ورود به محتوا

Kio estas diferenco inter vortaj "povi", "darfi" kaj "kapabli"?

از Gleb_, 25 اوت 2020

پست‌ها: 12

زبان: Esperanto

Gleb_ (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 13:01:03

Mi estos ĝojega, se iu diros min pri diferenco de tiuj vortoj, ĉar mi ne komprenas ĝin tute!

nornen (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 15:34:49

En kiu vortaro vi trovis la vorton "darfi"?

Zam_franca (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 16:08:32

nornen:En kiu vortaro vi trovis la vorton "darfi"?
Mi mem trovis ĝin nek en la Reta-vortaro, nek en PIV 2020, sed en la vortaro "Esperanto-english" de bab.la: https://en.bab.la/dictionary/esperanto-english/dar...

Zam_franca (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 16:15:09

Ĝi estas vere malofte uzata. Fakte vi instruis ĝin al mi. Mi persone rekomendas, ke vi uzu "kapabli", "rajti" kaj "povi" anstataŭe.

Laŭ mi, oni povas simpligi la aferon jenamaniere:
"kapabli" = "to be able to"
"rajti" = "to have the right to", "to be entitled to"
"povi" = "to can"

Gleb_ (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 18:24:02

nornen:En kiu vortaro vi trovis la vorton "darfi"?
En Esperanta-rusa vortaro de lernu)

Gleb_ (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 18:38:30

Zam_franca:Ĝi estas vere malofte uzata. Fakte vi instruis ĝin al mi. Mi persone rekomendas, ke vi uzu "kapabli", "rajti" kaj "povi" anstataŭe.

Laŭ mi, oni povas simpligi la aferon jenamaniere:
"kapabli" = "to be able to"
"rajti" = "to have the right to", "to be entitled to"
"povi" = "to can"
Unue mi pensis, ke ''darfi'' estas simila kun ''dürfen'' en la germana. Dankegon, sed mi ankoraŭ ne komprenis, kio estas diferenca inter ''to can'' kaj ''to be able to''. Me ĉiam pensis, ke en la angla tioj estas sama, sed eble mi eraras.

Zam_franca (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 19:57:33

Gleb_:
Zam_franca:Ĝi estas vere malofte uzata. Fakte vi instruis ĝin al mi. Mi persone rekomendas, ke vi uzu "kapabli", "rajti" kaj "povi" anstataŭe.

Laŭ mi, oni povas simpligi la aferon jenamaniere:
"kapabli" = "to be able to"
"rajti" = "to have the right to", "to be entitled to"
"povi" = "to can"
Unue mi pensis, ke ''darfi'' estas simila kun ''dürfen'' en la germana. Dankegon, sed mi ankoraŭ ne komprenis, kio estas diferenca inter ''to can'' kaj ''to be able to''. Me ĉiam pensis, ke en la angla tioj estas sama, sed eble mi eraras.
Laŭ mi, tiuj du anglaj vortoj estas ege similaj, tamen ne samaj. Mi samopinias, ke estas malfacile kompreni la precizan malsamecon inter ili.

sergejm (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 21:16:02

eoru.ru:
darf/i vt оч.сомнит. мочь (иметь разрешение
= havi permeson); прим. обычно в этом значении употребляется очень близкий по смыслу глагол rajti.
- havas markon 'tre dube'

nornen (نمایش مشخصات) 25 اوت 2020،‏ 21:22:03

Eble, tre eble:

povi ≈ мочь
rajti [evitinde: darfi] ≈ иметь право / иметь разрешение
kapabli ≈ быть способным / быть в состоянии

Metsis (نمایش مشخصات) 27 اوت 2020،‏ 7:45:23

Gleb,

Vi pravas, ke estas pluraj vortoj, kiuj surface aperas esti samsignifaj.

povi

La verbo povi havas tri signifojn:
  • havi la forton, lertecon aŭ kapablon, necesan por fari ion
  • havi la rajton, la potencon necesan, por fari ion
  • havi la permeson, la eblecon fari ion
kapabli

Estas la adjektivo kapabla kaj ties derivaĵo estas la verbo kapabli kun la senco de povi (1).

rajti

Estas la substantivo rajto kaj ties derivaĵo estas la verbo rajti kun la senco de povi (2).

permesi

Estas la verbi permesi kun la senco de povi (3).

*darfi*

Ĉar la verbo povi havas tiom multe da sencoj, oni decidis, ke en la lingvo Ido la verbo "povar" (= povi en Esperanto) havas nur sencon de povi (1). Por la rajta aŭ permesa senco oni kreis la verbon "darfar" el la germana dürfen. Kelkaj pruntis tiun verbon al Esperanto, en kiu la infinitivo kompreneble estas *darfi*. Ĉar oni jam povas specifi per kapabli, rajti aŭ permesi, ne ekzistas bezono por *darfi*.

بازگشت به بالا