ورود به محتوا

Ruslingva Dissilabigo

از nornen, 21 اوت 2020

پست‌ها: 5

زبان: Esperanto

nornen (نمایش مشخصات) 21 اوت 2020،‏ 15:41:19

Bonan, amikoj.

Ĉu iu ruslingva kunforumano estus tiel ĝentila kaj povus kontroli, ĉu mi ĝuste dissilabigis tiun ĉi tekston?

Mi antaŭdankas tutkore.

Рас-цве-та-ли я-бло-ни и гру-ши,
По-плы-ли ту-ма-ны над ре-кой.
Вы-хо-ди-ла на бе-рег Ка-тю-ша,
На вы-со-кий бе-рег на кру-той.

Вы-хо-ди-ла, пес-ню за-во-ди-ла
Про степ-но-го, си-зо-го ор-ла,
Про то-го, ко-то-ро-го лю-би-ла,
Про то-го, чьи пись-ма бе-ре-гла.

Ой ты, пес-ня, пе-сен-ка де-ви-чья,
Ты ле-ти за яс-ным солн-цем вслед.
И бой-цу на даль-нем по-гра-ни-чье
От Ка-тю-ши пе-ре-дай при-вет.

Пусть он вспом-нит де-вуш-ку про-сту-ю,
Пусть у-слы-шит, как она по-ёт,
Пусть он зем-лю бе-ре-жёт род-ну-ю,
А лю-бовь Ка-тю-ша сбе-ре-жёт.

sergejm (نمایش مشخصات) 21 اوت 2020،‏ 18:49:22

Ĉio estas ĝusta.

StefKo (نمایش مشخصات) 21 اوت 2020،‏ 18:52:33

nornen:Bonan, amikoj.

Ĉu iu ruslingva kunforumano estus tiel ĝentila kaj povus kontroli, ĉu mi ĝuste dissilabigis tiun ĉi tekston?

(...)
Пусть у-слы-шит, как она по-ёт,
(...)
Antaŭ ol iu ruslingvano respondos, mi faras tion. Bone, nur "она" oni devas dividi tiel "o-на". Sendube vi bone scias tion sed vi ne rimarkis.
Pardonu sergejm, mi ne rimarkis vian enskribon, mi certis ke neniu respondis al demando de nornen.

nornen (نمایش مشخصات) 21 اوت 2020،‏ 19:23:20

Mi dankas al vi ambaux kore.

sergejm (نمایش مشخصات) 22 اوت 2020،‏ 9:27:43

Jes, 'о-на' estas du silaba. Sed ŝajnas al mi, ke oni ĝin kantas unusilabe - necesas kontroli muzikon.

Ne, 'о-на' devas esti du silaba -
ĉiuj neparaj linioj estas 10 silabaj, la paraj estas 9 silabaj

بازگشت به بالا