ورود به محتوا

Hello out there! I have an easy grammar question...

از Stalino, 8 سپتامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 27048

Esperanto interjections?

از wsprague, 3 سپتامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 28306

آخرین ارسال

New Member with questions

از Traduku, 4 مارس 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 33
 • نمایش‌ها: 67601

آخرین ارسال

Grammar for a sentence?

از violonoknabino, 11 سپتامبر 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 24626

Learn esperanto to kids

از languagefan, 20 نوامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 26062

آخرین ارسال

Nomoj de familianoj "abnormaj" familioj

از pacepacapaco, 4 اوت 2006

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 11
 • نمایش‌ها: 43638

oficiala deklaro pri la E-o en Hungario

از tibisko0608, 22 اوت 2006

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 32515

E-o and CVs

از fojo, 22 اوت 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 7
 • نمایش‌ها: 26341

آخرین ارسال

Grammar question

از Talking Pie, 11 اوت 2006

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 30247

آخرین ارسال

Abreviacioj de landoj

از Shawna, 14 اوت 2006

زبان: Esperanto

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 33248

آخرین ارسال

بازگشت به بالا