ورود به محتوا

Bonvolu traduki en vian lingvon

از Dovile, 26 سپتامبر 2008

پست‌ها: 41

زبان: Esperanto

Dovile (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 16:42:53

Saluton, gesamideanoj!

Eble multaj jam scias, ke hodiaŭ estas la tago de eŭropaj lingvoj, sed mi ja volas tion denove memorigi al vi ĉiuj. : )

Pro ĉi tiu tago ni, la eldonistoj de la ĵurnalo de nia lernejo, volas traduki unu frazeton en aliajn eŭropajn (!) lingvojn. Do, mi petas, ke vi, geesperantistoj de Eŭropo, helpu al ni. Se vi volas kaj povas, bonvolu traduki ĉi tiun frazon en vian denaskan aŭ bone konatan lingvon:
Lingvo estas urbo, en kies konstruadon ĉiu homo, vivante sur la Tero, alportas sian ŝtonon. (R. V. Emerson)
En la litova lingvo ĉi tiu frazo aspektas tiel:
Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje, atneša savo akmenį.
Dankon pro via helpo!

Matthieu (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 17:00:30

Dovile:Eble multaj jam scias, ke hodiaŭ estas la tago de eŭropaj lingvoj
Ĉu? Mi ne sciis. malgajo.gif

Ĉiaokaze, jen la franca traduko:
Une langue est comme une ville dans laquelle chaque homme vivant sur Terre apporte sa pierre.

FrankoVoglero (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 17:51:02

En la germana:

Eine Sprache ist wie eine Stadt, in(für) deren Anbau, jeder auf der Erde lebende Mensch, seinen eigenen Stein herbeiträgt.

en = in -- > tamen laŭ mi estus pli bone uzi la vorton "por" = für ĉiukaze

AlfRoland (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 18:13:52

Lingvo estas kvazaŭ urbo, en kies konstruado ĉiu homo, vivante sur la Tero, alportas sian ŝtonon. (R. V. Emerson)
En la sveda:

Ett språk är som en stad, till vars byggnad varje människa som lever på jorden, bidrar med sin sten.

petrusbongers (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 18:30:13

Dovile:Saluton, gesamideanoj!

Eble multaj jam scias, ke hodiaŭ estas la tago de eŭropaj lingvoj, sed mi ja volas tion denove memorigi al vi ĉiuj. : )

Pro ĉi tiu tago ni, la eldonistoj de la ĵurnalo de nia lernejo, volas traduki unu frazeton en aliajn eŭropajn (!) lingvojn. Do, mi petas, ke vi, geesperantistoj de Eŭropo, helpu al ni. Se vi volas kaj povas, bonvolu traduki ĉi tiun frazon en vian denaskan aŭ bone konatan lingvon:
Lingvo estas kvazaŭ urbo, en kies konstruado ĉiu homo, vivante sur la Tero, alportas sian ŝtonon. (R. V. Emerson)
En la litova lingvo ĉi tiu frazo aspektas tiel:
Kalba – tai miestas, į kurio statybas kiekvienas žmogus, gyvendamas Žemėje, atneša savo akmenį.
Dankon pro via helpo!
En la nederlanda:

Taal is zoals een stad in wiens opbouw iedere mens, levend op de aarde, zijn steen(tje) bijdraagt.

dbs (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 20:23:01

Lingvo estas urbo, en kies konstruado ĉiu homo, vivante sur la Tero, alportas sian ŝtonon. (R. V. Emerson)
En pola lingvo:
Język, mowa jest miastem, w którego budowie, każdy człowiek żyjący na Ziemi, przynosi swój kamień.

antoniomoya (نمایش مشخصات) 26 سپتامبر 2008،‏ 20:32:59

Lingvo estas urbo, en kies konstruado ĉiu homo, vivante sur la Tero, alportas sian ŝtonon. (R. V. Emerson)
En la hispana:

Un idioma es una ciudad en cuya construcción cada ser humano que vive en la Tierra aporta su piedra.

Ergazomai (نمایش مشخصات) 27 سپتامبر 2008،‏ 14:31:46

En la itala:

Una lingua è una città nella cui costruzione ogni essere umano vivente sulla Terra aggiunge la propria pietra.

Ergazomai (نمایش مشخصات) 27 سپتامبر 2008،‏ 14:44:02

En la Espiritolana (mirinda planlingvo, eŭropeca, kreita de Chung Van Dao):

Un lingua sey un vila, en era constroccion cado hómo quí vivado (sey vivanda) sora la Terra asjiado un pierro de sio-mesmo.

Rogir (نمایش مشخصات) 27 سپتامبر 2008،‏ 16:59:51

En la Nederlandan:

Een taal is als een stad, aan wiens constructie ieder mens dat op Aarde leeft zijn steen bijdraagt.

بازگشت به بالا