ورود به محتوا

Course not accepting correct answer?

از FrankoLunio, 17 نوامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 3916

Ĝis kiun KER-nivelon oni povas atingi kun la Teorio de Nakamuro?

از nikhil, 15 نوامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 3723

La teorio Nakamura as Mp3 download

از kevin.ratcliffe, 13 نوامبر 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 4996

Koresponda servo

از maratonisto, 9 مهٔ 2010

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 27432

آخرین ارسال

Lernu! bezonas rubrikon "deziras korespondi"

از aaronibus62, 17 دسامبر 2008

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 30716

Etaj malbonaĵoj pri la kurso

از joebazilio, 29 سپتامبر 2018

زبان: Português

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 7004

Kiel oni almetas bildon en afiŝon?

از Metsis, 9 سپتامبر 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 9654

Česká komunita

از Clon, 2 نوامبر 2017

زبان: Česky

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 19744

آخرین ارسال

Restart the course

از Celib8, 19 ژوئن 2018

زبان: English

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 10228

آخرین ارسال

Pri la vintrodormo de Lernu...

از nawzandiq, 5 مهٔ 2018

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 16
 • نمایش‌ها: 11392

آخرین ارسال

بازگشت به بالا