Tästä sisältöön

Adverbit osoittavat tapaa, paikkaa, aikaa, määrää ym. Adverbeilla on esperantossa E-pääte.

 • rapide = nopealla tavalla, nopeasti
 • bele = kauniilla tavalla, kauniisti
 • urbe = kaupungissa, kaupungeissa
 • hejme = omassa kodissa, omissa kodeissa
 • tage = päivänä, päivinä
 • matene = aamulla, aamuisin
 • lunde = maanantaina, maanantaisin, joka maanantai
 • normale = tavalliseen tapaan, tavallisesti
 • multe = hyvin paljon
 • alveninte = saapumisen jälkeen

Paikan adverbeissä voi esiintyä akkusatiivin pääte N suuntaa osoittamassa: urben = "al la urbo(j)" (kaupunkiin, kaupunkeihin), hejmen" = al la propra(j) hejmo(j)" (omaan kotiin, omiin koteihin). Adverbi ei kuitenkaan koskaan saa J-päätettä.

Vertailuun käytetään adverbeja yhdessä pikkusanojen pli ja plej kanssa.

Adverbien käyttö

Adverbi voi toimia verbin adverbiaalina:

 • Ili manĝas rapide. - He syövät nopeasti

  Rapide (nopeasti) on manĝas (syövät) -sanan adverbiaali ja osoittaa syömisen tapaa.

 • Urbe troviĝas multaj restoracioj. - Kaupungissa on (löytyy) paljon ravintoloita.

  Urbe on troviĝas-sanan adverbiaali, ja osoittaa löytämisen paikkaa

Adverbinen adverbiaali voi myös viitata koko lauseeseen:

 • Kompreneble mi iros. - Tietenkin minä menen.

  Kompreneble (tietenkin, ymmärrettävästi) viittaa koko lauseeseen. Se ei osoita kävelyn tapaa, vaan kommentoi tosiasiaa, että minä lähden. Tuo koko totuus on ymmärrettävä tai ilmeistä.

Adverbi voi myös toimia adjektiivin, muun adverbin ja adverbin tapaisen pikkusanan määreenä:

 • Ĝi estas sufiĉe granda. - Se on melko suuri.
 • Li manĝas terure multe. - Hän syö hirvittävän paljon.
 • Ili revenos treege baldaŭ. - He palaavat hyvin pian.

Adverbi voi myös olla infinitiiviverbin tai sivulauseen predikatiivinen kuvaus:

 • Estas amuze labori. - On hauskaa työskennellä.

  Amuze (hauskaa) määrittää sanaa labori (työskennellä).

 • Multe maĉi estas necese por bona digesto. - Runsas pureskelu on tarpeen hyvälle ruuansulatukselle.

Adjektiivit ja adverbit ovat hyvin samanlaisia. Asia, jota halutaan kuvata, määrää käytetäänkö adjektiivia vai adverbia.

Määrän adverbeja voi käyttää ikään kuin ne olisivat substantiiveja: Tie loĝas multe (= multo) da stranguloj.

Adverbin tapaiset pikkusanat

Jotkut pikkusanat esperantossa voivat toimia adverbin tapaan lauseessa, mutta niillä ei ole E-päätettä. Sellaisia ovat E, EL, OM, AM ja AL -loppuiset taulukkosanat, pikkusanat pli ja plej, pikkusana ne, pikkusanat ĉi, for, ankoraŭ, baldaŭ, hodiaŭ, hieraŭ, morgaŭ, jam, ĵus, nun, plu, tuj, ajn, almenaŭ, ankaŭ, apenaŭ, des, do, , ja, jen, jes, ju, kvazaŭ, mem, nur, preskaŭ, tamen, tre ja tro. Adverbiset pikkusanat ovat periaatteessa adverbeja, mutta tässä kieliopissa niitä kutsutaan adverbisiksi pikkusanoiksi erottamaan ne selvästi niistä adverbeista, joilla on E-pääte.

Takaisin ylös