ورود به محتوا

How does one say...

از 240-843-895, 29 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 37507

آخرین ارسال

How come "farita" means "built"?

از logixoul, 27 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 38359

آخرین ارسال

Questions about the forum

از logixoul, 27 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 42505

آخرین ارسال

studento/studisto : what's -ent for?

از logixoul, 24 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 20
 • نمایش‌ها: 48503

Accusative case uncertainity

از logixoul, 26 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 40833

آخرین ارسال

question!

از pikapoo, 25 فوریهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 38962

آخرین ارسال

Cute?

از Fluff, 27 ژوئن 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 10
 • نمایش‌ها: 42953

آخرین ارسال

I have a question!

از styro17, 16 ژانویهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 8
 • نمایش‌ها: 39498

آخرین ارسال

Can I get this in CD

از badrat, 30 ژانویهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 3
 • نمایش‌ها: 41225

آخرین ارسال

Problems with sounds on my computer

از Pluie, 19 نوامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 42257
بازگشت به بالا