ورود به محتوا

Can't Enter Text

از wswartzendruber, 3 دسامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 470

آخرین ارسال

Esperanto keyboard on lernu

از Nala_Cat15, 18 دسامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 78

آخرین ارسال

Kio vi estas?

از StefKo, 17 دسامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 102

آخرین ارسال

The problem with the acceptance of the answer

از Phantomstein, 4 دسامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 123

Mi petas !

از gobois64, 1 دسامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 450

آخرین ارسال

Skriberaro en paĝo 15/2 (eo)

از Jean_Marc, 28 نوامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 389

Serĉilo por temoj

از Kim Ribeiro, 19 نوامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 837

آخرین ارسال

Course not accepting correct answer?

از FrankoLunio, 17 نوامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 644

Ĝis kiun KER-nivelon oni povas atingi kun la Teorio de Nakamuro?

از nikhil, 15 نوامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 524

Contacto con otros usuarios

از pacosr, 14 نوامبر 2018

زبان: Español

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 1038

آخرین ارسال

بازگشت به بالا