ورود به محتوا

Ĝangalo.com seems to have returned!

از awake, 20 دسامبر 2006

پست‌ها: 3

زبان: English

awake (نمایش مشخصات) 20 دسامبر 2006،‏ 16:26:53

I just noticed that there are some new stories (dated yesterday and today) at gxangalo.com. For those who don't know it, it's a news portal that has news stories from various countries in esperanto. It was always a wonderful way to practice esperanto reading because the stories are generally short and on interesting topics in world events. I don't know if it is back for good or not, but I hope so. It's a great Esperanto resource.

Kwekubo (نمایش مشخصات) 20 دسامبر 2006،‏ 18:36:53

Actually the content seems to be old stuff from 2005, republished with today's date. Possibly the content of the site is being restored part by part; Libera Folio has a story on this.

awake (نمایش مشخصات) 20 دسامبر 2006،‏ 20:34:31

Nu, Vi tute pravas. Danke al vi por tiu retadreso, ĝi estas interesa. Mi scias, ke la tuta retpaĝaro estis for antaŭ du tagoj. Kaj jen hodiaŭ, mi rigardis la ŝanĝojn. Eble ĝi baldaŭ rekomencos. Mi esperas por tio. Dankon!

Ah, you're quite right, and thanks for the link, that's interesting. I know that the entire website was offline 2 days ago. And then today I noticed the changes. Perhaps it will soon be reopened. I hope so. Thanks!

Kwekubo:Actually the content seems to be old stuff from 2005, republished with today's date. Possibly the content of the site is being restored part by part; Libera Folio has a story on this.

بازگشت به بالا