ورود به محتوا

Esperanto Exams

از Zumanto, 23 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 24057

آخرین ارسال

viewing special characters in hotmail

از Zumanto, 14 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 23850

some help please

از tkd-kiwi, 20 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 8
 • نمایش‌ها: 24555

آخرین ارسال

Language question

از nw2394, 19 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 26749

آخرین ارسال

Ĝangalo.com seems to have returned!

از awake, 20 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 23585

dh and th sounds in Esperanto

از nthn999, 6 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 9
 • نمایش‌ها: 26835

آخرین ارسال

Happy Birthday Zamenhof!

از nv92023, 16 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 27801

آخرین ارسال

Ĉapelisto: nova aldonaĵo por Mozilo Fajrfokso

از el_edu, 18 دسامبر 2006

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 28018

Chu estas aliaj esperantistoj en mia najbarajo?

از super-griek, 15 دسامبر 2006

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 29045

Searching Esperantists in my neighbourhood

از super-griek, 15 دسامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 26362
بازگشت به بالا