ورود به محتوا

FrontoOmbraGvatsekvi/SD-2: KADRO.

از whippingboy, 27 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 4
 • نمایش‌ها: 38501

re: 'de' and 'da'

از trojo, 17 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 37243

آخرین ارسال

etymologies

از fojo, 20 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 34087

آخرین ارسال

X-supersignoj (X-supersigns)

از Auxstino, 18 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 37866

"de" and "da"

از Talking Pie, 16 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 34977

آخرین ارسال

is this correct?

از rinea, 15 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 39523

آخرین ارسال

Bildoj kaj demandoj

از Mythos, 12 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 1
 • نمایش‌ها: 40134

آخرین ارسال

New Here

از CaptnDan, 16 ژوئن 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 13
 • نمایش‌ها: 49652

آخرین ارسال

re: 'dz' pronounciation

از trojo, 5 سپتامبر 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 2
 • نمایش‌ها: 39463

آخرین ارسال

How does one say...

از 240-843-895, 29 اوت 2005

زبان: English

 • پست‌ها: 6
 • نمایش‌ها: 40774

آخرین ارسال

بازگشت به بالا