ورود به محتوا

Esperanto text-to-speech, updated

از jonsd, 3 فوریهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 22935

Anybody willing to be my Esperanto penpal (so to speak)?

از Electric Prophet, 10 فوریهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 23437

What time do you find best

از Mythos, 30 ژانویهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 10
 • نمایش‌ها: 23223

آخرین ارسال

Belgaj esperantistoj

از super-griek, 7 فوریهٔ 2007

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 28031

آخرین ارسال

missing tenses?

از Alex Stephen, 20 ژانویهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 14
 • نمایش‌ها: 31313

آخرین ارسال

Where can I find special characters?

از EL_NEBULOSO, 8 فوریهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 8
 • نمایش‌ها: 22070

Esperanto in Maine

از skakillers, 6 فوریهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 22174

آخرین ارسال

Unu demando por viroj

از Islander, 6 فوریهٔ 2007

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 28754

آخرین ارسال

Que who that which ... :)

از scavengist, 22 ژانویهٔ 2007

زبان: English

 • پست‌ها: 11
 • نمایش‌ها: 34124

آخرین ارسال

Antropologiaj demandoj

از traevoli, 3 فوریهٔ 2007

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 25902

آخرین ارسال

بازگشت به بالا