ورود به محتوا

Реальное состояние эсперанто-тусовки

از BugiVugi, 12 دسامبر 2017

پست‌ها: 220

زبان: Русский

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:05:47

Esperanto ne bezonas revivigon ĉar ĝi jam nun estas vivanta. Eble ĝi tamen por iom da tempo silentiĝis post la dua mondmilito sed nun ĝi vivas. Mi eĉ scias pri homoj edukantaj siajn infanojn kiel denaskulojn.

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:07:16

Se vi volas ke la internacia lingvo ekvivu por vi, simple ekuzu ĝin - tre simple.

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:14:37

Eĉ estas "Lasu for" je Esperant'.

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:27:29

Ключевые слова: "нужно разобраться", "живой должен "ходить".

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:30:22

Jen estas intervjueto.

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:35:42

Por la nekonatoj de la rusa, tiu ĉi lingvo ankaŭ estas kvazaŭ senviva, ĉu?

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 18:58:32

Кто не знает о "луне", не знает о том, что она крутится, но она крутится и влияет на землю и воду.

Jxusteno (نمایش مشخصات) 28 دسامبر 2019،‏ 19:09:51

Rovniy_Sergey:Кто не знает о "луне", не знает о том, что она крутится, но она крутится и влияет на землю и воду.
Tre saĝaj kaj saĝumaj vortoj.

Frano (نمایش مشخصات) 30 دسامبر 2019،‏ 18:33:41

بازگشت به بالا