ورود به محتوا

someone to TALK to!

از tiberius, 26 اوت 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 38788

آخرین ارسال

Official Organization of the Esperanto Language

از Daemon, 25 ژانویهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 41459

a new name maybe?

از boy-o, 14 نوامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 5
 • نمایش‌ها: 42738

آخرین ارسال

Fundamento de Esperanto

از kazimer, 24 ژانویهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 43175

آخرین ارسال

How to change nickname?

از Dominique, 6 ژانویهٔ 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 46288

Instant Messenger

از Penguin, 16 دسامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 44690

آخرین ارسال

about pronunciation

از Jamilo, 21 اکتبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 47499

آخرین ارسال

To all Esperanto-speaking teachers of English in primary school:

از Machjo, 14 دسامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 46685

Bonvenon! Mi estas novelo!!!

از Pluie, 22 نوامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 46040

diabeto kaj ???

از boy-o, 9 نوامبر 2004

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 54112

آخرین ارسال

بازگشت به بالا