ورود به محتوا

Anekdotoj (для смеха и обучения Эсперанто, комментарии на ошибки перевода и рекомендации, приветствуются)

از Rovniy_Sergey, 28 اکتبر 2019

پست‌ها: 37

زبان: Русский

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 13:33:45

***

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 13:35:33

Rapeto.

Ekplantis Avo Rapeton kaj diras:
- Kresku, kresku, Rаpeto dolĉa! Kresku, kresku, Rаpeto forta!
Elkreskis Rapeto dolĉa, forta, granda-grandega.

Ekiris Avo Rapeton ŝiri: tiras-ektiros, eltiri ne povas.
Екvokis Avo Avinjon. ridulo.gif
Avino je Avon,
Avo je Rapeton -
Tiras-ektiros, eltiri ne povas.

Екvokis Avino Nepinon.
Nepino je Avinon,
Avino je Avon,
Avo je Rapeton -
Tiras-ektiros, eltiri ne povas.

Екvokis Nepino Ĵuĉkon.
Ĵuĉko je Nepinon,
Nepino je Avinon,
Avino je Avon,
Avo je Rapeton -
Tiras-ektiros, eltiri ne povas.

Екvokis Ĵuĉko Katinon.
Katino je Ĵuĉkon,
Ĵuĉko je Nepinon,
Nepino je Avinon,
Avino je Avon,
Avo je Rapeton -
Tiras-ektiros, eltiri ne povas.

Екvokis Katino Musinon.
Musino je Katinon,
Katino je Ĵuĉkon,
Ĵuĉko je Nepinon,
Nepino je Avinon,
Avino je Avon,
Avo je Rapeton -
Tiras-ektiros - kaj eltiris Rapeton.

sergejm (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 14:20:38

Posadavit Dedus repulam...
(ŝerca traduko al latino, trovebla en interreto)

KatjaMcFlores (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 14:49:55

Saluton, Serjoĵa.
Не "kreski, kreski...", а "kresku, kresku..."; не "ekkreskis", а "elkreskis". Опечатки, надеюсь, сам заметишь.
А вообще эта сказка вроде бы уже давно переведена на эсперанто.

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 15:55:52

***

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 16:18:23

***

sergejm (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 17:43:36

Ili, certe, volas eltiri la rapeton, sed ne povas

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 18:06:54

***

sergejm (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 18:19:29

Nu, ankoraŭ aldonu "la" al "rapeto" kaj ŝanĝu rusan "к" al "k" - kaj ĉio iĝos perfekta.

Rovniy_Sergey (نمایش مشخصات) 28 اکتبر 2019،‏ 19:14:42

***

بازگشت به بالا