sellise arvutuse tulemus näitab alati seda, mida näitab po-väljend.

 • Tie estis viro tre altkreska, kiu havis sur la manoj kaj sur la piedoj po ses fingroj, sume dudek kvar. - Seal oli vähga suurt kasvu mees, kelle kätel oli kuus sõrme ja jalgadel kuus varvast, kokku kakskümmend neli.

  6 sõrme/varvast korda 4 (2 kätt + 2 jalga) = 24 sõrme/varvast.

 • Tiu ĉi libro havas sesdek paĝojn; tial, se mi legos en ĉiu tago po dek kvin paĝoj, mi finos la tutan libron en kvar tagoj. - Sellel raamatul on kuuskümmend lehekülge; seega , kui ma loen iga päev viieteistkümne lehekülje kaupa, siis ma lõpetan kogu raamatu nelja päevaga.

  15 lehekülge korda 4 = 60 lehekülge.

 • Ŝi ricevis lecionojn po dek eŭroj por horo. - Ta võtti tunde hinnaga kümme eurot tunni eest.

  Kui tunnid kestsid näiteks 4 tundi, siis maksta tuli: 10 eŭrot korda 4 = 40 eŭrot.

 • Dume la gastoj trinkis po glaseto da vino. - Seni jõid külalised klaasikese veini.

  Siin on juurdemõeldav arvsõna unu: ...po unu glaseto... (...ühe klaasikese kaupa...) Kui oli näiteks 10 külalist, siis oli kokku 10 klaasikest.

 • Mi fumadis cigaredojn po dudek kvin rubloj por cento. - Ma suitsetasin sigarette, mille hind oli kakskümmend viis rubla saja eest.

  Sada selliseid sigarette maksis 25 rubla. Näiteks 500 selliseid sigarette maksis: 25 rubla korda 5 = 125 rubla.

 • El ĉiuj vivaĵoj, el ĉiu karno, enkonduku po unu paro el ĉiuj en la arkeon, ke ili restu vivaj kun vi. - Sa pead viima laeva kõigist elavaist olendeist, kõigest lihast, igast liigist kaks, et nad koos sinuga jääksid elama.

  Kui oleks näiteks 1000 loomaliiki, siis oleks 2 looma (1 paar) korda 1000 = 2000 looma (1000 paari).

 • La urbestro aranĝas grandajn tagmanĝojn, kie la vino estas trinkata po tutaj boteloj. = ...po pluraj tutaj boteloj. - Linnapea korraldab suuri lõunasööke, kus veini juuakse pudelite kaupa. = ...tervete täis pudelite kaupa.

  Igal lõunasöögil juuakse mitmeid täis pudeleid.

Selles eelmises näites kasutatakse abisõna po eessõnana. Selgitustes arvsõnade nüansseerimise vahenditest esinevad näited abisõna po kasutamisest määrsõnalikult.

Abisõna po vale kasutus

Sageli pannakse abisõna po vale väljendi ette. Siin on tüüpiline näide:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas dek dolarojn po metro.
  Kõneleja kavatses öelda, et riide iga meeter maksab kümme dollarit, aga see lause on vale. Abisõna po tuleb sellises väljendis mõista kui juurdemõeldava arvsõna unu juurde kuuluvana → po unu metro (ühe meetri kohta). Siis saab arvutada järgnevalt: 1 meeter korda 10 (dollarite arv) = 10 meetrit. Selles lauses asub abisõna po väljendi (unu) metro ees. Seega arvutuse tulemus on kümme meetrit ja mitte kümme dollarit. Need kümme meetrit riiet maksavad kokku kümme dollarit. See tähendab, et iga meeter maksab ühe dollari. Usutavasti polnud see algselt mõeldud tähendus.

Õige lause oleks:

 • Tiu ĉi ŝtofo kostas po dek dolarojn por metro. - See riie maksab kümme dollarit meeter.

  Kui nüüd näiteks on 5 meetrit, tuleb selline arvutus: 10 dollarit korda 5 = 50 dollarit. Nüüd näitab tulemus dollareid, sest abisõna po seisab väljendi dek dolaroj ees.

Mitmed keeled kasutavad sellistes lausetes ainult ühte sõna, selleks et väljendada jaotust. See sõna seisab siis sõna metro ees. Abisõna po kiputakse selliste sõnadega segi ajama, millel on täiesti teine tähendus võrreldes abisõnaga po. Esperanto keeles väljendatakse selliseid asju kahe sõnaga, abisõna po ja üks teine abisõna. See teine sõna on sageli eessõna por (selleks et, jaoks; eest), aga sõltuvalt kontakstist võidakse kasutada ka teisi eessõnu (või määrsõnalisi vorme). Selles eelnevas näites võiks olla kas laŭ metro või metre.

Tuleb tähele panna erinevust kahe järgmise lause vahel:

 • La aŭto veturis po dek kilometrojn en kvin horoj. - Auto sõitis kümme kilomeetrit tunnis viie tunni jooksul.

  Auto sõitis kokku 5 tundi ja see sõitis kokku 50 kilomeetrit. (10 kilomeetrit korda 5 = 50 kilomeetrit.)

 • La aŭto veturis dek kilometrojn en po kvin horoj. - Auto sõitis igas viies tunnis kümme kilomeetrit.

  Auto sõitis kokku 10 kilomeetrit, ja see vältas kokku 50 tundi. (5 tundi korda 10 = 50 tundi.)

Valemid murrujoonega

Valem Sõnastus
20$/kg po dudek dolaroj por kilogramo
120 km/h po cent dudek kilometroj en/por horo
2 MN/m² po du meganeŭtonoj sur/por kvadratmetro

Sageli võidakse kasutada ka abisõnapo koos määrsõnaga: po 120 kilometroj hore.

Mõnikord võib sellistes väljendites abisõna po ära jätta, võib-olla lisades asesõna ĉiu, näiteks: cent dudek kilometroj por/en (ĉiu) horo (sada kakskümmend kilomeetrit (iga) tunni kohta), dudek dolaroj por (ĉiu) kilogramo (kakskümmend dollarit (iga) kilogrammi kohta), du meganeŭtonoj por/sur (ĉiu) kvadratmetro (kaks meganjuutonit (iga) ruutmeetri kohta).

Tagasi üles