Sisu juurde

Eessõnad on abisõnad, mida pannakse lauseosade ette, et näidata nende rolli lauses.

Eesõnad seisavad tavaliselt nimisõna või asesõna ees, aga ka tegusõna infinitiivi, kõrvallause ja hulka näitavate määrsõnade ees. Mõnikord kasutatakse eessõnu ka kohta ja aega näitavate määrsõnade ees. Sel juhul eesõna täpsustab koha või aja tähendust.

Järgmised abisõnad on eessõnad: al, anstataŭ, antaŭ, apud, ĉe, ĉirkaŭ, da, de, dum, ekster, el, en, ĝis, inter, je, kontraŭ, krom, kun, laŭ, malgraŭ, per, po, por, post, preter, pri, pro, sen, sub, super, sur, tra ja trans:

Iseseisvad eessõnad

Pärast eesõna seisab tavaliselt lause osa, millega see eesõna seotud on. Ilma selle järgneva lauseosata pole eessõnal tähendust: sur la tablo, en mia domo, ekster tiu ĉi ĉambro, dum la paŭzo, anstataŭ tio, krom Petro jne.

Kui soovitakse välja jätta sõnu, mis järgnevad eessõnale, siis tuleb kasutada eessõna koos E-lõpuga, sest eessõnast saab siis iseseisev lauseliige, mis on määrsõna rollis.

  • Li staras apud mi.Li staras apude. - Ta seisab minu kõrval. → Ta seisab kõrval.
  • Ŝi sidas ekster la domo.Ŝi sidas ekstere. - Ta istub majast väljas. → Ta istub väljas.
  • Tio okazis dum la paŭzo.Tio okazis dume. - See juhtus pausi ajal. → See juhtus sel ajal.
  • Tio okazos post la kongreso.Tio okazos poste. - See toimub pärast kongressi. → See toimub pärast.

Kui selline määrsõna näitab kohta, võib see saada ka lõpu N, selleks et näidata liikumist koha suunas:

  • Li sidas ekster la domo.Li sidas ekstere.Li iras eksteren. = ...al ekstera loko (al loko ekster la domo). - Ta istub majast väljas. → Ta istub väljas. → Ta läheb välja. = ...väljaspool asuvasse kohta (kohta majast väljas).

Kui mõnikord algne lauseosa on omadussõna rollis, siis kasutatakse A-lõppu eessõnal:

  • Li loĝas en domo apud mia domo.Li loĝas en apuda domo. ...en domo apuda. - Ta elab majas, mis on minu maja kõrval. → Ta elab kõrvalmajas. ...kõrvalasuvas majas.

Aga ka neil juhtudel võib kasutada aja ja koha määrsõnu: Li loĝas en domo apude. = Li loĝas en domo, kiu troviĝas apude.

Millegipärast mõned eessõnad üldse praktiliselt ei esine -E, või -A lõpuga. Näiteks peaaegu kunagi ei öelda paroli prie = "paroli pri tio" (rääkida sellest), iri dee = "iri de la koncerna loko" (minna vastavast kohast ära), ala veturo = "veturo al la koncerna loko" (sõita vastavasse kohta), proa agado = "agado pro tio" (tegevus millegi nimel/ tõttu).

Tagasi üles